Právě vyšlo: Isidor, Etymologiae XVII

17/07 2020. V těchto dnech vychází v nakladatelství OIKOYMENH předposlední svazek Etymologií Isidora ze Sevilly. Sedmnáctou knihu, věnovanou rostlinám a souvisejícím termínům, přeložily a úvodní studií a komentářem opatřily Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová z Oddělení středolatinské lexikografie. Více informací zde.