Mgr. Eliška Kubartová Ph.D.

Foto pracovníka Eliška Kubartová

polackova@ics.cas.cz
+420 234 612 331

Oddělení antické kultury a její recepce
postdoktorandka
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

římské drama a divadlo, středověké drama a divadlo, překlad pro divadlo


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2017: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Ph.D., "Teatralita středověké literatury doby lucemburské" (vedoucí práce prof. Eva Stehlíková), Katedra divadelních studií FF MU

2011: Teorie a dějiny divadla - Latinský jazyk a literatura, Mgr., "Plautův Pseudolus po česku - překlady a inscenace", Katedra divadelních studií a Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

2010: Anglický jazyk a literatura, Bc., "Everyman and Homulus: Analysis of Their Genetic Relation", Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

2008: Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a literatura, Bc., "Balada Karla Jaromíra Erbena Svatební košile - geneze a recepce textu", Ústav českého jazyka a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2016-nyní: Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka (od 2017 odborná asistentka)

2014-nyní: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Oddělení antických tradic, doktorandka (od 2017 postdoktorandka)

2012-2014: Centrum pro inovace uměnovědných studií - Ústav hudební vědy FF MU, odborná pracovnice


Granty

GAČR, standardní grant, “Medieval Bohemian Marian and Magdalenian Plancts as a Textual and Cultural Performance”, hlavní řešitelka; spolupracovníci: Hana Vlhová-Wörner (University in Basel), Jan Hon (Ludwig-Maxmilinans Universität, München), Andrea Svobodová (Czech Academy of Sciences), Tomáš Weissar (Masaryk University); doba řešení: 2021‒2023

Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, projekt „Středověké bohemikální plankty – deskripce a analýza“; doba řešení: 2019‒2020

Strategie AV21, 2020-2021, projekt "Anglická publikace přepracované verze knihy Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy"


Zahraniční stáže

5denní výzkumný pobyt na National and Kapodistrian University of Athens, 2.–6. 9. 2019

Výuka v rámci programu Erasmus+, Department of Theatre Studies, University in Bergen, 5.–6. 3. 2018

5denní výzkumný pobyt v Vitterhetsakademiens bibliotek, knihovně švédské akademie věd (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), 28. 8.–1. 9. 2017


Pedagogická činnost

  • antické divadlo a drama: Antické divadlo (Katedra divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity), Antické drama a jeho recepce (Ústav klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity), Hippolytos a Faidra (KDS FF MU), Plautova Mostellaria (Katedra divadelní vědy University Karlovy), Plautovi Menaechmi (KDV FF UK)
  • středověké divadlo, drama a performativita: Středověké divadlo (KDS FF MU), Teatralita středověku (KDS FF MU, KDV FF UK), Plankty - mezi textem a performancí (KDS FF MU), Teatralita svátků bláznů (KDV FF UK)
  • překlad pro divadlo: Překlad pro divadlo (s Pavlem Drábkem, KDS FF MU), Curculio - překladový seminář (UKS FF MU)
  • výuka staršího divadla na DAMU

Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

červenec 2019: konferenční příspěvek "Preaching Suffering and Redemption in High-Medieval Bohemian Plancts", Triennial Conference of the Societé internationale pour l’étude du théatre médieval, Janov

květen 2019: konferenční příspěvek "A Glimmer of Hope With Plautus. Frejka’s Pseudolus in the National Theatre, Prague, 1942", Conference of the Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama “From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama”, Praha

říjen 2018: konferenční příspěvek "Translating ‘Curculio’ For Stage" (společně s Tomášem Weissarem), Ludi Plautini Sarsinates II, Sarsina (Itálie)

říjen 2018: "Liminality of the altar/piece in the Middle Ages. Liturgical and Para-liturgical performances", spoluautorství konferenčního příspěvku (s Janem Klípou) na mezinárodní konferenci Liminality and the Medieval Art II (Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU)

září 2018: "‘O Strange Humour!’ Translating Plautus For Performance", konferenční příspěvek na mezinárodní ESSE Conference (KAA FF MU), v rámci bloku organizovaného Pavlem Drábkem a Pascale Drouet "Literary Hermeneutics: Openness In Translating Drama and Verse

červenec 2018: účast na mezinárodní konferenci International Medieval Congress, Leeds (UK), příspěvek: "A Prince or a Pauper?: Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV"

červenec 2015: účast na mezinárodní konferenci International Medieval Congress, Leeds (UK), příspěvek: "Between Text and Performance: Planctus as Liminal Genre"

červenec 2013: účast na konferenci Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval, Poznaň (Polsko), příspěvek „Ungeuntarius or the Ointment Seller: omnipresent character in European medieval drama“

červen 2012: účast na konferenci Postgraduate Symposium of Ancient Drama, Oxford a Londýn (UK), příspěvek „The Site-Specific Seneca“

leden 2011: účast na konferenci Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage, Coimbra (Portugalsko), příspěvek „Seneca´s Phaedra – A Overpassionate Heroine: Analysis of Hana Burešová´s Faidra“

červenec 2008: účast na Letní škole antického dramatu, European Network of Reasearch and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, Epidauros (Řecko), přednáška: "Seneca´s Phaedra by Hana Burešová"


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

listopad 2019: konferenční příspěvek "Planctus Mariae: Performing Compassion as a Means of Social Elevation", Creativity-Performativity, pořadatel: Ústav anglofonních literatur a kultur, Praha, 2019.

