Mgr. Hana Šedinová Ph.D. - bibliografie

2022

ODBORNÉ STUDIE

 • "A parte ficta totum fictum: Fanciful Illustrations of Sea Animals in the Liber de natura rerum and Other Medieval Encyclopedias"
  In:
  Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1, 2022, pp. 13–39.
   

2021

KNIŽNÍ PUBLIKACE (kapitola v knize)

 • "Ut dicit Aristoteles: The Enigmatic Names of Animals in Michael Scot, Thomas of Cantimpré and Claret"
  In: Ota Pavlíček (ed.),
  Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge, Turnhout: Brepols, 2021, pp. 49–70.
  online 

ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání
  Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Hana Šedinová a Irena Zachová. Turnhout: Brepols 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).

2020

ODBORNÉ STUDIE

 • "Vis nominis, vis textus, vis imaginis. Gli esseri marini denominati in base agli animali terrestri nelle opere di Tommaso di Cantimpré e di Paulerinus"
  In: Artibus et Historiae, 82 (XLI), 2020, pp. 75-103.
 • "Non vivens nisi per unum diem. A Winged Aquatic Animal on Its Way from Aristotle to Thomas of Cantimpré"
  In: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 77, 2019 (publ. 2021), pp. 207-234.
 • "Ze Slovníku středověké latiny: egip(p)ia"
  In: Listy filologické, 143, 2020, 1-2, pp. 205-218.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Promyka, vydra, nebo vodní had? Jeden pozoruhodný příklad imaginace antických a středověkých autorů" 
  In: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. JUSTUS ET BONUS. Ad honorem Jiří Beneš, k vydání připravil Ondřej Podavka, Praha 2020, pp. 71-89.

REDAKCE

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVII - Etymologie XVII. Překlad, poznámky a úvodní studie Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová, redakce překladu Lucie Pultrová, redakce předmluvy a poznámek Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XXII) Praha 2019.

2019

ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání
  Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová. Turnhout: Brepols 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Diptam a peredixion aneb jak některé rostliny prospívají zvířatům"
  In: ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha 2019, pp. 71-89.
   

2018

ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols 2018 (součást Database of Latin Dictionaries). 

ODBORNÁ STUDIE

 • "Ze Slovníku středověké latiny: ypnapus, vipperus a rais"
  In: Listy filologické, 141, 2018, 3-4, pp. 487-503.

2017

ODBORNÁ STUDIE

KNIŽNÍ PUBLIKACE (kapitola v knize)

 • "Lidská monstra, drahokamy a živočichové v pozdněstředověkém Vokabuláři zvaném Lactifer"
  (latinská edice a překlad vybraných pasáží)
  In: Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor, Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha 2017, pp. 205-228. 
  ISBN: 9788088013501

2016

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 23
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha 2016.
  ISBN: 978-80-87773-40-6

ODBORNÁ STUDIE

 • "The lamia and Aristotle´s Beaver: The Consequences of a Mistranscription"
  In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, LXXIX, 2016, pp. 295-306.

 • "Aristotle´s Carp as Claretus´ Bird comor? Tracing the Origin of One Medieval Term"
  In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2 (Graecolatina Pragensia), 2016, pp. 111-123.
  https://karolinum.cz/data/clanek/2668/Philo%20Graecolatina%202%202016_sedinova.pdf

 • "Ze Slovníku středověké latiny: calopus"
  In: Listy filologické, 139, 2016, 3-4, pp. 439-447.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: asalus a achilon"
  In: Listy filologické, 139, 2016, 1-2, pp. 189-205.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Nelítostný král a láskyplný plebejec. Některé zvláštnosti v péči ptáků o mláďata z pohledu antických a středověkých autorů"
  In: Eva Doležalová, Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, pp. 210-224.
  ISBN: 978-80-7422-355-6 

POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Sovy v antických a středověkých textech"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 3, 2016, p. 19.


2015

KNIŽNÍ PUBLIKACE (kapitola v knize)

 • "Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech"
  In: Daniela Dvořáková a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, Bratislava 2015, pp. 93-110.
  ISBN: 978-80-224-1423-4
  (Kapitola je přetiskem stejnojmenné studie, jež byla publikována v časopise Historické štúdie, 48, 2014 - viz níže.)

