Mgr. Zuzana Smetanová

Foto pracovníka Zuzana Smetanová

smetanova@ics.cas.cz
+420 234 612 324

Oddělení středolatinské lexikografie
doktorandka
Bibliografie

Badatelské zaměření

monastická literatura 12. století, cisterciácká spiritualita, rytířská sakralita


Studium

od roku 2021: doktorské studium - studijní program Latinská medievistika a novolatinská studia (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy)

2019-2021: navazující magisterské studium - sdružený studijní program Řecká a latinská studia: Latinská medievistika - Historie – obecné dějiny: Civilizace a kultura středověké Evropy (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), zakončeno obhajobou diplomové práce "Aelred z Rievaulx a jeho spis De spirituali amicitia: mezi tradicí a individualismem"

2016–2019: bakalářské studium - studijní program Historie (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), zakončeno obhajobou bakalářské práce "La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality"


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 1/2022: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR


Granty

od 2022: GA UK - "Přátelství a individualita v díle Aelreda z Rievaulx 'De spirituali amicitia'"


Zahraniční stáže

2022: krátkodobý studijní pobyt v Londýně

2019: krátkodobý studijní pobyt na Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt

2018: krátkodobý studijní pobyt na Universität Passau


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

4/2021: Centrum medievistických studií - 100. jour fixe – téma Lipnická bible (představení doprovodných textů k žalmům)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Revize hesel a excerpce pro Slovník středověké latiny v českých zemích.

Dizertační projekt "Ideový zrod 'nového rytířstva': Bernard z Clairvaux a jeho traktát De laude novae militiae v kontextu vývoje vztahu církve a války ve středověku".