PhDr. Jiří Beneš - bibliografie

2023

Friedensstrategien von Comenius mit Rückgriff auf die allgemeine christliche Tradition        [Comenius' peace strategies with recourse to the common Christian tradition]                   Comenius-Jahrbuch 31 (2023), s. 71-85.
ISSN 0945-313X

 

2019

Ternarius per omnia sparsus? Duo cum faciunt idem, non est idem.
[Ternary spread throughout the universe?]
In: Černá, Julie – Kocánová, Barbora – Nývlt, Pavel (ed.): Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Filosofia, Praha 2019, s. 261-275.
ISBN 978-80-7007-562-3

Die Bedeutung des “Manuálník” für das Leben der Brüdergemeine.
[The Significance of the “Manuálník” for Survival of the Unity of Brethren.]
Comenius-Jahrbuch 26 (2018), s. 173-180.
ISSN 0945-313X

2017

Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
[Philologist – what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
In: Řezníková, Lenka – Urbánek, Vladimír (ed.): Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
Filosofia, Praha 2017, s. 33-41.
ISBN 978-80-7007-504-3

2016

J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible
In: Goris, Wouter – Meyer, Meinert A. – Urbánek, Vladimír (ed.): Gewalt sei ferne den Dingen. Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius
Springer VS, Wiesbaden 2016, s. 159-168.
ISBN: 978-3-658-08260-4;   978-3-658-08261-1 (eBook)


Richter, M.: Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645: ein Beitrag zum Ökumenismus. Siedlce: Stowarzyszenie Tutajteraz: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013. 545 s. ISBN 978-83-63307-84-4]. Studia Comeniana et historica. Roč. 46, 95/95 (2016), s. 195-199 ISSN 0323-2220 (recenze)


Dagmar Čapková (13. 9. 1925 - 24. 5. 2016)
Studia Comeniana et historica. Roč. 46, 95/96 (2016), s. 222-224.
ISSN 0323-2220 (nekrolog)

          
2015

Biblické a patristické zdroje Husova Kázání o pokoji a Komenského irénismu.
[Biblical and Patristic Sources of Hus' Sermo de pace and of the Comenian Irenism.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 45, 93/94 (2015), s. 33-45 ISSN 0323-2220


Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C
Národní muzeum/Scriptorium, Praha 2015, s. 31-92.
ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0
        (spoluautor)     Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255649


2014

60 let Kabinetu pro klasická studia při Filosofickém ústavu AV ČR
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 136-138.
ISSN 1803-9448
           

Pojem harmonie u Wolfganga Ratkeho a u Jana Amose Komenského - blízké pojmy, vzdálená východiska
Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 91-96.
ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2
           

Humanist Scholars on Authority of their Latin Bible Translations
Acta Comeniana, č. 28/52 (2014), s. 7-21.
ISSN 0231-5955
            Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256559

Šolcová, K.: Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Nordhausen: Traugott Bautz, 2013.
133 s. ISBN 978-3-88309-844-9 (recenze)
Listy filologické, roč. 137, 3/4 (2014), s. 377-378.
ISSN 0024-4457
            Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252677


2013

Málo známá husovská biografie Melchiora Vischera z r. 1940
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 53, č. 1 (2013), s. 47-51.
ISSN 0323-0562 
   
Votiva acclamatio (kritická edice)
In: Johannis Amos Comenii Opera Omnia 9/II.
Academia, Praha 2013. s. 367-387.
ISBN: 978-80-200-2244-8
          
Praesis, ut prosis: Pavel Oliva nonagenarius
Eirene, roč. 49, 1-2 (2013), s. 9-10.
ISSN 0046-1628
            Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229421

Andreae, J. V.: Gesammelte Schriften. Bd. 1,1; 1,2. Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2012. 451 s. ISBN 978-3-7728-1427-3;
978-3-7728-1449-5 (recenze)
Acta Comeniana roč. 51, č. 27 (2013), s. 197-201.
ISSN 0231-5955
            Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245433

