Konference "The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe", 9.-10. 11. 2018

Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádal ve spolupráci s KKS FLÚ ve dnech 9. - 10. 11. 2018 mezinárodní konferenci "The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe", která se uskutečnila v pražské Vile Lanna. Za KKS vystoupila s příspěvkem dr. Marta Vaculínová. Celý program zde.

 

 

Den otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, 5. 11. 2018

Dne 5. listopadu 2018 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR i tradiční Den otevřených dveří KKS FLÚ. Na programu byly přednášky dr. Daniely Čadkové, dr. Josefa Förstera a dr. Pavla Nývlta.

Přednáška dr. P. Nývlta. Přednáška dr. P. Nývlta. Přednáška dr. P. Nývlta.

Přednáška dr. J. Förstera. Přednáška dr. D. Čadkové.

 

 

Udělení Ceny předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prof. Janu Bažantovi, 16. 10. 2018

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) obdržel v úterý 16. října 2018 Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. O události informovala i Česká televize (stopáž 44:28). Více informací zde, tisková zpráva s medailony oceněných zde. Prof. Bažant se věnuje především zkoumání vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici, prozatimní vrchol jeho práce představuje oceněná publikace Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha 2017), která je ojedinělým výsledkem interdisciplinárního výzkumu na pomezí klasických studií, klasické archeologie a dějin umění.

 

 

26. ročník Letní školy klasických studií: Res publica: Od Platóna k dnešku, 30. 6. - 3. 7. 2018 Kuks

V areálu barokního hospitalu Kuks proběhl 26. ročník Letní školy klasických studií. Program proběhlé Letní školy naleznete zde, anotace kurzů zde. Pro podrobnější reportáž z LŠKS včetně fotografií se podívejte na Twitter KKS.

Dr. Hana Fořtová (FLÚ AV ČR)Ing. arch. Zdeněk Lukeš (New York University Prague)

Dr. A. Sarkissian (KKS FLÚ AV ČR) a dr. Kryštof Boháček (FLÚ AV ČR) Dr. Kryštof Boháček (FLÚ AV ČR)

Dr. Vladimír Mikeš (FLÚ AV ČR) Dr. Zuzana Lukšová (ÚKS FF MU Brno)Dr. Alena Sarkissian a dr. Pavel Nývlt

Dr. Alena Sarkissian a dr. Jiří Chotaš (FLÚ AV ČR) Prof. Stanislav Bohadlo (FF UHK)Dr. Alena Sarkissian (KKS FLÚ AV ČR)

Dr. Jan Čížek (FLÚ AV ČR) Dr. Josef Förster (KKS FLÚ AV ČR)

 

 

Předání titulu "doktor věd" (DSc.) Dr. Petru Kitzlerovi, 23. 5. 2018

Dne 23. 5. 2018 převzal vedoucí KKS Dr. Petr Kitzler z rukou předsedkyně AV ČR prof. Zažímalové titul "doktor věd" (DSc.) v oblasti sociálních a humanitních věd za obhájenou disertaci From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Více informací zde, fotografie z akce zde.

 

 

Vystoupení dr. Pavla Nývlta na workshopu "Staroslověnština v digitálním věku", 26. 4. 2018

26. 4. 2018 vystoupil Dr. Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie KKS společně s J. Ctiborem (ÚŘLS FF UK) na workshopu "Staroslověnština v digitálním věku" s tématem "Digitalizace Slovníku středověké latiny v českých zemích". Pozvánka na akci zde.

Dr. P. Nývlt J. Ctibor

 

 

Tradiční setkání bývalých a současných pracovníků KKS a oslava 90. narozenin prof. Pavla Spunara, 25. 4. 2018

Ve středu 25. 4. 2018 proběhlo na půdě KKS tradiční setkání současných a bývalých pracovníků. V rámci setkání byla oslavena rovněž významná životní jubilea dr. Aleny Frolíkové (85), prof. Pavla Spunara (90) a dr. Josefa Zumra (90).


