Přednáška a workshop "Paměť české reformace", 21. 10. 2020, on-line na platformě ZOOM

6/10/ 2020. Kabinet pro klasická studia zve na přednášku doc. Oty Halamy (ETF UK) „Paměť české reformace: husitská práce s historickou pamětí“ a následný workskop, které pořádá Dr. David Cielontko z Oddělení biblických studií KKS v rámci svého projektu Dějiny raného křesťanství jako historická paměť (Strategie AV 21, program: Paměť v digitálním věku). Pozvánka zde. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne celá akce on-line na platformě zoom od 9 hodin, link pro přístup zde. V případě technických problémů kontaktuje dr. Cielontka (cielontko /@/ ics.cas.cz).