Den otevřených dveří v KKS FLÚ, 9. 11. 2017

9. listopadu 2017 probíhal v KKS FLÚ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR tradiční den otevřených dveří. Plakát k akci zde, více o jednotlivých přednáškách zde.

Zahájení dr. Zuzany Silagiové. Zahájení dr. Z. Silagiové.  Přednáška dr. Barbory Kocánové.

Přednáška dr. B. Kocánové.Přednáška dr. Ondřeje Podavky.  Přednáška dr. O. Podavky.

 

 

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského pro prof. Stefana Michaela Newerklu, 18. 10. 2017

Na návrh Kabinetu pro klasická studia FLÚ udělila dne 18. 10. 2017 předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová čestnou oborovou Medaili za zásluhy ve filozofických a filologických vědách prof. Stefanu M. Newerklovi z Vídeňské univerzity. Slavnostní předání tohoto nejvyššího ocenění AV ČR v humanitních vědách proběhlo v hlavní budově AV ČR. Rozhovor s prof. Newerklou si můžete přečíst zde, laudatio dr. Martina Svatoše na prof. Newerklu zde.

Prof. Newerkla při přebírání medaile J. Dobrovského.Udílení čestné medaile J. Dobrovského (P. Baran).  Udílení čestné medaile J. Dobrovského (M. Svatoš).

M. Svatoš při laudatio na prof. Newerklu.Prof. Newerkla s čestnou medailí J. Dobrovského. 

 

 

Veřejná přednáška Aleny Sarkissian ve Slaném, 21. 10. 2017

21. 10. vystoupila v rámci Slánské akademie volného času Alena Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce s přednáškou "Mezi Apollónem a Dionýsem: Hilarova a Dostalova antika v Národním divadle 20. až 40. let". Pozvánka zde.

 

 

 

Mezinárodní konference "Vzorové drama raného novověku", 12. - 13. 10. 2017

Ve dnech 12. - 13. 10. 2017 pořádal Kabinet pro klasická studia FLÚ ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR pod záštitou Strategie AV 21 mezinárodní konferenci "Vzorové drama raného novověku". Akce, která probíhala v pražské Vila Lanna, se zúčastnilo na 20 badatelů z ČR, Slovenska, Maďarska, Francie, Nizozemí a dalších zemí. Pozvánka na konferenci a program zde.

   M. Jacková a A. Sarkissian.

J. Bloemendal a A. Sarkissian. J. Bloemandal a A. Sarkissian. Zahájení P. Kitzlera.

 J. F. Chevalier a J. Bloemendal s A. Sarkissian. Vystoupení J. Demeter. K. Bobková-Valentová, M. Jacková a M. Klosová.

 Exkurze po Vile Lanna s J. Bažantem. J. Bažant, J. Bloemendal, J. Demeter, J. F. Chevalier, N. Sipekiová a E. Kovács.

 

 

25. ročník Letní školy klasických studií: Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky, 1. - 4. 7. 2017

Tentokrát na půdě brněnské Masarykovy univerzity proběhl na začátku července již 25. ročník tradiční Letní školy klasických studií pořadané Kabinetem pro klasická studia. Pro připomenutí: plakát k akci v jpg., podrobný program v pdf a anotace přednášek v pdf. Fotografie pořídili brněnští fotografové Helena Brunnerová a Radek Kubák.

  

 

Ivan Foletti (Seminář dějin umění FF MU): Jak zobrazit člověka? O teorii obrazu prvních křesťanů Alena Sarkissian: Divadlo a vizualita na přelomu epoch

Amálie Bulandrová (SDU FF MU, Katedra divadelních studií FF MU), Eliška Poláčková (KKS, KDS FF MU): Antika ve středověké katedrále Tereza Konývková (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu DiFA JAMU, KDS FF MU): Čeští vlastenci jako antičtí borci? Aneb o sokolském hnutí a jeho inspiračních zdrojích Vít Vlnas (PedF, FF UK): Antika klíčovou dírkou viděná

Exkurze v rámci Letní školy: Vila Stiassni

 Filosofická kavárna FLÚ s dr. Alenou Sarkissian, 4. 5. 2017

V rámci pravidelných odpolední s FLÚ vystoupila ve čtvrtek 4. 5. 2017 ve Filosofické kavárně dr. Alena Sarkissian z Oddělení antické kultury a její recepce. Spolu s moderátorem odpoledne dr. Kryštofem Boháčkem se zamýšlela nad recepcí antického dramatu na českých jevištích a v díle Karla Dostala. Pozvánka na akci zde.

 K. Boháček a A. Sarkissian.  

 Setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu pro klasická studia v roce 2017, 26. 4. 2017

Ve středu 26. dubna 2017 proběho v KKS tradiční setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu. Mezi vzácnými hosty nechyběla např. dr. Alena Frolíková, prof. Pavel Oliva či dr. Josef Zumr.

Zleva O. Ševeček, P. Kitzler, J. Beneš a J. Matl.  P. Nývlt a P. Oliva.  J. Zumr a A. Frolíková

P. Spunar a B. Kocánová.  J. Bažant, P. Oliva a P. Spunar.  J. Bažant a P. Oliva.

 

 

Prezentace publikací k historia litteraria Oddělení novolatinských studií, 14. 12. 2016

Dne 14. 12. 2016 proběhla v zasedací místnosti ÚČL AV ČR  slavnostní prezentace dvou knižních publikací, které vznikly při řešení grantového projektu "Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I" v rámci Oddělení novolatinských studií. Pozvánka na prezentaci ke stažení zde.

Zleva V. Petrbok, J. Matl, O. Podavka, J. Förster, M. Svatoš a P. Kitzler.   

  

 

Den otevřených dveří 2016, 2. 11. 2016

Dne 2. listopadu 2016 proběhl v KKS den otevřených dveří. Program ke stažení zde.

 

Publikum Dne otevřeného dveří.  Publikum Dne otevřeného dveří.  Zahájení Petra Kitzlera.

Přednáška Aleny Sarkissian.  Přednáška Jakuba Čechvaly.  Přednáška Kateřiny Vršecké.

Přednáška Marty Vaculínové.  Přednáška Elišky Poláčkové.

 

 

Prezentace knihy Civilizace starověkého středomoří, 16. 9. 2015

Dne 16. září 2015 proběhla v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 prezentace nového vydání dvousvazkové knihy Jana Buriana a Pavla Olivy Civilizace starověkého středomoří. Text úvodního vystoupení dr. Jiřího Beneše z KKS zde.


  Prof. Pavel Oliva.  Zleva J. Beneš, P. Oliva a J. Šmatlák.