Mgr. Pavel Nývlt Ph.D. - bibliografie

2024

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích 24: nabellum-2. nyx. Autorský kolektiv: Zuzana Silagiová, Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, † Dana Martínková, Pavel Nývlt, Zuzana Smetanová, Hana Šedinová, Kateřina Vršecká, Praha:  Academia 2024. ISBN: 978-80-200-3462-5.

2023

Kniha

Lýsiás, Obžaloba Eratosthena, Obžaloba Agoráta, Praha: Jednota klasických filologů, 2023, 195 s. ISBN 978-80-909012-0-9.

Odborná studie

"Claretus and the City: The Glossarius, Its Latin Neologisms and Its Reception in Municipal Administrative Texts". In: Trends in Classics 15, 2023, str. 131-164. ISSN 1866-7473. On-line.

Recenze

"M. Martin, Světlo z Byzance: Řecká studia v renesanční Itálii, 1360-1534, Červený Kostelec 2018". In: Studia Mediaevalia Bohemica 13, 2021, str. 121-122. ISSN: 1804-0977.

"D. Kamen, Insults in Classical Athens, Madison (Wisc.) 2020". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 59, 2023, str. 233-239. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Výbor z Ciceronovy korespondence podruhé a ještě lépe" (recenze M. Tullius Cicero, Výbor z korespondence I-II, přeložil V. Marek, Praha 2019-2021). In: Listy filologické 146/3-4, 2023, str. 401-426. ISSN: 0024-4457.

Popularizace

"Ako čítať Thukydida: Reflexia antického historika naprieč storočiami". In: Historická revue 34/4, 2023, str. 6-9. ISSN: 1335-6550.

Redakce

Tertullianus, O duši, úvodní studie, překlad, výkladové poznámky a rejstříky Petr Kitzler, Praha: OIKOYMENH 2023 (Knihovna raně křesťanské tradice XXXII). ISBN: 978-80-7298-623-1. Odborný redaktor.

2022

Kapitoly v knize

"Válka a řecká společnost". In: M. Habaj - P. Nývlt, Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům, Praha: Academia, 2022, str. 41-68. ISBN: 978-80-200-3272-0.

"Pozemní vojsko". Tamt., str. 69-90.

"Archidámská válka". Tamt., str. 168-206.

"Období Níkiova míru: jedna válka, nebo dvě?" Tamt., str. 207-222.

"Výprava na Sicílii". Tamt., str. 223-250.

"Dekelejská válka". Tamt., str. 251-305.

"Druhá oligarchie v Athénách". Tamt., str. 306-315.

"Nejvýznamnější osobnosti na straně Athén". Tamt., str. 369-417.

Odborná studie

"Chronologie Agoratova udání". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 64/2, 2022, str. 7-20. ISSN: 1211-3379.

Popularizace

"Co si můžete česky přečíst o Spartě". In: K. Gillen - R. Kelly - J. Bellaire, Trojka, Praha: Mighty Boys, 2022, nestránkováno. ISBN: 978-80-907931-3-2.

Recenze

"L. Kallet - J. H. Kroll, The Athenian Empire: Using Coins as Sources, Cambridge 2020". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 58, 2022, str. 460-466. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Writing and Reading about Thucydides in Early 20th Century and Today (review of B. Earley, The Thucydidean Turn: (Re)Interpreting Thucydides’ Political Thought Before, During and After the Great War, London – New York 2020)". Tamt., str. 467-480. ISSN 0046-1628. On-line.

Redakce

R. J. Hankinson - M. Havrda (eds.), Galen’s Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press 2022. ISBN: 9781009072670. Editorial assistance (reference formatting, bibliography, index locorum).

M. Habaj, Svet starovekého Grécka, Bratislava: Perfekt 2022. ISBN: 978-80-8226-062-8. Odborný redaktor.

 

2021

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Silagiové připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).

Odborné studie

"Fifty Years since the Publication of Pavel Oliva’s Sparta and her Social Problems". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 57, 2021, str. 23-49. ISSN: 0046-1628. On-line.