 • "Spis De animalibus v rukopise Národní knihovny I F 35 a jeho inspirační zdroje"
  In: Michal Dragoun - Lucie Doležalová - Adéla Ebersonová (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 147-155.
  ISBN: 978-80-88013-09-9

 • "Lapidář Matouše Berana v rukopise Národní knihovny I F 35"
  In: Michal Dragoun - Lucie Doležalová - Adéla Ebersonová (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověké knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 156-164.
  ISBN: 978-80-88013-09-9

ODBORNÁ STUDIE

 • "Esca eius erant locustae. The Origin and Meaning of the Imaginary Quadruped locusta"
  In: Listy filologické, 138, 2015, 3-4, pp. 231-268.

 • "Rejsek nebo hranostaj? Nový význam Aristotelova termínu mygalé ve středověku"
  In: Listy filologické, 138, 2015, 1-2, pp. 119-146.

 • "Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech"
  In: Auriga-ZJKF, LVII/2, 2015, str. 46-69.

POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Chocholouš a skřivan v antických a středověkých textech"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 2, 2015, p. 9.


2014

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 22
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová, Praha 2014.
  ISBN: 978-80-87773-17-8

ODBORNÁ STUDIE

 • "Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech"
  In: Historické štúdie, 48, 2014, pp. 137-153.
  ISBN: 978-80-224-1395-4

 • "Ze Slovníku středověké latiny: spongius a rugana"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 3-4, pp. 317-325.

 • "Anthův střet s koněm a jeho odraz ve středověkých encyklopediích a glosářích"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 1-2, pp. 7-39.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: albirus"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 1-2, pp. 111-119.

 • "Lstivá, prostopášná a bojechtivá koroptev podle Aristotela a raněkřesťanského Physiologu"
  In: Auriga-ZJKF, LVI/1, 2014, pp. 44-61.

POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Co o lelkovi píší antičtí a středověcí autoři"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 2, 2014, p. 9.

 • "Co o čápovi píší antičtí a středověcí autoři"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 1 (Pták roku 2014: čáp bílý a čáp černý), 2014, p. 3.


2013

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus - Lidská monstra
  (latinská edice, překlad, úvodní studie česká a italská, komentář a obrazová příloha)
  CXXIV+250 pp. (z toho 32 pp. barevné obrazové přílohy), (Oikúmené) Praha 2013 (Fontes Latini Bohemorum, VIII). Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-459-6

ODBORNÁ STUDIE

 • "Per errorem ad novum terminum. Alcuni termini di animali creati per incomprensione delle fonti"
  In: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 71, 2013, pp. 223-235.
  ISBN: 978-2-87043-011-8, ISSN: 1376-74-53

 • "Ze Slovníku středověké latiny: fele a furion"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 3-4, pp. 475-486.

 • "Vliv egyptské kultury na popis a výklad dudka ve Physiologu"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 1-2, pp. 27-57.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: abareno a kiloka"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 1-2, pp. 223-235.

PŘEKLADY

 • In: Umberto Eco, Dějiny legendárních zemí a míst, Praha 2013

  p. 84: Plinius Starší, Přírodopis XXXIV,41-42
  pp. 85-86: Plinius Starší, Přírodopis XXXVI,95-97
  p. 86: Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky VIII,14, ext. 5
  pp. 125-127: Plinius Starší, Přírodopis VII,6-26
  pp. 128 a 130: Isidor ze Sevilly, Etymologie XI,3,12-27
  pp. 131-132: O podivuhodných věcech na Východě
  ISBN: 978-80-257-0908-5


2012

ODBORNÁ STUDIE

 • "La raffigurazione della lamia nel Vocabularius dictus Lactifer e le sue origini antiche e medievali"
  In: Graecolatina Pragensia, 24 (Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 3/2012), 2012, pp. 113-124.
  ISBN: 978-246-2134-0, ISSN: 0567-8269

 • "Ze Slovníku středověké latiny: fatator a fetix"
  In: Listy filologické, 135, 2012, 3-4, pp. 405-413.

 • "Alia terra alios mores postulat. Asijští lidojedi ve Vokabuláři zvaném Lactifer"
  In: Listy filologické, 135, 2012, 1-2, pp. 63-90.


