Mgr. Barbora Kocánová Ph.D. - bibliografie

 

2020

 • "Od teorie k praxi? Předpovídání počasí v kodexu I G 6", in: Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, vyd. L. Doležalová - M. Dragoun, Praha 2020, str. 141-151. (kapitola v knize)

 

2019

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVII – Etymologie XVII. Úvodní studie, překlad a poznámky B. Kocánová a Z. Silagiová, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XXII), Praha 2019. (V rámci grantu Historie a interpretace Bible, projekt GA ČR č. P401/12/F168; příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-235-6.
 • "Jde to i bez rosniček: Rostliny v antických a středověkých představách o počasí", in: ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha 2019, str. 91-110. (kapitola v knize)

 • ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha: Filosofia 2019. ISBN: 9788070075623. (redakce sborníku spolu s J. Černou a P. Nývltem)

 

2017

 • "The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion: Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet", in: Early Science and Medicine 22, 2017, str. 72-102.

 • "Prokop z Kladrub: Příručka kvodlibetáře (teze o kometách)", in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, ed. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor, Praha 2017, pp. 229-243 
  (latinská edice a překlad vybraných pasáží, kapitola v knize)
  ISBN: 9788088013501

 
2016

 • J. Patoka - B. Kocánová - L. Kalous, "Crayfish in Czech cultural space: the longest documented relationship between humans and crayfish in Europe", in: Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 417,5, 2016, str. 1-9. 

 • "Questio astronomicalis Zdeňka z Labouně (kritická edice)", in: Listy filologické 139, 1-2, 2016, str. 123-165.

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 23. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2016.
   

2015

 • "Alles hängt vom Wetter ab: die Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters", in: Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, vyd. M. Maříková - Ch. Zschieschang, Stuttgart 2015, str. 49-56.

 • "Prenosticaciones temporum ve sborníku Matouše Berana (Národní knihovna I F 35)", in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, vyd. M. Dragoun - L. Doležalová - A. Ebersonová, Praha 2015, str. 165-176.
   

2014

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 22. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová. Praha 2014. ISBN: 978-80-87773-17-8.
   

2013

 • "Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, str. 237-248. Výzkumný záměr RVO: 67985955 (Filosofický ústav AV ČR), s podporou projektu MŠMT LD 13043 (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) řešeného v rámci mezinárodního programu COST.

 • "Filologie na konferenci o vodních mlýnech? „Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Osteuropa“", in: Listy filologické 136, 3-4, 2013, str. 505-510 (zpráva z konference).
   

2011

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 21. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2011. ISBN: 978-80-86791-87-6.
   

2010

 • "Mediaeval Meteorology in the Czech Lands", in: Historica. Series Nova 14, 2010, str. 45-57. Grant GA UK, projekt č. 8945/2008.
   

2009

 • "Collecta notabiliora de libro Methorum. Středověká sbírka poznámek k meteorologii z rukopisu M 8 Archivu Pražského hradu (edice a komentář)", in: Listy filologické 132, 3-4, 2009, str. 341-378. Grant GA UK, projekt č. 8945/2008.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI. Překlad a poznámky B. Kocánová, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić, úvodní studie F. Šimon, L. Blechová-Čelebić a H. Šedinová, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVIII) Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-409-1.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky I. Adámková, K. Vršecká, B. Kocánová, H. Florianová, úvodní studie J. Souček, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX), Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-408-4.

 • Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 20. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2009. ISBN: 978-80-86791-66-1.
   

2008

 • ""Odkud přijde hrom? Mistr vece: Toho neví žádný." Meteorologie ve světle staročeského Lucidáře a staročeský Lucidář ve světle meteorologie", in: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2008, str. 222-243.
   

2007

 • "Draco vel hasta vel columna. Pojmenovávání optických atmosférických jevů v bohemikálních latinských středověkých pramenech", in: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2007, str. 118-139. 

2006

 • Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 19. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, K. Kvízová, D. Martínková a H. Šedinová, Praha 2006.

 • Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností městské kanceláře, Libri civitatis III., Ústí nad Labem 2006. (spoluautoři: Jindřich Tomas, Helena Hasilová, Michaela Hrubá, Karel Kučera). ISBN: 80-7044-736-2.