Recenze

"R. J. Evans, Na obranu historie, Praha 2019". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 63/1, 2021, str. 112-115. ISSN: 1211-3379.

"T. J. Figueira - S. R. Jensen (eds.), Hegemonic Finances, Swansea 2019". In: Listy filologické 144/1-2, 2021, str. 205-213. ISSN: 0024-4457On-line.

"P. A. Rahe, Sparta’s Second Attic War: The Grand Strategy of Classical Sparta, 446-418 B.C., New Haven - London 2020". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 57, 2021, str. 383-389. ISSN: 0046-1628. On-line.

"A. Powell - P. Debnar (eds.), Thucydides and Sparta, Swansea 2021". In: Listy filologické 144/3-4, 2021, str. 485-496. ISSN: 0024-4457. On-line.

"S. C. Todd,  A Commentary on Lysias (Speeches 12-16), Oxford 2020". In: Listy filologické 144/3-4, 2021, str. 497-506. ISSN: 0024-4457. On-line.

Redakce

Ambrož, Křestní katecheze, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky David Vopřada, Praha: OIKOYMENH 2021 (Knihovna raně křesťanské tradice XXIX). ISBN: 978-80-7298-586-9. Odpovědný redaktor.

 

2020

Příspěvek ve sborníku

"Klaretův postup při tvorbě kapitoly De arte v Glosáři". In: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha: FILOSOFIA 2020, str. 133-148. ISBN 978-80-7007-630-9.

"Themistoklés, Pausaniás a Thúkýdidés." In: Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: FILOSOFIA 2020, str. 133-146. ISBN 978-80-7007-638-5.

Recenze

"Antiphontis et Andocidis orationes (recognoverunt, apparatu testimoniorum ornaverunt, adnotatione critica instruxerunt M. R. Dilts - D. J. Murphy), Oxford 2018". In: Listy filologické 143/1-2, 2020, str. 225-232. ISSN: 0024-4457. On-line.

"T. Doran, Spartan Oliganthropia, Leiden - Boston 2018". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 56, 2020, str. 331-335. ISSN: 0046-1628. On-line.

"R. Konijnendijk, Classical Greek Tactics: A Cultural History, Leiden - Boston 2018". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 56, 2020, str. 335-340. ISSN: 0046-1628. On-line.

"W. Will, Athen oder Sparta: Die Geschichte des peloponnesischen Krieges, München 2019". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 56, 2020, str. 340-346. On-line.

"A. Kapellos, Xenophon’s Peloponnesian War, Berlin - Boston 2019". In: Listy filologické 143/3-4, 2020, str. 511-521. ISSN: 0024-4457. On-line.

2019

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

Příspěvek ve sborníku

"Role osvoboditelů Hradce Králové v Husitské kronice Vavřince z Březové". In: ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, Praha: FILOSOFIA 2019, str. 187-198. ISBN: 978-80-7007-562-3.

Recenze

"B. Akrigg, Population and Economy in Classical Athens, Cambridge 2019". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, str. 334-336. ISSN: 0046-1628. On-line.

"D. Studdard, Nemesis: Alcibiades and the Fall of Athens, Cambridge (Mass.) - London 2018". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, str. 337-342. ISSN: 0046-1628. On-line.

Redakce

ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili J. Černá, B. Kocánová a P. Nývlt, Praha: FILOSOFIA 2019. ISBN: 978-80-7007-562-3. Editor a odpovědný redaktor.

2018

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

Kapitoly v knize

"Discrepancies in Thucydides". In: P. Fraňo - M. Habaj (eds.), Antica Slavica, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, str. 61-76. ISBN: 978-80-8105-929-2. On-line.

Recenze

"Herodotus, Histories VI (edited by S. Hornblower - C. Pelling), Cambridge 2017". In: Listy filologické 141/1-2, 2018, str. 243-247. ISSN: 0024-4457. On-line.