Z. Silagiová P. Kitzler

V. Vavřínek a J. Zumr P. Spunar a K. VršeckáP. Spunar

J. Zumr a A. Frolíková J. Zumr a P. Spunar

M. Novotný a J. Šubrt Zleva: J. Janoušek, Z. Vaněčková, J. Bažant a J. ŠubrtPřednáška prof. Bažanta ve Slánské akademii volného času, 7. 4. 2018

7. 4. vystoupil prof. Jan Bažant z Oddělení antické kultury a její recepce ve Slaném s přednáškou „Perseus a Medusa. Antická mytologie v českém umění“. Pozvánka na akci zde, více informací zde.Dr. Pavel Nývlt ve Filosofické kavárně FLÚ, 8. 3. 2018

8. 3. 2018 vystoupil ve Filosofické kavárně v klubu Jazz Republic v rámci tradičního "Dne s Filosofickým ústavem" dr. Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie. Spolu s moderátorem odpoledne dr. K. Boháčkem diskutovali na téma "Slovník jako interpretace". Pozvánka na akci zde.

 

 

Den otevřených dveří v KKS FLÚ, 9. 11. 2017

9. listopadu 2017 probíhal v KKS FLÚ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR tradiční den otevřených dveří. Plakát k akci zde, více o jednotlivých přednáškách zde.

Zahájení dr. Zuzany Silagiové. Zahájení dr. Z. Silagiové.  Přednáška dr. Barbory Kocánové.

Přednáška dr. B. Kocánové.Přednáška dr. Ondřeje Podavky.  Přednáška dr. O. Podavky.

 

 

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského pro prof. Stefana Michaela Newerklu, 18. 10. 2017

Na návrh Kabinetu pro klasická studia FLÚ udělila dne 18. 10. 2017 předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová čestnou oborovou Medaili za zásluhy ve filozofických a filologických vědách prof. Stefanu M. Newerklovi z Vídeňské univerzity. Slavnostní předání tohoto nejvyššího ocenění AV ČR v humanitních vědách proběhlo v hlavní budově AV ČR. Rozhovor s prof. Newerklou si můžete přečíst zde, laudatio dr. Martina Svatoše na prof. Newerklu zde.

Prof. Newerkla při přebírání medaile J. Dobrovského.Udílení čestné medaile J. Dobrovského (P. Baran).  Udílení čestné medaile J. Dobrovského (M. Svatoš).

M. Svatoš při laudatio na prof. Newerklu.Prof. Newerkla s čestnou medailí J. Dobrovského. 

 

 

Veřejná přednáška Aleny Sarkissian ve Slaném, 21. 10. 2017

21. 10. vystoupila v rámci Slánské akademie volného času Alena Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce s přednáškou "Mezi Apollónem a Dionýsem: Hilarova a Dostalova antika v Národním divadle 20. až 40. let". Pozvánka zde.

  

 

 

Mezinárodní konference "Vzorové drama raného novověku", 12. - 13. 10. 2017

Ve dnech 12. - 13. 10. 2017 pořádal Kabinet pro klasická studia FLÚ ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR pod záštitou Strategie AV 21 mezinárodní konferenci "Vzorové drama raného novověku". Akce, která probíhala v pražské Vila Lanna, se zúčastnilo na 20 badatelů z ČR, Slovenska, Maďarska, Francie, Nizozemí a dalších zemí. Pozvánka na konferenci a program zde.

   M. Jacková a A. Sarkissian.

J. Bloemendal a A. Sarkissian. J. Bloemandal a A. Sarkissian. Zahájení P. Kitzlera.

 J. F. Chevalier a J. Bloemendal s A. Sarkissian. Vystoupení J. Demeter. K. Bobková-Valentová, M. Jacková a M. Klosová.

 Exkurze po Vile Lanna s J. Bažantem. J. Bažant, J. Bloemendal, J. Demeter, J. F. Chevalier, N. Sipekiová a E. Kovács.

