Přednáška dr. Marty Vaculínové v Jednotě klasických filologů

17/1 2019. Dr. Marta Vaculínová z Odd. novolatinských studií KKS vystoupí dne 31. ledna 2018 v Jednotě klasických filologů (učebna 147, FF UK, Celetná 20, Praha 1) od 18. hod. s přednáškou na téma "Humanisté z českých zemí a jejich sebeprezentace". Pozvánka zde.

Právě vyšlo: Justin Mučedník a jeho Bible

17/1 2019. V nakladatelství Vyšehrad / Albatros Media a. s. vyšla v těchto dnech kniha Justin Mučedník a jeho Bible, v níž se její autorka, Radka Fialová z Oddělení biblických studií KKS, věnuje recepci Bible u jednoho z nejslavnějších raně křesťanských apologetů. Kniha je doplněna překladem Justinova výkladu Žalmu 22, který je obsažen v jeho Dialogu se Židem Tryfónem. Více informací na stránkách nakladatelství zde.

Právě vyšlo: Friedrich Nietzsche, My filologové

17/1 2019. V těchto dnech vyšlo v nakladatelství OIKOYMENH druhé, opravené a doplněné vydání drobných spisů Friedricha Nietzscheho, jež vznikly v době, kdy Nietzsche působil jako profesor klasické filologie v Basileji. Přeložili a k vydání připravili Petr Kitzler a Pavel Kouba. Více informací zde, obálka a obsah níže.

Právě vyšlo: Seneca, Tragédie II

15/1 2019. V nakladatelství Větrné mlýny byl vydán 2. svazek Senekových tragédií, na němž se podílely Eliška Poláčková (předmluva „Divadlo v Senekově době“) a Daniela Čadková (překlad tragédie Šílený Herkules) z Oddělení antické kultury a její recepce KKS. Informace na stránkách nakladatelství zde.

Právě vyšlo: Hippokratés, Vybrané spisy II

21/12 2018. V těchto dnech vychází v nakladatelství OIKOYMENH druhý svazek Hippokratových vybraných spisů, na nemž se překladem děl Epidemie I a O životosprávě IV neboli O snech podílela i dr. Julie Černá z Odd. středolatinské lexikografie KKS. Více informací zde.

Právě vyšlo: Petr Kitzler, Duše a tělo u Tertulliana

22/11 2018. V těchto dnech vyšla v edičním oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR kniha Petra Kitzlera Duše a tělo u Tertulliana, jež se zabývá Tertullianovým konceptem lidské duše, který byl do velké míry ovlivněn stoicismem. Kniha je doplněna exkursem a traducianismu v rané církvi a českým překladem vybraných kapitol Tertullianova spisu O duši. Obálka a obsah níže.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958