Oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše a předání gratulačního sborníku jubilantovi

7/10 2020. Ve středu 23. září proběhla ve dvoraně KKS oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše (které oslavil na konci května tohoto roku), spojená s předáním gratulačního sborníku. Několik fotografií z oslavy je umístěno v sekci akce. Sborník s názvem Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš připravil k vydání Ondřej Podavka a vydalo jej nakladatelství Filosofia. Obsah k nahlédnutí zde.

Přednáška a workshop "Paměť české reformace", 21. 10. 2020, on-line na platformě ZOOM

6/10/ 2020. Kabinet pro klasická studia zve na přednášku doc. Oty Halamy (ETF UK) „Paměť české reformace: husitská práce s historickou pamětí“ a následný workskop, které pořádá Dr. David Cielontko z Oddělení biblických studií KKS v rámci svého projektu Dějiny raného křesťanství jako historická paměť (Strategie AV 21, program: Paměť v digitálním věku). Pozvánka zde. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne celá akce on-line na platformě zoom od 9 hodin, link pro přístup zde. V případě technických problémů kontaktuje dr. Cielontka (cielontko /@/ ics.cas.cz).

Právě vyšlo: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, A–L

22/9 2020. V těchto dnech vydává nakladatelství De Gruyter v rámci řady Companion to Central and Eastern European Humanism první ze dvou svazků věnovaných českým zemím, na kterém se podíleli rovněž pracovníci Kabinetu pro klasická studia FLU.

(více)

Právě vyšlo: Listy filologické 143, 2020,1-2

21/8 2020. V těchto dnech vychází první dvojčíslo letošního ročníku Listů filologických. Obsah je dostupný zde. Resumé jednotlivých článků zde.

Právě vyšlo: Isidor, Etymologiae XVII

17/07 2020. V těchto dnech vychází v nakladatelství OIKOYMENH předposlední svazek Etymologií Isidora ze Sevilly. Sedmnáctou knihu, věnovanou rostlinám a souvisejícím termínům, přeložily a úvodní studií a komentářem opatřily Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová z Oddělení středolatinské lexikografie. Více informací zde.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958