PhDr. Hana Florianová - bibliografie

2021 

Slovník středověké latiny:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Z. Silagiové a P. Nývlta připravily J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, H. Šedinová a K. Vršecká, na základě 1. vydání, které pod vedením Z. Silagiové připravili J. Černá, B. Kocánová, M. Koronthályová, K. Kvízová (Vršecká), D. Martínková, R. Mašek, J. Matl, H. Miškovská (Florianová), P. Nývlt, H. Šedinová a I. Zachová. Turnhout: Brepols 2021 (součást Database of Latin Dictionaries). 

2020 

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Cautelae medicorum - starosti a povinnosti středověkého lékaře", in: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, ed. O. Podavka, Praha 2020, str. 149-173. ISBN: 978-80-7007-630-9

Hana Florianová, "Texty k pouštění krve v rukopisech XIV D 24 a SOA T, A 17", in: Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, edd. L. Doležalová, M. Dragoun, Praha 2020, str. 153-169. ISBN: 978-80-88013-98-3

Hana Florianová, "Lékařská diagnostika v rukopise SOA T, A 17", in: Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, edd. L. Doležalová, M. Dragoun, Praha 2020, str. 171-186. ISBN: 978-80-88013-98-3

Studie:

Hana Florianová, "Utiliora et meliora artis medicinae - Die Rezeption des Canon medicinae von Avicenna in einem medizinischen Text aus dem 14. Jahrhundert und seine Abschriften in europäischen Bibliotheken", in: Scriptorium, 73, 2019-2 (vyšlo 2020), str. 251-280.

2019

Slovník středověké latiny:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Z. Silagiové a P. Nývlta připravily J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, H. Šedinová a K. Vršecká, na základě 1. vydání, které pod vedením D. Martínkové a Z. Pospíšilové (Silagiové) připravili L. Blechová, H. Businská, A. Dohnalová (Hadravová), D. Korte, H. Kurzová, J. Matl, H. Šedinová a I. Zachová. Turnhout: Brepols 2019 (součást Database of Latin Dictionaries). 

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Klaretův výraz blesia, zubní červ a léčení bolesti zubů ve středověkých pramenech", in: Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová, edd. J. Černá, B. Kocánová, P. Nývlt, Praha 2019, str. 145-161. ISBN: 978-80-7007-562-3

2018

Slovník středověké latiny:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, P. Nývlt, H. Šedinová, K. Vršecká, na základě 1. vydání, které pod vedením D. Martínkové připravili M. Bernášková, H. Businská, A. Fialová, D. Korte, H. Kurzová, J. Matl a Z. Pospíšilová (Silagiová). Turnhout: Brepols 2018 (součást Database of Latin Dictionaries). 

Překlad:

in: Peter Kováč, Katedrála v Remeši. Chrám pro korunovace francouzských králů (řada Stavitelé katedrál, sv. 5), Praha 2018, s. 538-551 (Ordo coronationis - překlad latinského korunovačního řádu francouzských králů z r. 1250). ISBN: 978-80-904298-5-7

2017

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Anonymní liber medicinalis z univerzitního prostředí" (edice vybraných pasáží z rukopisů NK ČR s překladem do češtiny), in: Čítanka z pozdně středověkých Čech, edd. L. Doležalová, M. Dragoun, J. Ctibor, Praha 2017, str. 264-285. ISBN: 978-80-88013-50-1

2016

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 23. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová, K. Vršecká. Praha 2016. ISBN: 978-80-87773-40-6

2015

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35", in: Ubi est finis huius libri deus scit, edd. M. Dragoun, L. Doležalová, A. Ebersonová, Praha 2015, str. 177-184. ISBN: 978-80-88013-09-9

2014

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 22. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová, Praha 2014. ISBN: 978-80-87773-17-8

Studie:

Hana Florianová, "Ze Slovníku středověké latiny: uris, orna, gar, elta, arneda", in: Listy filologické 137, 3/4, 2014, str. 327-338. ISSN: 0024-4457

2013

Studie:

Hana Florianová, "Die Benennung und Klassifikation der Hautkrankheiten im Mittelalter", in: Archivvm Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, str. 197-207. ISSN: 1376-74-53, ISBN: 978-2-87043-011-8

