Právě vyšlo: Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant

2/11 2020. U příležitosti 70. narozenin prof. Jana Bažanta (Odd. antické kultury a její recepce KKS) byl vydán gratulační sborník s názvem Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant (ed. E. Poláčková - J. Čechvala - D. Čadková - A. Sarkissian, Praha: Filosofia 2020). Obsah sborníku zde, více informací na stránkách nakladatelství.

Kompletace edičních řad antických a raně křesťanských autorů a textů v Knihovně KKS

22/10 2020. Díky recentním nákupům podpořeným grantovými prostředky se Knihovně Kabinetu pro klasická studia podařilo téměř zcela doplnit některé významné ediční řady zpřístupňující antické a raně křesťanské texty. Uživatelům tak jsou či v brzké době budou přístupny téměř úplné řady Loeb Classical Library, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum nebo Sources Chrétiennes.

Oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše a předání gratulačního sborníku jubilantovi

7/10 2020. Ve středu 23. září proběhla ve dvoraně KKS oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše (které oslavil na konci května tohoto roku), spojená s předáním gratulačního sborníku. Několik fotografií z oslavy je umístěno v sekci akce. Sborník s názvem Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš připravil k vydání Ondřej Podavka a vydalo jej nakladatelství Filosofia. Obsah k nahlédnutí zde.

Právě vyšlo: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, A–L

22/9 2020. V těchto dnech vydává nakladatelství De Gruyter v rámci řady Companion to Central and Eastern European Humanism první ze dvou svazků věnovaných českým zemím, na kterém se podíleli rovněž pracovníci Kabinetu pro klasická studia FLU.

(více)
KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958