PhDr. Zuzana Silagiová - bibliografie

2020

"Matematické slovní úlohy v rukopise XIII G 18," in: Lucie Doležalová - Michal Dragoun (ed.), Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autorScriptorium, Praha 2020, str. 113-129.
ISBN 978-80-88013-98-3.

 

2019

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

 

2018

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

 

2017

"Křišťan z Prachatic, Novum chirometrale", in: Lucie Doležalová - Michal Dragoun - Jan Ctibor (ed.), Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Scriptorium, Praha 2017, str. 244-263
ISBN 978-80-88013-50-1

Redakce

Michal Dragoun - Milada Homolková (ed.), Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Praha 2017
ISBN 978-80-8801-341-9

 

2016

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 23, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Floríanová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, KLP Praha 2016
ISBN 978-80.87773-40-6

"Pražské univerzitní komputy", in:  Eva Doležalová - Petr Sommer (ed.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016 , str.  170-180
ISBN 978-80-7422-355-6 

 

2015

Zuzana Silagiová - František Šmahel (ed.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis - Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität, Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 271, Magistri Iohannis Hus Opera omnia, Tomus XXXVIIB, Supplementum II, Turnhout 2015
ISBN

„Písmenka, slova, čísla. Způsoby výpočtu intervalu ve středověkých komputech“, in: J. Kudrnová - P. Polehla - M. Severa - J. Vojtíšková (ed.),  Ad honorem VN. K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti, Červený Kostelec 2015, str. 43-55
ISBN 978-80-7465-129-8; ISBN 978-80-904688-7-0 

 

2014

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 22, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Floríanová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová, KLP Praha 2014
ISBN 978-80-87773-17-8 

 

2013

 "Die Sprache der Komputi", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi, 71, 2013, str. 303-313
ISSN 1376-7453 

Redakce

Hana Šedinová, Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus - Lidská monstra, Oikúmené, Praha 2013, Fontes Latini Bohemorum VIII
ISBN 978-80-7298-459-6

 

2012

"Latinské komputistické termíny a jejich staročeské paralely", in: P. Nejedlý - M. Vajdlová (ed.), Cesty slov, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012 , str. 183-194
ISBN 978-80-86496-62-7 

Recenze

"Jan Amos Komenský, Opera omnia 15/4. Eruditio 1 - Vestibulum, Eruditio 2 - Janua, ed.: J. Beneš, H. Bouzková, K. Hubka, M. Klosová, M. Kyralová, S. Sousedík, M. Steiner, Praha 2011", in: Acta Comeniana, 26/50, 2012, str. 183-186

 

2011

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 21, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká (Kvízová), KLP Praha 2014
ISBN 978-80-86791-87-6

"Spuren des Tschechischen in lateinischen Texten böhmischer Provenienz: Lehnübersetzungen", in: M. Pérez González - E. Pérez Rodríguez (ed.), Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval, . Universidad de León, León 2011, str. 277-297
ISBN 978-84-9773-579-7

"Utilitas eorum versuum est ista. Mnemotechnické verše v Křišťanově spise Novum cirometrale", in: J. Förster - P. Kitzler - V. Petrbok - H. Svatošová (ed.), Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše, Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, Praha 2011. str. 51-60
ISBN 978-80-260-0542-1

"Bakchus a peklo. Mytologická vlastní jména v materiálu Slovníku středověké latiny", in: P. Šípová - M. Spívalová - J. Jiřík (ed.), Ad honorem Eva Stehlíková, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, str. 358-384
ISBN 978-80-260-0126-3

Zprávy

"Slovník středověké latiny v českých zemích", in: Akademický bulletin AV ČR, 9, 2011, č. 9, str. 24-26
ISSN 1210-9525 

 

2010

Redakce

Lucie Pultrová - Hana Šedinová, Isidor ze Sevilly, Etymologiae X - Etymologie X, Oikúmené, Praha 2010, Knihovna středověké tradice XX
ISBN 978-80-7298-410-7

 

2009

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 20, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Floríanová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká (Kvízová), KLP Praha 2009
ISBN 978-80-86791-66-1 

 

2008

"Cisioianus debet dici. Cisioján v komputistické praxi", in:  Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasická studia, Filozofický ústav AV ČR, Praha 2008, str. 98-104
ISBN 978-80-254-1863-5

"Laudatio aneb Kdo je Pavel Spunar", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasická studia, Filozofický ústav AV ČR, Praha 2008, str. s. 5-10
ISBN 978-80-254-1863-5 

Redakce

RIchard Psík, Invektiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum, Ostrava 2008

