KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vítejte na stránkách Kabinetu pro klasická studia, autonomní součásti Filosofického ústavu AV ČR,v.v.i. Kabinet se věnuje studiu klasických tradic a působení antické civilizace na kulturní život v českých zemích od počátků státnosti po dnešek z hlediska těchto oborů: klasická filologie, biblická studia, medievistika, středolatinská lexikografie, novolatinská studia, dějiny umění aj.


 

Pozvánka na prezentaci čerstvě vydaného slovníku Spisovatelé království českého J. P. Cerroniho.

 

 

Velká část kartotéky Slovníku středověké latiny (A-Ci, Pi-Z) je nyní dostupná online na adresehttp://kartoteka_lb.ics.cas.cz

 

Právě vyšlo: Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Ed. Jakub Čechvala, Eliška Poláčková a další.

 

title

Výběrové řízení na obsazení pozice „odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu“ / „doktorandka/doktorand“ v Oddělení novolatinských studií Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. Více zde...

 
Více článků...


Strana 1 z 18

Objednávky
.....
vratislav_resize.jpg

---------------------------------------------------