 

 

25. ročník Letní školy klasických studií: Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky, 1. - 4. 7. 2017

Tentokrát na půdě brněnské Masarykovy univerzity proběhl na začátku července již 25. ročník tradiční Letní školy klasických studií pořadané Kabinetem pro klasická studia. Pro připomenutí: plakát k akci v jpg., podrobný program v pdf a anotace přednášek v pdf. Fotografie pořídili brněnští fotografové Helena Brunnerová a Radek Kubák.

  

 

Ivan Foletti (Seminář dějin umění FF MU): Jak zobrazit člověka? O teorii obrazu prvních křesťanů Alena Sarkissian: Divadlo a vizualita na přelomu epoch

Amálie Bulandrová (SDU FF MU, Katedra divadelních studií FF MU), Eliška Poláčková (KKS, KDS FF MU): Antika ve středověké katedrále Tereza Konývková (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu DiFA JAMU, KDS FF MU): Čeští vlastenci jako antičtí borci? Aneb o sokolském hnutí a jeho inspiračních zdrojích Vít Vlnas (PedF, FF UK): Antika klíčovou dírkou viděná

Exkurze v rámci Letní školy: Vila Stiassni

 Filosofická kavárna FLÚ s dr. Alenou Sarkissian, 4. 5. 2017

V rámci pravidelných odpolední s FLÚ vystoupila ve čtvrtek 4. 5. 2017 ve Filosofické kavárně dr. Alena Sarkissian z Oddělení antické kultury a její recepce. Spolu s moderátorem odpoledne dr. Kryštofem Boháčkem se zamýšlela nad recepcí antického dramatu na českých jevištích a v díle Karla Dostala. Pozvánka na akci zde.

 K. Boháček a A. Sarkissian.  

 Setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu pro klasická studia v roce 2017, 26. 4. 2017

Ve středu 26. dubna 2017 proběho v KKS tradiční setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu. Mezi vzácnými hosty nechyběla např. dr. Alena Frolíková, prof. Pavel Oliva či dr. Josef Zumr.

Zleva O. Ševeček, P. Kitzler, J. Beneš a J. Matl.  P. Nývlt a P. Oliva.  J. Zumr a A. Frolíková

P. Spunar a B. Kocánová.  J. Bažant, P. Oliva a P. Spunar.  J. Bažant a P. Oliva.

 

 

Prezentace publikací k historia litteraria Oddělení novolatinských studií, 14. 12. 2016

Dne 14. 12. 2016 proběhla v zasedací místnosti ÚČL AV ČR  slavnostní prezentace dvou knižních publikací, které vznikly při řešení grantového projektu "Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I" v rámci Oddělení novolatinských studií. Pozvánka na prezentaci ke stažení zde.

Zleva V. Petrbok, J. Matl, O. Podavka, J. Förster, M. Svatoš a P. Kitzler.   

  

 

Den otevřených dveří 2016, 2. 11. 2016

Dne 2. listopadu 2016 proběhl v KKS den otevřených dveří. Program ke stažení zde.

 

Publikum Dne otevřeného dveří.  Publikum Dne otevřeného dveří.  Zahájení Petra Kitzlera.

Přednáška Aleny Sarkissian.  Přednáška Jakuba Čechvaly.  Přednáška Kateřiny Vršecké.

Přednáška Marty Vaculínové.  Přednáška Elišky Poláčkové.

 

 

Prezentace knihy Civilizace starověkého středomoří, 16. 9. 2015

Dne 16. září 2015 proběhla v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 prezentace nového vydání dvousvazkové knihy Jana Buriana a Pavla Olivy Civilizace starověkého středomoří. Text úvodního vystoupení dr. Jiřího Beneše z KKS zde.


  Prof. Pavel Oliva.  Zleva J. Beneš, P. Oliva a J. Šmatlák.