Kompletace edičních řad antických a raně křesťanských autorů a textů v Knihovně KKS

22/10 2020. Díky recentním nákupům podpořeným grantovými prostředky se Knihovně Kabinetu pro klasická studia podařilo téměř zcela doplnit některé významné ediční řady zpřístupňující antické a raně křesťanské texty. Uživatelům tak jsou či v brzké době budou přístupny téměř úplné řady Loeb Classical Library, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum nebo Sources Chrétiennes.