Cena za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR dr. Aleně Sarkissian

13/11 2019. S potěšením oznamujeme, že dr. Alena Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce KKS získala v letošním roce jednu z Cen za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR, a to zejména za popularizaci výsledků a metod výzkumu v oboru recepce antické kultury, zvláště dramatu a divadla, a také za koordinaci Letních škol klasických studií.