Kolokvium "Hlína a kamení", 21. - 22. 1. 2020, Praha

15/1 2020. Ve dnech 21. - 22. ledna 2020 se v budově FF UK v Hybernské ulici v Praze uskuteční odborné kolokvium Centra pro studium středověku FF UK "Hlína a kamení". Za KKS zde s referáty vystoupí dr. Zuzana Silagiová a dr. Hana Šedinová z Odd. středolatinské lexikografie. Program zde.

Právě vyšlo: Eliška Poláčková, Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy

17/12 2019. V těchto dnech vyšla v nakladatelství Filosofia rozsáhlá monografie dr. Elišky Poláčkové z Odd. antické kultury a její recepce Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy, která se zabývá nejrůznějšími způsoby "živého" předvádění bohemikální literatury vrcholného středověku. Více informací zde.

Nová elektronická verze Slovníku středověké latiny

16/12/19. Byla zveřejněna nová elektronická verze Slovníku středověké latiny. Umožňuje fulltextové vyhledávání a pokrývá celý dosud vydaný rozsah Slovníku (A-M), včetně druhého, opraveného vydání dílů I-II (A-H), které jsou též dostupné v Database of Latin Dictionaries nakladatelství Brepols. Nová databáze je sdružena v kolekci MEMORI, která je součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH.CZ.

Právě vyšlo: Jakub Čechvala (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého

3/12 2019. V těchto dnech vychází v nakladatelství Filosofia publikace Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého, kterou připravil k vydání a opatřil rozsáhlou úvodní studií dr. Jakub Čechvala z Odd. antické kultury a její recepce. Více informací zde.

(více)

Medaile J. A. Komenského dr. Jiřímu Benešovi

3/12 2019. Při příležitosti oslav sta let evangelické teologie byla dr. Jiřímu Benešovi z Odd. biblických studií KKS děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze udělena čestná medaile Jana Ámose Komenského za jeho přínos k biblistice a zejména ke studiu díla J. A. Komenského. Gratulujeme!

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958