Drahomíra Breedveld-Baránková, Mattaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini - Brigitské traktáty, Oikúmené, Praha 2008, Fontes Latini Bohemorum VII
ISBN 979-80-7298-310-0

 Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasická studia, Filozofický ústav AV ČR, Praha 2008
ISBN 978-80-254-1863-5

Hana Šedinová, Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra, Oikúmené, Praha 2008, Knihovna středověké tradice XVI
ISBN 978-80-7298-311-7

 

2007

"Est duplex cyclus. Veršovaný komputus ze 14. století", in:  Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Filosofia, Praha 2007, str. 154-178
ISBN 978-80-7007-255-4

"Magistra donans, magistra donata", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Filosofia, Praha 2007, str. 7-9
ISBN 978-80-7007-255-4

Redakce

Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (ed.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Filosofia, Praha 2007
ISBN 978-80-7007-255-4

Zprávy

"Die lateinische Mediävistik in der Tschechischen Republik: 2003 - 2006", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi, 65, 2007, str. 356-360
ISSN 1376-7453

"Konference Slovník jako inspirace", in: Listy filologické, 130, 2007, str. 107-108 

 

2006

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 19, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková a Hana Šedinová, KLP Praha 2006
ISBN 80-86791-35-1

Hana Florianová - Dana Martínková - Zuzana Silagiová - Hana Šedinová, Quadragesimale Admontense - Quadragesimale admontské, Fontes Latini Bohemorum VI, Oikúmené, Praha 2006, 694 str. (kritická edice, překlad s komnetářem, úvodní studie)
ISBN 80-7298-152-8

"Fabula potest dici. Poznámky k narativním prvkům v Quadragesimale admontském", in: A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda (ed.), Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové,  Filozofická fakulta MU, Brno 2006, str. 291-300
ISBN 80-86488-35-7

Redakce

Barbora Kocánová - Jindřich Tůma, Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností městské kanceláře, Ústí nad Labem 2006
ISBN 80-7298-736-2

 

2005

"Die Entlehnungen aus den Volkssprachen in lateinischen Texten aus Böhmen und Mähren", in: Archivum Latinitatis medii aevi, 63, 2005, str. 51-58 

 

2004

Redakce

Richard Psík, Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce, Oikúmené, Praha 2004, Knihovna středověké tradice XIV
ISBN 80-7298-118-8

 

2003

Kateřina Charvátová - Zuzana Silagiová, Fiant festa per ordinem universum. Cisterciácký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století, KLP Praha 2003, 162 str.
ISBN 80-85917-55-6

"Slovo a číslo", in: L. Karfíková - Z. Šír (ed.),  Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, str. 153-160
ISBN 80-7325-018-7

Recenze

"Kladivo na čarodějnice? Ba ne, to je kladivo na čtenáře", In: ToP, časopis Jednoty tlumočníků a překladatelů, 14, 2003, č. 66, str. 4-5
ISSN 1210-4159

"Christian Rätsch, Léčivé rostliny antiky, Praha 2001", in:  Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 45, 2003, 1-2 str. 139-145
ISBN 80-86791-27-0

Zprávy

"Die latenische Mediävistik in der Tschechischen Republik 2001-2002", in: Archivum Latinitatis medii aevi, 61, 2003, str. 332-334

 

2002

Redakce

Jiří Šubrt, Jeroným, Legendy o poustevnících, Oikúmené, Praha 2002, Knihovna středověké tradice I
ISBN 80-7298-050-5

 

2001

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 18, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková, Richard Mašek a Hana Šedinová, KLP Praha 2001
ISBN 80-85917-91-2

 

2000

"Hádanky mistra Křišťana aneb Počítání s příběhem", in: J. Kroupa (ed.), Septuaginta Paulo Spunar oblata : 70+2, KLP Praha 2000 , str. 324-335
ISBN 80-85917-74-2

Zprávy

"Die latenische Mediävistik in der Tschechischen Republik 1997-2000", in: Archivum Latinitatis medii aevi, 58, 2000, str. 297-301
ISSN 0994-8090

Redakce

Hana Šedinová, Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI - Etymologie XVI, Oikúmené, Praha 2000, Knihovna středověké tradice V
ISBN 80-7298-001-7

 

 1999

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 17, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Hana Florianová, Dana Martínková a Hana Šedinová, KLP Praha 1999
ISBN 80-86917-61-0

Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus - Základy aritmetiky, Fontes Latini Bohemorum I, Oikúmené, Praha 1999 (kritická edice, komentovaný překlad, úvodní studie)
ISBN 80-86005-67-4

"Utroque idiomate loquebantur", in: Listy filologické, 122 (1999), 1-2, str. 39-48
ISSN 0024-4457

