Bibliografie


Daniela Čadková, Bibliografie překladů antického dramatu (2018): pdf

Daniela Čadková, Bibliografie překladů řecké prózy (2001): pdf


Překlady antické literatury v PDF


Aischylos, Eumenidy, překlad Václav Nebeský (1862): pdf

Aischylos, Prometheus, překlad Václav Nebeský (1862): pdf

Aischylos, Oresteia, překlad Hynek Mejsnar (1883): pdf

Aischylos, Sedm proti Thébám, překlad František Loukotka (1897): pdf

Aischylos, Oresteia, překlad Josef Král (1902): Agamemnon pdf; Oběť na hrobě pdf; Usmířené lítice pdf 

Aischylos, Upoutaný Prometheus, překlad Josef Král (1914): pdf


Eurípidés, Hippolytos, překlad Josef Král (1912): pdf

Eurípidés, Ion, překlad Stanislav Stuna (1931): pdf

Eurípidés, Devět dramat Euripidových, překlad Josef Sedláček (1923): pdf


Pindaros, Čtvero epiníkií, překlad Lev Scholz (1889): pdf

Pindaros, Ukázky přízvučného překladu Pindara v rhytmech původních, překlad Václav Veverka (1895): pdf

Pindaros, Z vítězných zpěvů Pindarových, překlad Václav Veverka (1901): pdf

Pindaros, Z vítězných zpěvů Pindarových, překlad Václav Veverka (1904): pdf

Pindaros, Z vítězných zpěvů Pindarových, překlad Václav Veverka (1908): pdf