On-line výstava "Evropa - dědictví humanistů"

15/7 2020. Výsledkem mezinárodního projektu zaměřeného na roli humanistických myslitelů a literárních tvůrců v evropském myšlení, na němž za českou stranu participovaly dr. Lucie Storchová (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ) a dr. Marta Vaculínová (Kabinet pro klasická studia FLÚ) je popularizační výstava "Evropa - dědictví humanistů". Doprovodnou publikaci v angličtině, němčině a švédštině je možné stáhnout zde.