2011

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 21
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
  ISBN: 978-80-86791-87-6

ODBORNÁ STUDIE

 • "De gustibus non est disputandum. Neobvyklý jídelníček exotických národů ve Vokabuláři zvaném Lactifer"
  In: Listy filologické, 134, 2011, 3-4, pp. 341-366.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Salamandr a jeho podivuhodné vlastnosti v textech antických, středověkých a humanistických učenců"
  In: MUSARUM SOCIUS, jinak též Malý Slavnospis ... ku cti ... Martina Svatoše, k vydání připravili Josef Förster, Petr Kitzler, Václav Petrbok a Hana Svatošová, Praha 2011, pp. 33-49.
  ISBN: 978-80-260-0542-1

 • "A colore, ex moribus, de sono. Některá řecká a latinská jména ryb vytvořená na základě etymologického tropu a similitudine"
  In: Ad honorem Eva Stehlíková, k vydání připravili Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha 2011, pp. 427-436.
  ISBN: 978-80-260-0126-3

2010

 KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Isidor ze Sevilly a jeho hledání původu slov"
  (úvodní studie)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae X - Etymologie X (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XX) Praha 2010, pp. 9-129. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-410-7

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae X - Etymologie X. Překlad a poznámky Lucie Pultrová, úvodní studie Hana Šedinová, bibliografie a rejstřík Lucie Pultrová a Hana Šedinová, redakce předmluvy Lucie Pultrová a Zuzana Silagiová, revize překladu a odpovědná redaktorka Zuzana Silagiová, (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XX) Praha 2010, 354 str. ISBN: 978-80-7298-408-4

 • Roger Bacon, De signis - O znacích. Překlad, úvodní studie a poznámky Martin Pokorný. 
  (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XVIII) Praha 2010, 326 str. ISBN: 978-80-7298-315-5


2009

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 20
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. Praha 2009.
  ISBN: 978-80-86791-66-1

KNIŽNÍ PUBLIKACE (část knihy)

 • "Tělesné anomálie v antických a raněstředověkých pramenech"
  (úvodní studie)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI (Oikúmené, Knihovna středověké tradice XVII) Praha 2009, pp. 19–41. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-409-1

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI,3-4 – Etymologie XI,3-4
  (překlad a komentář)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVII) Praha 2009, pp. 154–183. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-409-1

PŘEKLADY

 • In: Umberto Eco, Bludiště seznamů, Praha 2009
  pp. 158-162: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI,3,6-27
  ISBN: 978-80-257-0164-5

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI. Překlad a poznámky Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, úvodní studie František Šimon, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, revize překladu a redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVII) Praha 2009, 226 pp. ISBN: 978-80-7298-409-1

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky Iva Adámková, Barbora Kocánová, Kateřina Vršecká a Hana Florianová, úvodní studie Jan Souček, rejstříky Barbora Kocánová a Hana Florianová, revize překladu a redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX) Praha 2009, 388 pp. ISBN: 978-80-7298-408-4


2008

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra
  (latinská edice, překlad, úvodní studie, komentář a italské resumé) 
  422 pp. (z toho 32 pp. barevné a 16 pp. čenobílé obrazové přílohy), (Oikúmené) Praha 2008 (Knihovna středověké tradice, XVI). Výzkumný záměr MSM6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci)
  ISBN: 978-80-7298-311-7

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Vade ad animalia et disce mores eorum. Basilova a Ambrožova kázání o šesti dnech stvoření jako pramen zoologických knih Tomáše z Cantimpré"
  In: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2008, pp. 141-162. 

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 •  Matthaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini - Brigitské traktáty. Latinská edice, překlad, úvod a poznámky Drahomíra Breedveld-Baránková. Redakce překladu Zuzana Silagiová a Petr Kitzler, odpovědná redaktorka Zuzana Silagiová, (Oikúmené, Fontes Latini Bohemorum, VII), Praha 2008, CLVI + 108 str. Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci, spolupříjemci Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 978-80-7298-310-0

 • PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar (sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Pavla Spunara). K vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler. Praha 2008, 408 str. ISBN: 978-80-254-1863-5

2007

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Nomen virtutibus aequas. Některé typy latinských příjmení a přezdívek v antice a ve středověku"
  In: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2007, pp. 94-117.
  ISBN: 978-80-7007-255-4

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková (sborník příspěvků k osmdesátinám dr. Dany Martínkové). K vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler. Praha 2007, 360 str. Výzkumný záměr MSM6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7007-255-4


2006

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 19
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková a Hana Šedinová.
  Praha 2006

 • Quadragesimale Admontense - Quadragesimale admontské
  Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Hana Florianová, Dana Martínková, Zuzana Silagiová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2006, CXVII + 696 pp. (Fontes Latini Bohemorum, VI).
  Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositelé Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011.
  ISBN: 80-7298-152-8 

ODBORNÁ STUDIE

 • "Mirabilia nebo terribilia? Symbolika mořských monster ve středověku." 
  In: Listy filologické, 129, 2006, 1-2, pp. 83-116.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

 • "Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování"
  (studie ve sborníku)
  In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, k vydání připravili H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková a L. Švanda, Brno 2006, pp. 191-198.
  ISBN: 80-86488-35-7

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Suger, Spisy o Saint-Denis. Překlad, úvodní studie a poznámky Iva Adámková, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2006, 424 str. (Knihovna středověké tradice, XV). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 80-7298-155-2


2005

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Drahokamy Svatováclavské kaple
  (monografie)
  222 pp. + 47 pp. barevné přílohy, (Rezek) Praha 2005. 
  ISBN: 80-86027-19-8

ODBORNÁ STUDIE

 • "Mořská monstra v díle Tomáše z Cantimpré a Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret"
  In: Listy filologické, 128, 2005, 3-4, pp. 295-343.


