Mgr. Daniela Čadková Ph.D.

Foto pracovníka Daniela Čadková

cadkova@ics.cas.cz, dcadkova@centrum.cz
+420 234 612 331

Oddělení antické kultury a její recepce
vědecký asistent
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

• recepce antiky v české literatuře a kultuře 19. a 20. století
• inscenace a adaptace antických dramat na českých scénách od 19. století do současnosti
• překlady římské dramatické literatury, translatologické problémy spojené s překlady z klasických jazyků obecně


Studium

2009–2016
doktorandské studium: FFUK, Ústav české literatury a komparatistiky FFUK, obor: Obecná a srovnávací literatura (komparatistika); disertační práce: "Oslněni helénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1910"

1993–2000
magisterské studium: FFUK, obor: Český jazyk a literatura, Latina; diplomová práce: "Intertextovost v básnickém díle Jiřího Koláře"


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2000 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR (dříve Ústav pro klasická studia AV ČR)


Pedagogická činnost

Bakalářské i magisterské semináře vedené v rámci výuky Katedry divadelní vědy FFUK:
• ZS 2014 Trójská válka v evropském dramatu
• ZS 2012 Shakespeare ve filmu 2. (s A. Sarkissian)
• LS 2012 Shakespeare ve filmu 1. (s A. Sarkissian)
• ZS 2011 Novoromantismus versus realismus na scéně ND v letech 1883-1900
• ZS 2010 Kontexty antického divadla (s A. Sarkissian)
• LS 2010 Kořeny evropské komedie (s A. Sarkissian)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

2005 Praha (FLÚ AV ČR) – konference Staging of classical drama around 2000, příspěvek: „Contemporary Czech Adaptations of Classical Drama“

2002 Oxford (APGRD, University of Oxford) – Symposium The Meeting of Cultures in Modern Performance of Greek Theatre, příspěvek: „Hippodamia: an Imitation of Greek tragedy“


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2020 Plzeň (FFUK, Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Plzeňskou filharmonií) – Plzeňské mezioborové sympozium Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století; příspěvek: „‚Truchlohra obrácená naruby‘: Ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě“

2017 Praha (Teatrologická společnost, DAMU, Národní muzeum, Kabinet pro studium českého divadla IDU, Divadelní revue) – konference Perspektivy teatrologie; příspěvek: "Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety"

2015 Praha (ÚŘLS FFUK) – kolokvium Roma argentea MMXV. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství; příspěvek: „‚Bahniště nemravnosti a nevázanosti.‘ K recepci tzv. stříbrného období římské literatury v české kultuře 2. poloviny 19. století“

2014 (Kruh přátel českého jazyka) – přednáška "Vrchlického Hippodamie a její dobový ohlas"

2012 (Teatrologická společnost) – přednáška "Antické hry Jaroslava Vrchlického"

2010 Praha (FLÚ AV ČR) – Symposium na počest Evy Stehlíkové „Toho lva mi dejte taky!“; příspěvek: „Plautus a komedie dvojníků“

2003 Praha (KČLLV FFUK) – konference Slovanství či světoobčanství v české literatuře 2. poloviny 19. století; příspěvek: „Ke genezi Vrchlického Hippodamie“

2003 Praha (ÚKS AV ČR) – Symposium k Aischylově Orestei; příspěvek: „Nová Oresteia Arnošta Dvořáka a otázka adaptace“


Popularizační činnost

• 2021 (Týden Akademie věd, pořadatel: FLÚ AV ČR) – A. Sarkissian – D. Čadková – M. Zahálka: diskusní setkání „Pravda v umění: o zobrazování antiky v popkultuře“
• 2021 (popularizační brožura, vydaná ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i) – J. Bažant – D. Čadková – E. Poláčková – A. Sarkissian – M. Vaculínová: Recepce antické kultury v databázích. Praha, Academia 2021, ISSN 2464-6245
• 2021 (Univerzita třetího věku – Katedra divadelní vědy FFUK) – přednáška „Otakar Theer a Otokar Fischer“
• 2021 (festival Divadelní svět Brno, dramaturgie H. Hložková, organizátor: Národní divadlo Brno) – účast v pořadu Antická anketa u příležitosti uvedení Senekova Oidipa jakožto pocty Evě Stehlíkové a Františku Derflerovi
• 2018 (Den otevřených dveří KKS FLÚ AV ČR) – přednáška „Theerův Faëthón jako ‚pomník české revoluce‘“
• 2018 (Český rozhlas, dramaturgie H. Hložková) – účast v rozhlasovém pořadu Evy Stehlíkové: Na kus řeči se Senekou
• 2014 (Den otevřených dveří FLÚ AV ČR) – přednáška „Antické mýty v literatuře“
• 2012 (Letní škola klasických studií) – přednáška „Římské divadlo a jeho premiéry“
• 2011 (Letní škola klasických studií) – přednáška „Komedie jako ars vivendi“
• 2011 (kurs Celoživotní vzdělávání, KDV FFUK ) – přednáška „Antické mýty v české literatuře 20. století“
• 2005 (Letní škola klasických studií) – přednáška „Antika na českých scénách kolem r. 2000“; čtení: praetexta Octavia


Pracovní témata a rozpracované úkoly

• recepce antiky v české literatuře 19. a 20. století

• římské divadlo, překlad Senekových tragédií