Nová elektronická verze Slovníku středověké latiny

16/12/19. Byla zveřejněna nová elektronická verze Slovníku středověké latiny. Umožňuje fulltextové vyhledávání a pokrývá celý dosud vydaný rozsah Slovníku (A-M), včetně druhého, opraveného vydání dílů I-II (A-H), které jsou též dostupné v Database of Latin Dictionaries nakladatelství Brepols. Nová databáze je sdružena v kolekci MEMORI, která je součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH.CZ.