Spolupráce KKS s University of Illinois Urbana-Champaign

22/2 2021. Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže mimo jiné i v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Pod supervizí svých mentorů (dr. Jakub Čechvala, dr. Pavel Nývlt a dr. Alena Sarkissian) se podílejí např. na vytváření vědeckých on-line databází či na redakci a proofreadingu odborných textů. Spolupráce je prozatím plánována do léta 2021 s možností prodloužení do dalšího akademického roku.