říjen 2019: vyžádaná přednáška "Performativita a divadlo jako metodologie a otázka" v rámci cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK

květen 2018: vyžádaná přednáška "Středověký plankt - mezi textem a performancí" v rámci cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK

duben 2018: "Středověký plankt - mezi textem a performancí". Vyžádaná přednáška na 65. medievistickém pátku (Ústav PVH a archivnictví, Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

prosinec 2017: konferenční příspěvek "Divadelní potenciál Listů heroin", „Roma avrea MMXVII Ovidiovské kontexty a inspirace“ (společně s Eliškou Šolcovou)

říjen 2017: "Teatralita středověku", vyžádaná přednáška v rámci Teatralogické společnosti

září 2015: příspěvek na konferenci Stříbrný Řím (Ústav řeckých a latinských studií FF UK), "Česká divadelní recepce Seneky… aneb Faidra"

listopad 2014: přednáška v ÚČL AVČR, "Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí"

říjen 2014: příspěvek na doktorandském symposiu v Mikulově (Katedra divadelních studií FF MU), "Performativita českého vrcholného středověku"

březen 2014: přednáška na KDS FF MU, "Středověký Mastičkář třikrát jinak", s prof. Evou Stehlíkovou a dr. Martinem Bažilem


Popularizační činnost

listopad 2019: přednáška na Dni latiny (Ústav řeckých a latinských studií FF UK), "Od Plauta k Donutilovi. Postava otroka v římské komedii"

červenec: 2019: workshop pro středoškolské učitele „Jak mluvit se studenty o divadle“ na festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka

červenec 2019: přednáška na Letní škole klasických studií (KKS FLÚ AV), „Performativita antické literatury“

březen 2018: "Nechte si ty svoje fóra... teda fóry". Úskalí překladu římské komedie, přednáška na Dnu s překladem Ostravské univerzity, s Tomášem Weissarem

červenec 2017: přednáškový blok "Antika ve středověké katedrále" (s Amálií Bulandrovou) na Letní škole klasických studií „Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky“

listopad 2016: přednáška na Dnu otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV, "Od Plauta k Donutilovi aneb Otrok v římské komedii" 

říjen 2016: přednáška v cyklu přednášek pro U3V na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, "Antika v literatuře středověkých Čech"

listopad 2015: přednáška na Dni latiny (ÚŘLS FF UK), "Lotr ‒ šibeničník ‒ budižkničema. Postava otroka v římské komedii"

listopad 2015: přednáška v rámci Dne otevřených dveří KKS FLÚ AV, "Antická literatura jako performance"

červenec 2015: přednáška na Letní škole klasických studií KKS FLÚ AV, "České překlady liturgických děl jako prostředek klášterního vzdělávání"

listopad 2014: přednáška v rámci Dne otevřených dveří KKS FLÚ AV, "Achilles nebo Brad Pitt aneb Jaká antika?"

červen 2014: přednáška na Letní škole klasických studií (KKS FLÚ AV), "Plautův Amfitryon a ti druzí"

květen 2014: přednáška v Centru medievistických studií, Praha, "Středověké divadlo"

červenec 2012: přednáška na Letní škole klasických studií (KKS FLÚ AV), „Plautův Pseudolus po česku“


Členství v edičních radách

Členka ediční rady časopisu European Medieval Drama, Brepols, od r. 2020.


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Členka Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval, od r. 2019 sekretářka společnosti

Členka Network of the Research and Documentation of Ancient Greek and Roman Drama


Ocenění odbornou komunitou

2. místo v Ceně Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry, Divadelní agentura Dilia, 2018 (překlad hry Tita Maccia Plauta "Curculio aneb Darmojed", překl. tým Tomáš Weissar, Eliška Poláčková, Daniela Urbanová, Radek Černoch)

Divadelní grant DILIA 2018 na podporu inscenace vlastního překladu Plautovy komedie Curculio (spolu s Tomášem Weissarem, Danielou Urbanovou a Radkem Černochem)

2. místo ex aequo v Ceně děkana FF MU za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce za disertační práci "Teatralita středověké literatury doby lucemburské"


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • příprava monografie o mariánských a magdalenských planktech pro anglickojazyčnou publikaci
  • příprava odborné kolektivní monografie o performanci/performativitě (s Alicí Koubovou)