"J. Roisman, The Classical Art of Command: Eight Greek Generals Who Shaped the History of Warfare, Oxford 2017". In: Listy filologické 141/1-2, 2018, str. 248-254. ISSN: 0024-4457. On-line.

"Monument to the Current State of Thucydidean Studies: R. K. Balot - S. Forsdyke - E. Foster (eds.), The Oxford Handbook of Thucydides, Oxford 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, str. 241-256. ISSN: 0046-1628. On-line.

"V. Liotsakis, Redeeming Thucydides’ Book VIII, Berlin - Boston 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, str. 257-261. ISSN: 0046-1628. On-line.

"H. Kopp, Das Meer als Versprechen: Bedeutung und Funktion von Seeherschaft bei Thukydides, Göttingen 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 514-518. ISSN: 0024-4457. On-line.

"J. T. Roberts, The Plague of War: Athens, Sparta, and the Struggle for Ancient Greece, Oxford 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 518-522. ISSN: 0024-4457. On-line.

"J. Hyland, Persian Interventions: The Achaemenid Empire, Athens, and Sparta, 450-386 BCE, Baltimore 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 522-528. ISSN: 0024-4457. On-line.

Redakce

Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková, Praha: OIKOYMENH 2018 (Knihovna středověké tradice). ISBN: 978-80-7298-246-2. Redaktor.

Marcus Tullius Cicero, Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem, úvodní studie, překlad a komentář Michal Ctibor, Praha: Jednota klasických filologů 2018 (Edice Bilingua, sv. II). ISBN: 978-80-904945-4-1. Lektor.

 

2017

Odborné studie

"Two Misunderstood Statements in [Arist.] Ath. 32.3 and Their Bearing on the History of the Four Hundred". In: Athenaeum: Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità 105/2, 2017, str. 717-724. ISSN: 0004-6574. On-line.

"Leaders of the Four Hundred in Works of Cicero and his Roman Contemporaires". In: Graecolatina Pragensia 27, 2017, str. 29-39. ISSN: 0515-3190. On-line.

Kapitoly v knize

"Obdobie Nikiovho mieru: jedna či dve vojny?" In: M. Habaj a kol., Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, str. 99-112. ISBN: 978-80-8105-855-4.

"Dekelejská vojna". Tamt., str. 128-175.

"Vláda tridsiatich tyranov a občianska vojna v Athénach". Tamt., str. 176-184.

"Najdôležitejšie osobnosti na strane Athén". Tamt., str. 185-215.

Recenze

"Two Cambridge Biographies of Pericles: L. J. Samons II, Pericles and the Conquest of History: A Political Biography, Cambridge 2016 - T. R. Martin, Pericles: A Biography in Context, Cambridge 2016". In: Listy filologické 140/1-2, 2017, str. 283-288. ISSN: 0024-4457. On-line.

"M. Schauer, Der Gallische Krieg: Geschichte und Täuschung in Caesars Meisterwerk, München 2016". In: Listy filologické 140/1-2, 2017, str. 288-291. ISSN: 0024-4457. On-line.

"S. N. Jaffe, Thucydides on the Outbreak of War: Character & Contest, Oxford 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 379-382. ISSN: 0046-1628. On-line.

"G. Marginesu, Callia l’Ateniese: Metamorfosi di un’élite, Stuttgart 2016". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 383-386. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Aristophanes, Wasps (ed. by Z. P. Biles - S. D. Olson), Oxford 2015". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 387-393. ISSN: 0046-1628. On-line.

Zprávy

"Digitalizace slovníků středověké latiny a středolatinských textů". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 59/2, 2017, str. 104-106. ISSN: 1211-3379.

Julie Černá - Pavel Nývlt - Zuzana Silagiová: "Nouvelles du « Dictionnaire du Latin médiéval » : République Tchèque." In: Archivum Latinitatis Medii Aevi 74, 2016, str. 364-365. ISSN: 1376-7453.

 

2016

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích 23: 1. modus-myya. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, † Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha: Koniasch Latin Press 2016. ISBN: 978-80-87773-40-6.