2004

ODBORNÁ STUDIE

 • "La perla nell´esegesi e nei reliquiari medievali"
  In: Listy filologické, 127, 2004, 1-2, pp. 37-53.

 • "Lidská monstra ve Vokabuláři zvaném Lactifer a v dalších středověkých pramenech"
  In: Listy filologické, 127, 2004, 3-4, pp. 237-283.  

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII - Etymologie VI-VII. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Jan Kalivoda, revize překladu a redakce Lucie Pultrová. Praha 2004, 336 str. (Knihovna středověké tradice, VII). ISBN: 80-7298-101-3

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII – Etymologie XII. Překlad a poznámky Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová, revize překladu a redakce Hana Šedinová a Lucie Pultrová, (Oikúmené) Praha 2004, 252 str. (Knihovna středověké tradice, XII). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-099-8

2003

ODBORNÁ STUDIE

 • "Vocabularius dictus Lactifer: la sua posizione tra le opere medievali riguardanti i mostri umani"
  In: Focus Pragensis, III, 2003, pp. 69-111 + 2 pp. barevné přílohy.
  ISBN: 80-7298-130-7

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Bonaventura, De reductione artium ad theologiam, Unus est magister vester, Christus - Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Nejeschleba, revize překladu Lenka Karfíková a Markéta Koronthályová, redakce Hana Šedinová a Markéta Koronthályová, (Oikúmené) Praha 2003, 167 str. (Knihovna středověké tradice, X). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositelé Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 80-7298-078-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae V - Etymologie V. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Blechová, revize překladu Lucie Pultrová, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2003, 183 str. (Knihovna středověké tradice, IX). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-060-2

2002

KNIŽNÍ PUBLIKACE (týmový projekt)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 18
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková, Richard Mašek a Hana Šedinová. 
  Praha 2002.
  ISBN: 80-85917-91-2

ODBORNÁ STUDIE

 • "The Rainbow in the Composition Maiestas Domini"
  In: Focus Pragensis, II, 2002, pp. 80-94.
  ISBN: 80-7298-088-2


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII - Etymologie XVIII. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Eva Stehlíková a Jan Souček, redakce Lucie Pultrová. Praha 2002, 144 str. (Knihovna středověké tradice, VIII). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. ISBN: 80-7298-046-7

2001

ODBORNÁ STUDIE

 • "Lux nova et pretiosa. The luminous qualities of precious stones and light in the Cathedral of Saint-Denis" 
  (spoluautorka I. Adámková)
  In: Focus Pragensis, I, 2001, pp. 106-149.
  ISBN: 80-7298-045-9

 • "Quadragesimale admontské. Sbírka kázání pro kající dobu" 
  (spoluautorka Hana Florianová)
  In: Listy filologické, 124, 2001, 1-2, pp. 154-164.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Filón Alexandrijský, O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Překlad, úvodní studie a poznámky Miroslav Šedina, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2001, 695 pp.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV - Etymologie XIII-XV. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Jan Kalivoda a Jan Souček, redakce Lucie Pultrová. Praha 2001, 348 pp. (Knihovna středověké tradice, VII). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. ISBN: 80-7298-032-7

2000

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI – Etymologie XVI
  Překlad a poznámky (pp. 90-275), úvodní studie "Kameny a drahokamy v antických a raně středověkých pramenech a etymologie jejich jmen" (pp. 11-88), (Oikúmené) Praha 2000, 312 pp. (Knihovna středověké tradice, V).
  Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze.
  ISBN: 80-7298-001-7

ODBORNÁ STUDIE

 • "Duha v kompozici Maiestas Domini"
  (studie ve sborníku)
  In: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, pp. 28-37.

 • "Stones in the Ancient and Early-medieval Medicine Scripts"
  In: Listy filologické, 123, 1-2, 2000, pp. 31-39.