 

2012

Rozhovor s Doubravkou Olšákovou
In: Olšáková, Doubravka (ed.): Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě.
(1971-1989).
Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012. s. 114-131.
ISBN: 978-80-7465-011-6
   
       
2011

Sylva Latinae lingvae vocum derivatarum copiam explicans sive Lexicon januale (kritická edice)
In: Johannis Amos Comenii Opera omnia 15/IV.
Academia, Praha 2011, s. 103-292; 466-469; 476-478.
ISBN: 978-80-200-2042-0
   
      
2010

Werner Korthaase (nekrolog)
Acta Comeniana. Roč. 24, č. 24 (2010), s. 249-252.
ISSN: 0231-5955
           
2009

Die ODO-Wörterbücher als integraler Teil der comenianischen Lehrmethode
In: Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Academia, Praha 2009, s. 99-103.
ISBN: 978-80200-1700-0
   
Komeniologie (heslo v encyklopedii)
In: Pedagogická encyklopedie (ed.: Jan Průcha). Portál, Praha 2009, s. 681-685.
ISBN: 978-80-7367-546-2    
     
Obecná porada o nápravě věcí lidských - pokus o smír mezi tolerancí a řádem
In: Pojetí světa v díla Jana Amose Komenského. Univerzita Parduibice 2009, s. 71-81.
ISBN: 978-80-7395-221-1


2008

Komenský mezi lázněmi a politikou
In: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Historický ústav AV ČR, Praha 2008, s. 367-381.
ISBN: 978-80-7286-125-5    
   
Reforma křesťanské výchovy a společnosti podle Johanna Valentina Andreae
In: Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Praha 2008, s. 307-315.
ISBN: 978-80-254-1863-5    
   
Studien zu Comenius und zur Comeniusrezeption in Deutschland. Festschrift für Werner Korthaase.
Studia Comeniana et historica. Ročník XXXVIII (2008), č. 79. Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, 2008, 958 s.
ISBN: ISSN 0323-2220    
    editor    

 

2007

Aurelius Augustinus: O Boží obci
Ediční poznámka k druhému vydání spisu. Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum (2 sv.), Praha, sv. 2, s. 441-443.
ISBN: 978-80-246-1284-3    
    editor
   
Der Weg des J. A. Comenius zur Weltsprache - Panglottia
In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. J. Pánka (2 sv.). Historický ústav AV ČR, Praha, sv. 1, s. 453-458.
ISBN: 978-80-7286-118-7    
  
Juan Luis Vives and Jan Amos Comenius: Inspiration in Pedagogy, Affinity in Peace Efforts
Acta Comeniana 20-21. Praha 2007, s. 167-175.
ISBN: 978-80-7007-291-2    
  
Ke sporu o barokovosti J. A. Komenského
In: Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku (Studia Comeniana Sedlcensia I). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 235-241.
ISBN: 978-83-7051-446-4    


2006

Děkovné provolání nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi z pera J. A. Komenského
Komentovaný překlad z latiny včetně úvodní statě. In: Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha, Filosofia, s. 281-307.
ISBN: 80-7007-246-6    
    překladatel    

Věda a víra u Komenského
In: Náboženství a věda. Ediční řada Pantheon - religionistické studie. Univerzita Pardubice, s. 155-160.
ISBN: 80-7194-876-4    
 

  
2005

Comenius´ Weg des Friedens, Cesta pokoje.
In: Comenius und der Weltfriede, Berlin 2005, s. 152-162.
ISBN:
      
Ján Kvačala – redaktor, vydavatel a hlavní autor „Archivu pro badání o životě a spisech J. A. Komenského.
In: Ján Kvačala otec modernej komeniológie, Bratislava 2005, s. 68-73.
ISBN: 80-223-2155-9    
  
Za profesorem J. M. Lochmanem (3.4.1922-21.1.2004)
Studia Comeniana et historica 35/2005, č. 73-74, s. 191-195
ISBN:    
   
Zu Comenius´ Schrift „Cesta pokoje“ (Weg des Friedens).
In: Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main 2005, s. 211-218.
ISBN: 3-631-52851-5    
 


2004

Čyževśkyjs Hallenser Funde: Ein Verdacht gegen das comenianische Hauptwerk.
In: Dmytro Čyževskyj. Osobnost a dílo, Praha 2004, s. 16-22
ISBN: 80-7050-384-X    
  
Doc. PhDr. Julie Nováková, DrSc. (9.3.1909-19.11.1991).
In: J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské peadagogiky, Přerov 2004, s. 140-143.
ISBN:    
  
Milada Blekastad-Topičová (1.7.1917-25.10.2003).
Acta Comeniana 18/2004, s. 349-352.
ISBN:    
    
       
2002

J.V. Andreae, Theophilus.
Stuttgart 2002.
ISBN: 3-7728-1444-1
editor   


Bene scripsisti… Filosofie od středověku k novověku.
Sborník k sedmdesátinám S. Sousedíka (spoluvydavatel), Praha 2002
ISBN: 80-7007-158-3    
editor    

 

2001

Obecná porada o nápravě věcí lidských – pokus o smír mezi tolerancí a řádem.
In: De rerum humanarum…a odkaz J. A. Komenského pre tretie tisícročie, Bratislava 2001, s. 46-52
ISBN:    
  


2000

Triadismus pro zábavu i poučení.
In Unie Comenius. Bulletin. Roč. 8, č. 12, Praha 2000, s. 17-21
ISSN: 1213-1776
       
Über die wahre Veredelung des Menschen.
In: Vivat Comenius – über die Verbesserung der menschlichen Verhältnisse, Dresden 2000, s. 4-13
ISBN:    
 
J. A. Comenii Opera omnia sv. 12, 15/I, 15/III, 15/IV, 18, 23.
Praha 1974-2000
ISBN:    
   
1999


J.A. Komenskis, Elijo Šauksmai.
Kaunas 1999.
ISBN:      


1998
titul         role     více informací
J.A. Komenský als Autor der lateinischen Grammatiken.
In: Comenius and the Significance of Language and Literary Education, Praha 1998, s. 100-105
ISBN:    

 

1997

Letters and Relations – One of the Strata of the Manuscript Clamores Eliae.
Acta Comeniana 12/1997, s. 79 84
ISBN:         


Werk des Comenius oder nazistische Fälschung?
Comenius Jahrbuch 5/1997, s. 87 94
ISBN:       

 

1996

J.A. Comenius, Mahnrufe des Elias (Auswahl).
Praha 1996.
ISBN:     

J.V. Andreae – Erneuerer der christlichen Erziehung.
In: Luther und Melanchthon im Bildungsdenken Mittel und Osteuropas, Münster 1996, s. 155-160
ISBN:            

 

1995

Die Zürcher Comeniana.
Acta Comeniana 11/1995, s. 129-140
ISBN: 

1994

Clamores Eliae – svědectví o vrcholech a mezích Komenského ekumenismu.
Studia Comeniana et historica 24/1994, č. 51, s. 105 109
ISBN:         autor    

 

1993

J.L. Vives (1492 1540) a J.A. Komenský (1591 1670).
Pedagogická revue 45/1993, s. 441-448
ISBN:     

 

1992

J. A. Komenský, Clamores Eliae/Křiky Eliášovy (výbor)
ISBN:       


J.A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských III.
Praha 1992.
ISBN:        


1990

Antické ohlasy v mírové výzvě J.A. Komenského Votiva acclamatio.
Studia Comeniana et historica 20/1990, č. 41, s. 137-141
ISBN:     

1989

Die Votiva acclamatio – ein neuer komeniologischer Fund.
Acta Comeniana 8/1989, s. 173 181
ISBN:       

1983


Lexicography in the Theory and Practice of Comenius.
Acta Comeniana 5/1983, s. 143 155
ISBN: