Mgr. Zuzana Smetanová

Foto pracovníka Zuzana Smetanová

smetanova@ics.cas.cz
+420 234 612 314

Oddělení středolatinské lexikografie
doktorandka
Bibliografie

Badatelské zaměření

monastická literatura 12. století, cisterciácká spiritualita, christianizace rytířstva, přátelství ve středověku


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

od roku 2021: doktorské studium - studijní program Latinská medievistika a novolatinská studia (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy)

2019-2021: navazující magisterské studium - sdružený studijní program Řecká a latinská studia: Latinská medievistika - Historie – obecné dějiny: Civilizace a kultura středověké Evropy (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), zakončeno obhajobou diplomové práce "Aelred z Rievaulx a jeho spis De spirituali amicitia: mezi tradicí a individualismem"

2016–2019: bakalářské studium - studijní program Historie (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), zakončeno obhajobou bakalářské práce "La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality"


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 1/2022: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR


Granty

od 2022: GA UK - "Přátelství a individualita v díle Aelreda z Rievaulx 'De spirituali amicitia'"


Zahraniční stáže

2023: krátkodobý studijní pobyt v Kostnici

2022: krátkodobý studijní pobyt v Londýně

2019: krátkodobý studijní pobyt na Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt

2018: krátkodobý studijní pobyt na Universität Passau


Pedagogická činnost

2023: přednáška "Cisterciáci II" v rámci kurzu "Kultura středověku" pro U3V na ÚŘLS FF UK 


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

10/2023: Voces 2023. Émotions et représentations – příspěvek "Affectivity and Friendship in Aelred of Rievaulx (1110– 1167)"


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

4/2021: Centrum medievistických studií - 100. jour fixe – téma Lipnická bible (představení doprovodných textů k žalmům)


Ocenění odbornou komunitou

1. místo v soutěži k připomenutí významu Jiřiny Šiklové pořádané v roce 2021 Centrem genderových studií FF UK za práci "Sexualita Alkuina z Yorku a metodologická otázka studia 'homoerotického' jazyka ve středověku" (ve spolupráci s Martinem Šenkem)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Revize a tvorba hesel a excerpce pro Slovník středověké latiny v českých zemích.

Disertační projekt "Ideový zrod 'nového rytířstva': Bernard z Clairvaux a jeho traktát De laude novae militiae v kontextu vývoje vztahu církve a války ve středověku".