Medaile J. A. Komenského dr. Jiřímu Benešovi

3/12 2019. Při příležitosti oslav sta let evangelické teologie byla dr. Jiřímu Benešovi z Odd. biblických studií KKS děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze udělena čestná medaile Jana Ámose Komenského za jeho přínos k biblistice a zejména ke studiu díla J. A. Komenského. Gratulujeme!