Mgr. Jan Dus Th.D. - bibliografie

První list Petrův (Český ekumenický komentář k Novému zákonu, sv. 18), Praha: Česká biblická společnost, 2017.

"Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 151-163.

"Die Apostolischen Väter", in: L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III. Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre, Fasz. 5a/I, s. 174-188.

Patristická exegeze: Výklady Matoušova evangelia, Jihlava: Mlýn, 2013.

Řecká kurzorika a Krédo: Čítanka z rané křesťanské literatury, Jihlava: Mlýn, 2013.

"Biblické citace v Pseudo-Ignácově Listu Efezským", in: Studia theologica, 15/2 (2013), str. 184-206.

Umučení Polykarpa a pašijní příběh, Jihlava: Mlýn, 2011. [Kniha obsahuje studii, řecký text (edice Lightfoot 1889) a nový český překlad.]

„Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry“, in: P. Polehla (ed.), Náboženské divadlo v raném novověku, Ústí nad Orlicí: Oftis 2011, str. 67–82.

L. Karfíková – J. A. Dus (eds.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn, 2011.

„Milost u Ignatia Antiochejského“, in: L. Karfíková – J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2008, str. 137–152.

L. Karfíková – J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2008.

„České překlady Listů Ignatia Antiochejského (Eph 18-19)“, in: Z. Silagiová - H. Šedinová, P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR v Praze, 2008, str. 353–374.

„Passio Bartholomaei (BHL 1002), Legenda Aurea (CXIX) a pokušení na poušti (Mt 4,1-11)“, in: Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha: Filosofia, 2007, str. 63–93.

„Otázky Bartolomějovy“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 93–124.

„Sibylliny věštby I–II, VI–VIII“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 351–417.

„Zjevení Tomášovo“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 421–434.

Jan A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 3), Praha: Vyšehrad, 2007.

„Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem", in: M. Prudký – J. Roskovec (eds.), Výklady a vykladači (Studie a texty Evangelické teologické fakulty, sv. 9), Jihlava: Mlýn 2005, str. 106–119.

„Milost u Klémenta Římského“, in: L. Karfíková – J. Mrázek (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Jihlava: Mlýn, 2004, str. 100–109.

K. H. Miskotte, Edda a Tóra, Benešov: Eman (Bibliotheca Bohemica Batavica, 5), 2004 [překlad z nizozemštiny; původní titul: Edda en Thora. Een vergelijking van Germaanse en Israëlitische religie, Nijkerk 1970; přeložili Jan A. Dus a Hans P. van der Horst].

„Korespondence Seneky a Pavla“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 471–495.

„Vyprávění o zesnutí Panny Marie“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 445–469 [společně s D. Coufalem].

„Skutky Tomášovy“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 337–443  [společně s J. Bartoněm].

Jan A. Dus (ed.), Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 2.), Praha: Vyšehrad, 2003.

Theo de Boer, Bůh filosofů a Bůh Pascalův: na pomezí filosofie a theologie, Benešov: Eman (Bibliotheca Bohemica Batavica, 4), 2003 [překlad z nizozemštiny; původní titul: De God van de filosofen en de God van Pascal, Zoetermeer (Meinema) 1989; přeložili Jan A. Dus a Hans P. van der Horst].

Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 1.), Praha: Vyšehrad, 2001. Uspořádali Jan A. Dus a Petr Pokorný. [Překlad a spolupráce zejm. na kapitolách: Agrafon o práci v sobotu (L 6,4 D). Kratší závěr Markova evangelia. Papyrus Oxyrhynchus 840. Papyrus Oxyrhynchus 1224. Papyrus Egerton 2. Vyprávění Josefa Arimatejského. Vybrané varianty a poznámky k Nikodémovu evangeliu.]
 
„Isis a Isidóros. Řecký hymnus z Madinet Madi“, in: L. Puršl (ed.), Při brodu Jabok. Sborník pro Mireiu Ryškovou, Praha: Centrum biblických studií, Advent-Orion, 2001, str. 57–87. [Isidorus’ Hymnus on the goddess Isis (Madinet Madi, Egypt). Introduction, commentary and translation, based on the Greek text, edited in Supplementum Epigraphicum Graecum VIII (1938), No. 548].

Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522-1590) [Diplomová práce, obhájená 23.6.1999, nevydáno. Studie o životě méně známého nizozemského humanisty, který se věnoval celé řadě společenských, církevních a biblických témat. Přeložené ukázky z díla. Diplomová práce odměněna Bolzanovou cenou r. 1999.]

K. H. Miskotte, Biblická abeceda, Horní Heršpice: Eman, 1996 [společně s M. Hájkem].

„Historik na indexu (Aulus Cremutius Cordus)“, in: Křesťanská revue 58, 1991, str. 143–145.