Online kartotéka Slovníku středověké latiny rozšířena

12/12 2018. Díky podpoře z programu Strategie AV 21 "Paměť v digitálním věku" je v těchto dnech rozšiřována online kartotéka Slovníku středověké latiny o úsek CH-CON. Další růst databázi čeká v průběhu roku 2019.

Ocenění stážistek KKS v programu AV ČR Otevřená věda

27/11 2018. Ve dnech 22.-23. 11. se konala dvoudenní konference, jež představovala výsledky ročních stáží studentů na pracovištích AV ČR v programu Otevřená věda. Cenu poroty ve 3. vědní oblasti získaly Klára Metge a Marie Pavlíčková za stáž "Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové", kterou absolvovaly u dr. Aleny Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce. Více informací zde.

Právě vyšlo: Petr Kitzler, Duše a tělo u Tertulliana

22/11 2018. V těchto dnech vyšla v edičním oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR kniha Petra Kitzlera Duše a tělo u Tertulliana, jež se zabývá Tertullianovým konceptem lidské duše, který byl do velké míry ovlivněn stoicismem. Kniha je doplněna exkursem a traducianismu v rané církvi a českým překladem vybraných kapitol Tertullianova spisu O duši. Obálka a obsah níže.

Právě vyšlo: Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector!

14/11 2018. Dr. Josef Förster z Odd. novolatinských studií KKS vydal v těchto dnech v nakladatelství Scriptorium korespondenci dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození: Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem. Obálka knihy i s anotací zde.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958