Odborné studie

"Selektivně zaznamenané násilí v aristotelském Athénském státním zřízení". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 58/1, 2016, str. 40-51. ISSN: 1211-3379.

"Was Alcibiades an Informant of Thucydides?". In: Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae 54/4, 2014, str. 381-391. ISSN: 0044-5975. On-line.

"Ze Slovníku středověké latiny: muscida huba". In: Listy filologické 139/3-4, 2016, str. 431-437. ISSN: 0024-4457.

Recenze

"Herodotus, Histories V (edited by S. Hornblower), Cambridge 2013". In: Listy filologické 139/1-2, 2016, str. 209-213. ISSN: 0024-4457. On-line.

"Two recent editions of Sallust‘s Histories: C. Sallusti Crispi Historiae I (a cura di A. La Penna-R. Funari), Berlin-Boston 2015 - Sallust, Fragments of the Histories, Letters to Caesar (edited and translated by J. T. Ramsey), Cambridge (Mass.) 2015." In: Listy filologické 139/1-2, 2016, str. 213-219. ISSN: 0024-4457. On-line.

"E. Carawan, The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law, Oxford 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 512-519. ISSN: 0046-1628. On-line.

"C. Lee - N. Morley (eds.), A Handbook to the Reception of Thucydides, Malden 2015". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 519-525. ISSN: 0046-1628. On-line.

"A. Kapellos, Lysias 21 - A Commentary, Berlin-Boston 2014". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 527-531. ISSN: 0046-1628. On-line.


2015

Odborné studie

"Notes on Velleius Book I (2, 1; 6, 1–2; 12, 7; 14, 2; 16, 5; 17, 2)". In: Graecolatina Pragensia 25, 2015, str. 21-27. ISSN: 0515-3190. On-line.

"The First Embassy of the Four Hundred to Sparta". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 189-196. ISSN: 0046-1628. On-line.

Recenze

"G. Hawthorn, Thucydides on Politics: Back to the Present, Cambridge 2014". In: Listy filologické 138/1-2, 2015, str. 173-177. ISSN: 0024-4457. On-line.

"D. Kamen, Status in Classical Athens, Princeton - Oxford 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 338-340. ISSN: 0046-1628. On-line.

"D. Piovan, Memoria e oblio della guerra civile: strategie giudiziarie e racconto del passato in Lisia, Pisa 2011." In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 347-351. ISSN: 0046-1628. On-line.

"N. Morley, Thucydides and the Idea of History, London-New York 2013". In: Listy filologické 138/3-4, 2015, str. 375-377. ISSN: 0024-4457. On-line.

"D. L. Fink, The Battle of Marathon in Scholarship: Research, Theories and Controversies Since 1850, Jefferson (NC) 2014". In: Listy filologické 138/3-4, 2015, str. 377-380. ISSN: 0024-4457. On-line.

Redakce

Tertullianus, O Kristově těle - De carne Christi, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Petr Kitzler, Praha: OIKOYMENH 2015 (Knihovna raně křesťanské tradice XVII). ISBN: 978-80-7298-205-9. Redaktor.


2014

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích 22: membralis-modulus. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, † Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová, Praha: Koniasch Latin Press 2014. ISBN: 978-80-87773-17-8.

Odborné studie

"Thúkýdidés mezi fakty a pravdou". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 56/1, 2014, str. 5-18. ISSN: 1211-3379. On-line.

"Athénské soudy a divadlo". In: Divadelní revue 25/1, 2014, str. 45-56. ISSN: 0862-5409.

"Sparta and Persia between the Second and the Third Treaty in 412/411 BCE: A Chronology". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 39-60. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Modo in Quadragesimale Admontense". In: Listy filologické 137/3-4, 2014, str. 275-292. ISSN: 0024-4457. On-line.

Recenze

"Two Recent Books on Alcibiades: P. J. Rhodes, Alcibiades - Athenian Playboy, General and Traitor, Barnsley 2011 - H. Heftner, Alkibiades - Staatsmann und Feldherr, Darmstadt 2011". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 167-170. ISSN: 0024-4457. On-line.

