KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kabinet pro klasická studia pořádá Letní školu klasických studií ve spolupráci s Asociací učitelů klasických jazyků - ALFA - každoročně od roku 1992 (s výjimkou roku 1999).
Od počátku má akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy. První ročníky neměly jednotící téma, příspěvky byly různorodé. Od roku 1998 se jednotlivé ročníky zaměřují monotématicky, škola se také přestala konat pouze v Praze a k organizaci se připojily další instituce podle tématu a místa konání.
Od roku 2012 je LŠKS nabízena studentům pražské, brněnské a olomoucké univerzity jako volitelný kurz, studenti se zapisují do elektronického systému své univerzity a kontaktují příslušného garanta své katedry.

Přehled témat jednotlivých škol:

Termín Téma Program Místo Organizátoři
24, 2016 Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli) Třešť
23, 2015 Učenost a můzy za zdmi kláštera Broumov
22, 2014 Antická mytologie v proměnách věků Olomouc + KKF UPOL
21, 2013

Paměť dokumentů: Události všední i nevšední jazykem administrativy.

Hradec Králové + KPVHA Univerzita Hradec Králové
20,2012     
Co to má společného s Dinýsem?
- Τί ταῦτα πρὸς τὸν Διόνυσον;

Praha        
+ Katedra divadelní vědy FF UK v Praze
19, 2011 Umění žít, umění umírat
(Ars vivendi, ars moriendi)
Praha
+ Ústav klasické archeologie FF UK v  Praze
18, 2010

Osudy antických textů a předmětů
(Habent sua fata et textus et res)

Opava + Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Katedra klasické filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
17, 2009 Antická naučná literatura a její recepce Praha + Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze
16, 2008 Latina v církevním a světském školství Trnava
+ Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity, Trnavský samosprávny kraj -
Západoslovenské múzeum v Trnave
15, 2007 Antika jako politikum Praha + Filosofický ústav AV ČR v Praze
14, 2006 Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu Brno + Ústav klasických studií Masarykovy univerzity v Brně
13, 2005 Antika populárně Praha
12, 2004 Latina a kultura Římanů v zemích
Koruny české
Praha

11, 2003 Poutě tam a poutě  zpět Olomouc + Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta  tamtéž
10, 2002 Non  ut edam, vivo, sed ut vivam, edo Praha
9, 2001 Šumperské variace Šumperk + Gymnázium Šumperk
8,2000 Informační zdroje, způsoby
komunikace a latina
Praha
7, 1998 Žáci - školy – učitelé
(650 let Karlovy university)
Praha
6, 1997 Praha
5, 1996 Praha
4, 1995 Praha
3, 1994 Praha
2, 1993 Praha
1, 1992 Praha