Výběrové řízení na pozici odborná pracovnice / odborný pracovník vědy a výzkumu nebo doktorandka / doktorand v Odd. antické kultury a její recepce KKS

12/1 2021. Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici "odborná pracovnice / odborný pracovník vědy a výzkumu" nebo "doktorandka / doktorand" v Oddělení antické kultury a její recepce KKS. Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 7. 2. 2021. Více informací zde.