Jednou z vědeckých aktivit pracovníků Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR je i tvorba a doplňování specializovaných oborových databází, které jsou zdarma přístupné na internetu.

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele. Další informace o databázi zde.

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech. Další informace o databázi zde

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus – Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci. Další informace o databázi zde.

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní. Další informace o databázi zde.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu.

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae
Slovník spisovatelů a učenců Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826). Tímto dílem vrcholí snahy řady vzdělanců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s koncepcí historia litteraria od počátků až po jejich současnost. Digitální databáze obsahuje zatím hesla A-B, další se postupně doplňují.

Kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích
Databáze obsahující skeny značné části (A-Ci, Pi-Z) kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích.

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800. Další informace o databázi zde.

LIMUP (Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století)
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. – 18. století. Další informace o databázi zde.

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860. Další informace o databázi zde.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronický verzi Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A–H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977–1992 nakladatelstvím Academia.