Překlady:

in: Peter Kováč, Zrození génia. Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí (řada Stavitelé katedrál, sv. 4), Praha 2013, str. 287-290, 295-301 (překlad latinských dokumentů: smlouva s Nicolou Pisanem o zhotovení kazatelny pro katedrálu v Sieně; pokuta pro N. Pisana za neplnění smlouvy; o nepořádku na staveništi katedrály v Sieně aj.). ISBN: 978-80-904298-3-3

Popularizační příspěvek:

Miroslav Šlechta - Hana Florianová, "Červený Sírius - omyl nebo záhada?", in: Astropis XX, 2, 2013, str. 13-16. ISSN: 1211-0485

2011

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi lexikon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 21. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková. H. Šedinová, K. Vršecká. Praha 2011. ISBN: 978-80-86791-87-6

Studie:

Hana Florianová, "Zdroje textu lékařské části vokabuláře Lactifer", in: Ad honorem Eva Stehlíková, Praha 2011, str. 93-103. ISBN: 978-80-86791-87-6

Recenze:

M. Říhová a kol., "Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského", Praha-Litomyšl 2010, 209 str., in: Studia mediaevalia Bohemica, 2, 2, 2010, str. 303-304. ISSN: 1804-0977

F. Šimon, "Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny". Univerzita P.J. Šafárika, Košice 2009, 130 str., in: Listy filologické, 134, 1-2, 2011, str. 162-164. ISSN: 0024-4457

2010

Překlady:

in: Peter Kováč, Úsvit renesance. Dvorské umění císaře Fridricha II. Bamberský a Magdeburský jezdec (řada Stavitelé katedrál, sv. 3), Praha 2010, str. 242, 245-246, 248-249 (překlad latinských dokumentů: středověké popisy brány Fridricha II. v Capui; dokumenty ke stavební huti v Capui; ukázky z Narratio de mirabilibus urbis Romae). ISBN: 978-80-904298-2-6

2009

Knižní publikace:

Hana Florianová, Isidor ze Sevilly, "Etymologiae XX - De penu et instrumentis domesticis et rusticis", in: Etymologiae XIX-XX, Knihovna středověké tradice XIX, Praha 2009, str. 225-327. ISBN: 978-80-7298-408-4

Latinitatis medii aevi lexikon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 20. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová, K. Vršecká. Praha 2009. ISBN: 978-80-86791-66-1

Překlady:

in: Peter Kováč, Kristova trnová koruna. Paříž, Saint-Chapelle a dvorské umění sv. Ludvíka (řada Stavitelé katedrál, sv. 2), Praha 2009, str. 134-143, 335-344, 347 (překlad latinských dokumentů: papežská bula k založení Sainte-Chapelle v Paříži; založení Saint-Chapelle Ludvíkem IX. - liturgický provoz, relikvie; přenesení Kristovy trnové koruny z Konstantinopole do Paříže; darování trnu z trnové koruny katedrále v Toledu aj.). ISBN: 978-80-904298-0-2

2008

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Rady středověké medicíny pro oddálení stáří", in: Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. K vydání připravili Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler, Praha 2008, str. 205-221. ISBN: 978-80-254-1863-5

2007

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Jesseniova přednáška k první veřejné pražské pitvě konané roku 1600", in: Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková. K vydání připravili Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler, Praha 2007, str. 231-248. ISBN: 978-80-7007-255-4

Recenze:

F. Šimon, J. Balegová, M. Výrostová: "Ján Jessenius: O krvi", Košice, Univerzita P.J. Šafárika 2007, 42 str., in: Listy filologické 130, 2007, 3-4, 419-421. ISSN: 0024-4457

Překlady:

in: Peter Kováč, Katedrála v Chartres. Francouzské umění rané a vrcholné gotiky (řada Stavitelé katedrál, sv. 1), Praha 2007, str. 178-180, 240-243, 273-295 (překlad latinských dokumentů: inventář relikvií v Chartres, posvátná studna v podzemí chrámu, symbolický výklad prvků křesťanského chrámu Pierra de Roissyho, součásti a výzdoba křesťanského kostela podle Guillauma Duranta, popis katedrály Notre-Dame v Paříži ze 14. stol.). ISBN: 978-80-7281-000-0

2006

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 19. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, K. Kvízová, D. Martínková, H. Šedinová. Praha 2006. ISBN: 80-86791-35-1

"Quadragesimale admontense - Qudragesimale admontské", kol. autorů: H. Florianová, D. Martínková, Z. Silagiová, H. Šedinová, in: Fontes Latini Bohemorum VI, Praha 2006, 694 stran. ISBN: 80-7298-152-8

