Mgr. David Cielontko

Foto pracovníka David Cielontko

cielontko@ics.cas.cz
Oddělení biblických studií
doktorand
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • raně židovská literatura 
  • svitky od Mrtvého moře
  • apokalyptika
  • recepce raného judaismu v raném křesťanství 
  • biblistika (Nový zákon, historický Ježíš)

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2015 - dosud: postgraduální studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce: "Social Reality of the Parables of Enoch", školitel: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Dr.h.c.

2013 - 2015 magisterské studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor evangelická teologie (Mgr.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2019 - dosud: Kabinet klasických studií FLU AV ČR


Granty

2020 - 2022, spoluřešitel grantu "Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů" (hlavní řešitel: dr. Jan Rückl) PRIMUS/20/HUM/10

2019 - 2021, účast v grantu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství" (hl. řešitel: doc. Jiří Hoblík) GAČR 19-02741S

2017, účast v grantu "Donatio Universitatis Carolinae – Biblical Roots of Christian Culture" (hl. řešitel: Prof. Petr Pokorný) Donatio 280101

2016 - 2018, hlavní řešitel grantu "Sociální realita Podobenství Henochovych" GAUK 728516, ETF UK.


Zahraniční stáže

kratší badatelské pobyty (1-4 týdny): Oxford (2015), Tübingen (2016, 2017, 2018), Heidelberg (2017), Leuven (2018, 2019), Řím (2019).

30. září - 6. řijna 2019: účast na Hiob Ludolf Centre Summer School in Ethiopian and Eritrean Manuscript Studies, Addis Ababa (Ethiopia) organizované Univerzitami v Hamburku a Addis Ababa 

jaro 2019: Účast na archeologických vykopávkách v lokalitě Tel Moza (Izrael) organizované Univerzitou v Tel Avivu a Israel Antiquities Authority.

říjen 2017 - prosinec 2017: tříměsíční studijní pobyt (program AKTION) na Universität Wien (Rakousko), Institut für Judaistik, školitel: Prof. Dr. Armin Lange.

říjen 2016 - únor 2017: semestrální studijní pobyt (Erasmus+) na Katholieke Universiteit Leuven (Belgie), Research Unit Biblical Studies, školitel: Prof. Dr. Eibert Tigchelaar.

léto 2015: Účast na archeologických vykopávkách 'The Lautenschläger Azekah Excavation Project' organizované Univerzitou v Tel Avivu a Univerzitou v Heidelbergu v lokalitě Tel Azeka (Izrael).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

7. - 9. 9. 2017, Bratislava, Slovensko; In Pluribus Unitas 2017, přednáška: "Astrologické predstavy Bardesána z Edessy a ich využitie pre porozumenie Podobenstvám Henochovým".

17. 5. 2016: Tel Aviv, Izrael; The Annual Colloquium of Tel Aviv University and Charles University 'Judah in the 7th Century BCE and the Assyrian Empire,' přednáška: "Two Faces of Manasseh: Double Reception of Manasseh in the Literature of Early Judaism".


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

12. - 13. 9. 2019: Praha, mezinárodní konference 'Hellenism Early Judaism and Early Christianity. Transmission and Transformations of Ideas', přednáška: "These are the Secrets of that Oath: The Cosmology of the Parables of Enoch".

16. - 17. 5. 2019: Praha, mezinárodní konference 'Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Early Judaism and Christianity', přednáška: "Eleazar Remembered: The Death and Afterlife of the Maccabean Martyr".

24. - 27. 4. 2019: Praha, ETF UK; mezinárodní kolokvium 'XXVII. Colloquium Biblicum', Thema: 'Apokalyptik'. Přednáška: "Insights from the Parables of Enoch".

19. - 22. 4. 2017: Praha, ETF UK; mezinárodní kolokvium 'XXV. Colloquium Biblicum', Thema: 'Biblische Frauengestalten'. Přednáška: "The Story of the Daugthers of Men in the Book of Watchers and its Reception".

23. - 24. 2. 2017: Praha, ETF UK; mezinárodní konference doktorandů biblických oborů, přednáška: "Židovská astrologie a Podobenství Henochova".

20. - 23. 10. 2016: Praha, HTF UK; In Pluribus Unitas 2017, přednáška: "Henochický judaismus v kritické reflexi".

28. 4. 2016: Praha, KTF UK; mezinárodní doktorandská konference 'Staré a Nové. Staré jako východisko či překážka?', přednáška: "The Enochic Myth in the Letter of Jude".


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Society of Biblical Literature (od 2016)

European Association of Biblical Studies (od 2017)