 • "The Precious Stones of Heavenly Jerusalem in the Medieval Book Illustration and their Comparison with the Wall Incrustation in St. Wenceslas Chapel"
  In: Artibus et historiae, 41 (XXI), 2000, pp. 31-47.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Adam Rosacius, Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia - Řeč oslavující ožití Čech. Latinská edice, překlad a úvod Dana Martínková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2000, XXVIII + 255 str. (Fontes Latini Bohemorum, V). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-002-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae I-III - Etymologie I-III. Překlad a poznámky Daniel Korte, úvodní studie Jan Kalivoda, redakce Lenka Karfíková. Praha 2000, 384 str. (Knihovna středověké tradice, III). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-97-6

 • Thierry ze Chartres, De sex dierum operibus - O stvoření světa. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Karfíková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2000, 135 str. (Knihovna středověké stradice, IV). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-94-1

1999

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 17
  (týmový projekt) 
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Hana Florianová a Hana Šedinová.
  Praha 1999.
  ISBN: 80-85917-61-0

ODBORNÁ STUDIE

 • "The Symbolism of the Precious Stones in St. Wenceslas Chapel"
  In: Artibus et historiae, 39 (XX), 1999, pp. 75-94.
  ISBN: 83-908675-8-3

 • "Drahokamy v latinských bohemikálních rukopisech a v umění středověkých Čech"
  (příspěvek ve sborníku)
  In: Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999, Brno 1999, pp. 57-65. ISBN: 80-210-2127-6

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus - Základy aritmetiky. Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Zuzana Silagiová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1999, LXXIII + 187 pp. (Fontes Latini Bohemorum, III). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-67-4

 • Cristannus de Prachaticz, De sanguinis minucione - O pouštění krve. Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Hana Miškovská-Florianová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1999, LXXVIII + 114 str. (Fontes Latini Bohemorum, IV). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-68-2

1998

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Kameny"
  (část knihy)
  In: J. Royt – H. Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křes?anské ikonografii, (Mladá fronta) Praha 1998, pp. 26-78.
  ISBN: 80-204-0740-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX – Etymologie IX
  (poznámky)
  Překlad a předmluva Irena Zachová, poznámky Irena Zachová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1998, 102 pp. (Knihovna středověké tradice, II).
  Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze.
  ISBN: 80-86005-02-7

ODBORNÁ STUDIE

 • „Dum videris, unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis“
  In: Listy filologické, 121, 1-2, 1998, pp. 36-63.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX – Etymologie IX. Překlad a předmluva Irena Zachová, poznámky Irena Zachová a Hana Šedinová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1998, 102 str. (Knihovna středověké tradice, II). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-02-7

1997

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 16
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská a Hana Šedinová.
  Praha 1997.
  ISBN: 80-85917-28-9

ODBORNÁ STUDIE

 • "Smaragd"
  In: Listy filologické, 120, 3-4, 1997, pp. 225-250.

 • "Symbolika drahých kamenů v kapli sv. Václava"
  In: Umění, XLV, 1997, pp. 32-46.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Frater Colda ordinis praedicatorum, Tractatus mystici - Mystické traktáty. Latinská edice a překlad Dana Martínková, předmluva Pavel Spunar, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, XXVIII + 91 str, 8 str. barevné přílohy (Fontes Latini Bohemorum, I). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-55-0

 • Hugo ze sv. Viktora, De tribus diebus - O třech dnech. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Karfíková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, 183 str. (Knihovna středověké tradice, I). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-61-5

 • Stanislaus de Znoyma, De gracia et peccato. Latinská edice a úvodní studie Zuzana Silagiová, redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, 191 str. (Fontes Latini Bohemorum, II). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-57-7

1996

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Terminologie latine médiévale de minéralogie et langues orientales"
  (studie ve sborníku)
  In: Ibrahim ibn Ya´kub at-Tartushi. Christianity, Islam and Judaism Meet (miscellany of the colloquy), Praha 1996, pp. 115-125.

ČLÁNKY

 • "Drahokamy na svatováclavské koruně"
  In: Kámen, 3, 1996, pp. 161-169.

1995

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 15
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská, Hana Šedinová a Irena Zachová.
  Praha 1995.
  ISBN: 80-85917-07-6

ČLÁNKY

 • "Nad Tajemstvím chrámových pokladů"
  (polemika)
  In: Listy filologické, 118, 1995, pp. 111-115.

 • "Zvířata a bájné kameny"
  In: Kámen, 2, 1995, pp. 69-77.


1992

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II, sešit 14
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská a Hana Šedinová.
  Praha 1992.
  ISBN: