Kolokvium "Hlína a kamení", 21. - 22. 1. 2020, Praha

15/1 2020. Ve dnech 21. - 22. ledna 2020 se v budově FF UK v Hybernské ulici v Praze uskuteční odborné kolokvium Centra pro studium středověku FF UK "Hlína a kamení". Za KKS zde s referáty vystoupí dr. Zuzana Silagiová a dr. Hana Šedinová z Odd. středolatinské lexikografie. Program zde.