"I. A. Ruffell, Politics and Anti-Realism in Athenian Old Comedy - The Art of the Impossible, Oxford 2011". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 170-174. ISSN: 0024-4457. On-line.

"Velleius Paterculus - Florus, Dvojí pohled na římské dějiny (přeložila B. Mouchová), Praha 2013". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 178-184. ISSN: 0024-4457. Zkrácená verse on-line.

"B. Steinbock, Social Memory in Athenian Public Discourse, Ann Arbor 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 345-348. ISSN: 0046-1628. On-line.

"A. Tsakmakis - M. Tamiolaki (eds.), Thucydides between History and Literature, Berlin - New York 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 348-353. ISSN: 0046-1628. On-line.

"C. Baron, Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Historiography, Cambridge 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 355-357. ISSN: 0046-1628. On-line.

"I. Worthington, Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece, Oxford 2013". In: Listy filologické 137/3-4, 2014, str. 363-365. ISSN: 0024-4457. On-line.

 

2013

Odborné studie

"Killing of Eratosthenes between reality and mime (or, was Lysias 1 really pronounced?)". In: Graeco-latina Brunensia 18/1, 2013, str. 159-170. ISSN: 1803-7402. On-line.

"Ἀρετή of a Revolutionary". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 33-47. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Platónův vztah k dějinám lidstva a dějepisectví". In: Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 5/10, 2013, s. 33-66.

Kapitola v knize

"Appendix: Životopisy řečníků". In: Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících (přeložil a úvodní studií a komentářem opatřil Jiří Pavlík), Praha: Koniasch Latin Press 2013, str. 149-161. ISBN: 978-80-86791-80-7.

Recenze

"A. Rengakos - A. Tsakmakis (eds.), Brill’s Companion to Thucydides, Leiden-Boston 2012 (2006)." In: Listy filologické 136/1-2, 2013, str. 239-246. ISSN: 0024-4457. On-line.

"První kompletní překlad Polybiova díla do češtiny. Polybios, Dějiny I-IV (přeložil P. Oliva), Praha 2008-2012". In: Listy filologické 136/1-2, 2013, str. 254-257. ISSN: 0024-4457. On-line.

"M. S. Jensen, Writing Homer - A Study Based on Results from Modern Fieldwork, Viborg 2011". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 213-217. ISSN: 0046-1628.

"A. Missiou, Literacy and Democracy in Fifth-century Athens, Cambridge 2011". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 224-227. ISSN: 0046-1628.

"E. M. Harris - D. F. Leão - P. J. Rhodes (eds.), Law and Drama in Ancient Greece, London 2010". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 227-231. ISSN: 0046-1628.

"J. L. Shear, Polis and Revolution - Responding to Oligarchy in Classical Athens, Cambridge 2011". In: Listy filologické 136/3-4, 2013, str. 523-529. ISSN: 0024-4457. On-line.

"P. Oliva, Polybios a jeho svět, Praha 2013". In: Listy filologické 136/3-4, 2013, str. 530-532". ISSN: 0024-4457. On-line.

Zprávy

"Konference Laetae segetes III". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 55/2, 2013, str. 79-80. ISSN: 1211-3379.

 

2012

Odborné studie

"Eratosthenes in 412-1 (Some Comments on Lys. 12,42)". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 48, 2012, str. 155-161. ISSN: 0046–1628. On-line.

Recenze

"E. Foster - D. Lateiner (eds.), Thucydides and Herodotus, Oxford 2012". In: Listy filologické 135/3-4, 2012, str. 438-442. ISSN: 0024-4457. On-line.

 


2011

Recenze

"S. C. Todd, A Commentary on Lysias (Speeches 1-11), Oxford 2007". In: Listy filologické 134/1-2, 2011, str. 149-151. ISSN: 0024-4457. On-line.

Zprávy

Petra Janouchová - Pavel Nývlt, "Europaeum 10th Classics Colloquium: Friends & Strangers". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, str. 122-123. ISSN: 1211-3379.