Mgr. Jakub Čechvala Ph.D.

Foto pracovníka Jakub Čechvala

cechvala@ics.cas.cz
+420 234 612 330

Oddělení antické kultury a její recepce
zástupce vedoucího / vědecký asistent / výkonný redaktor Eirene. Studia Graeca et Latina
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • řecká tragédie a divadlo (především Eurípidés); archeologie řeckých divadel; intepretační přístupy k řecké tragédii
  • česká recepce řecké tragédie

Studium

2005–2013: doktorské studium klasické filologie na UŘLS FF UK – disertační práce: „Dramatické uchopení mýtu: tradice, manipulace, interpretace“; vedoucí práce: Dr. Sylva Fischerová 

2000–2002: studium klasické řečtiny na UŘLS FF UK

1998–2005: husitská teologie – religionistika, HTF UK Praha (Mgr.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

duben 2013 – dosud: výkonný redaktor časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina, KKS FLÚ AVČR 

květen 2012 – dosud: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR; od 2013 pozice: postdoktorand, oddělení antických tradic v české kultuře

listopad 2008 – červen 2009: VÚ Klíčov, vychovatel

ak. rok 2003 – 2004: lektor novozákonní řečtiny, HTF UK


Granty

2006–2007: řešitel SV (specifický výzkum) č. 224128 FF UK: Intertextuální čtení řecké mytologie a tragédie

2004: spolupráce na projektu Multimediálního kurzu řečtiny (pod vedením Dr. Jiřího Pavlíka) v rámci rozvojového programu MŠMT č. 391/2004 (Tvorba multimediálních kursů pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze)


Zahraniční stáže

říjen 2010 – říjen 2011: studijní pobyt na Krétské Univerzitě (University of Crete) pod vedením prof. Kavoulaki. Stipendium Státní stipendijní komise Řecké republiky (IKY)

únor – červenec 2007: studijní pobyt na Krétské Univerzitě (University of Crete) pod vedením prof. Nikolaidise


Pedagogická činnost

Antické divadlo (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2019/2020)

Text v textu (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2017/2018; společně s Eliškou Poláčkovou)

Antické divadlo (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2016/2017)

Zrození tragédie II. (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2015/2016)

Zrození tragédie I. (Katedra divadelní vědy FFUK, letní semestr 2014/2015)

Sofoklés v interpretacích a divadelní kritice (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2014/2015)

Antické divadlo (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2013/2014)

Jak číst řeckou tragédii II. (Katedra divadelní vědy FFUK, letní semestr 2012/2013)

Jak číst řeckou tragédii I. (Katedra divadelní vědy FFUK, zimní semestr 2012/2013)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

květen 2019 konferenční příspěvek „Appropriation through Gaps Czech Reception of Greek Tragedy in the 19th and at the Beginning of the 20th Century“; Conference of the Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama „From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama“, Praha

duben 2014, Moscow, Lomonosov Moscow State University, International student, postgraduate and young scientist conference „Lomonosov-2014“, přednáška: „The Term ‘dithyrambic stasimon’ and the third Stasimon of Iphigenia in Tauris“


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

13. 10. 2015 Katedra divadelních studií FFMU: Prostorová specifika Dionýsova divadla

24. 4. 2014 Jednota klasických filologů: Problematika sboru v řecké tragédii a sborová perspektiva v Ífigenii v Tauridě

23. 1. 2014 Teatrologická společnost: Řecká tragédie mezi literárním close reading a performance criticism

říjen 2007, Telč; konference „Laetae segetes iterum“; přednáška: „Missing a Target: Intertextuality and Greek Tragedy“


Popularizační činnost

2. 11. 2016: Týden vědy a techniky AV ČR: Prostor řeckého divadla

1. 7. 2014 Letní škola klasických studí: Dionýsos, Nietzsche a nebohý pan Gustav von Aschenbach 

6. 10. 2013 Týden vědy a techniky AV ČR: Athénský divadelní provoz

2. 6. 2012 Letní škola klasických studií: Co znamená čtení řecké tragédie – poznámky k vybraným interpretačním problémům


Členství v edičních radách

Eirene. Studia Graeca et Latina (od 2013 výkonný redaktor)