"Mistr Klaret a matematika", in: Ave, AV, interní tisk k sedmdesátinám dr. Anežky Vidmanové, Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha 1999 

Redakce

Hana Florianová-Miškovská, Cristannus de Prachaticz, De sanguinis minucione - O pouštění krve, Oikúmené, Praha 1999, Fontes Latini Bohemorum IV
ISBN 80-860005-68-2

 

1997

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 16, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Dana Martínková, Jiří Matl a Hana Šedinová, KLP Praha 1997
ISBN 80-8917-28-9

Stanislaus de Znoyma, De gracia et peccato, Fontes Latini Bohemorum III, Oikúmené, Praha 1997, 35 + 192 str. (edice, úvodní studie)
ISBN 80-86005-57-7

Clemens Weidmann - Hana  Florianová - Zuzana Silagiová-Pospíšilová - Dagmar Peňázová-Tenorová, Die handschriftliche Ueberlieferung der Werke des heiligen Augustinus, Oesterreichische Akademie der Wissenschatfen,  Wien 1997, 315 str.
ISBN 3-7001-2660-3

Zprávy

"Životní jubileum Dany Martínkové", in: Listy filologické, 120, 1997, 1-2, str. 136-137
ISSN 0024-4457

Redakce

Dana Martínková, Frater Colda ordinis praedicatorum, Tractatus mystici - Mystické traktáty, Oikúmené, Praha 1997, Fontes Latini Bohemorum III
ISBN 80-886005-55-0

 

1995

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 15, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Dana Martínková, Jiří Matl a Hana Šedinová, KLP Praha 1995
ISBN 80-85917-06-2

 

1992

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 14, pod vedením Zuzany Pospíšilové (Silagiové) zpracovali Lenka Blechová, Alena Hadravová, Daniel Korte, Dana Martínková, Jiří Matl , Hana Šedinová a Irena Zachová, KLP Praha 1992
ISBN 80-200-0396-7 

 

1991

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 13, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Alena Hadravová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a  Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1991
ISBN: 80-2000-0266-9

 

1990

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 12, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Alena Hadravová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1990
ISBN: 80-200-0073-9

"Quelques remarques à propos des versions latines de Griselda", in: R. Morabito (ed.), La storia di Griselda in Europa, L´Aquila - Roma 1990, str. 241-251
ISBN: 8870062465, 9788870062465

Recenze a zprávy

"Thomas Brückner, Die erste französische Aeneis, Düsseldorf 1987", in: Listy filologické, 113, 1990, str. 253-254
ISBN: 0024-4457

"Aktiv o perspektivách výuky latiny", in: Zprávy Jednoty klasických filologů, XXXII, 1990, str. 88-90

 

1994

Redakce

Jiří Matl - Zuzana Silagiová (ed.), Anežka Vidmanová, Laborintus. Literatura středověkých Čech, Praha 1994
ISBN 80-901508-6-1

 

1989

  "J. A. Komenský, Praefatio ODO II", in:  J. A. Komenský, Opera omnia, 15/2, Academia, Praha 1989, str. 55-89, 431-433 (edice s komentářem)

"Thornton Wilder, Březnové idy. Beletrie s antickou tematikou očima klasického filologa", in: Zprávy Jednoty klasických filologů, XXX-XXXI, 1988-1989, str. 58-63

 

1988

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 11, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Alena Dohnalová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1988

"Griselda en Bohême", in: R. Morabito (ed.),  La circolazione dei temi e degli intrecci narrativi: il caso Griselda,  L´Aquilla – Roma 1988, str. 97-106
ISBN: 8870061612, 9788870061611

 

1987

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 10, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1987

 

1986

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 9, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1986

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 8, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Helena Businská, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1986

 

1985

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 7, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Marcela Bernášková,  Helena Businská, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1985

"Číslo a číslice ve středověkých algorismech", in: Zprávy Jednoty klasických filologů, XXVII, 1985, str. 55-62

 

1983

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 6, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1983

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 5, pod vedením Dany Martínkové zpracovali Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Academia, Praha 1983

"J. A. Komenský, Historia persecutionis ecclesiae Bohemicae", in: Opera omnia J. A. Comenii, 9/1, Academia, Praha 1989, str. 199-338 (edice)

Marcus Valerius Martialis, Posměšky a jízlivosti, překlad R. Krátký, výběr a uspořádání Z. Pospíšilová (Silagiová) a E. Stehlíková, doslov E. Stehlíková, martialovské kalendarium (str. 289-318) Z. Pospíšilová (Silagiová), Československý spisovatel, Praha 1983, 340 str.