Hana Florianová, "Nefrolitiáza a urolitiáza pohledem středověké medicíny podle kodexu NK I D 39, NK I G 23 a NK I F 35", in: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, str. 479-489. ISBN: 80-86488-35-7

2005

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Pouštění žilou ve středověku", in: Colloquia mediaevalia Pragensia 3 (Historia monastica I), Praha 2005, str. 45-48. ISBN: 80-7007-217-2

Recenze:

F. Šimon, "Terminologia medicinae antiquae. Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie." Košice, Univerzita P.J. Šafárika 2003, 94 str., in: Listy filologické 128, 2005, 3-4, str. 405-407. ISSN: 0024-4457

2004

Překlady:

"Iohannis Jessenii a Iessen Anatomia Pragensis", Praha 2004, 645 stran. Z latiny přeložili B. Divišová, H. Florianová, C. Matouš, D. Svobodová, O. Vodenková. Překlad latinského textu: str. 453-474 (Výkon třetí), str. 497-526 (Výkon pátý). ISBN: 80-246-0922-3

2003

Knižní publikace:

Klára Hušková - Hana Florianová, Isidor ze Sevilly, "Etymologiae IV - De medicina", in: Knihovna středověké tradice XI, Praha 2003, 143 stran. Překlad z latiny a poznámky K. Hušková a H. Florianová. Úvodní studie F. Šimon (Starověké lékařství) a H. Florianová: Lékařství v Isidorově době a několika následujících stoletích; Isidorova čtvrtá kniha Etymologií, str. 34-45. ISBN: 80-7298-090-4

2002

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 18. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali H. Florianová, K. Kvízová, D. Martínková, R. Mašek, H. Šedinová. Praha 2002. ISBN: 80-85917-91-2

Studie:

Hana Florianová, "Uroskopie ve středověké medicíně", in: Listy filologické 125, 2002, 3-4, str. 213-222. ISSN: 0024-4457

2001

Studie:

H. Šedinová - H. Florianová, "Quadragesimale admontské (sbírka kázání pro kající dobu)", in: Listy filologické 124, 2001, 1-2, str. 154-164. ISSN: 0024-4457

2000

Knižní publikace:

Hana Florianová, "Poznámky o víně. Komentovaný překlad textu z rukopisu z 15. stol.", in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, str. 463-471. ISBN: 80-85917-74-2

1999

Knižní publikace:

Hana Florianová - Miškovská, "Cristannus de Prachaticz, De sanguinis minucione - O pouštění krve", in: Fontes Latini Bohemorum IV, Praha 1999, 114 stran. ISBN: 80-86005-68-2

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 17. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly D. Martínková, H. Florianová, H. Šedinová. Praha 1999. ISBN: 80-85917-61-0

Hana Florianová, "Ut scias aetatem hominis per urinam (diagnostické možnosti středověké uroskopie)", in: interní sborník k 70. narozeninám dr. A. Vidmanové, Praha 1999, 11 stran. ISBN:  

1997

Knižní publikace:

"Die Handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus", sv. VII/2, C. Weidmann, H. Miškovská (Florianová), Z. Silagiová, D. Peňázová, in: Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter (ÖAW), Heft XIV, Wien 1997, 315 stran. ISBN: 3-7001-2660-3

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 16. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali D. Martínková, J. Matl, H. Miškovská (Florianová), H. Šedinová. Praha 1997. ISBN: 80-85917-28-9

Studie:

Hana Miškovská (Florianová), "Využití a identifikace žil ve flebotomii 15. stol.", in: Listy filologické 120, 1997, 3-4, str. 251-280. ISSN: 0024-4457

1995

Knižní publikace:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 15. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali D. Martínková, J. Matl, H. Miškovská (Florianová), H. Šedinová, I. Zachová. Praha 1995. ISBN: 80-85917-07-6

1991

Studie:

Hana Miškovská (Florianová), "K třídění rukopisů Husových Sermones de sanctis", in: Listy filologické 114, 1991, 2-3, str. 170-175. ISSN: 0024-4457

1990

Studie:

Hana Miškovská (Florianová), "Latinské překlady Husovy české Postilly v rukopise Mk 91 a Mk 56 a vztah k jejich předlohám", in: Listy filologické 113, 1990, 3, str. 188-199. ISSN: 0024-4457