KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

V rámci Letní školy klasických studií nabízíme aktuální témata výzkumu v poměrně nové oblasti, která se v posledních desetiletích ve světovém měřítku velmi dynamicky rozvíjí.

Obsah Letních škol
Letní škola klasických studií poskytuje vysoce specializované přednášky v oblasti recepce antického dědictví z oborů klasické, středověké a humanistické filologie, klasické archeologie, českých a světových dějin, teatrologie, dějin umění, filosofie a dalších spřízněných oborů. Tyto přednášky jsou v dopoledních blocích doplňovány četbou antických pramenů v latině a řečtině. Recepce antiky je tedy sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí prolomit krunýř své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách je přednáška spojována s četbou antických pramenů v originále. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru tak, aby se posluchači co nejvíce dověděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.