Právě vyšlo: Daniela Čadková, Oslněni hellénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914

17/12 2020. V těchto dnech vychází v nakladatesltví Filosofia monografie dr. Daniely Čadkové z Odd. antické kultury a její recepce Oslněni hellénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914. Kniha zkoumá období konce dlouhého 19. století vyznačující se nápadným příklonem k antickým námětům, motivům a formám, které představují reprezentativní repertoár témat pro tehdejší básnictví a dramatiku. Více na stránkách nakladatelství.