Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.

AKTUÁLNĚ: Letní škola klasických studií 2017: Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky (1. července - 4. července 2017)

Kdy a kde: 1. 7. - 4. 7. 2017, Brno

Organizátoři: Kabinet pro klasická studia; Katedra divadelních studií FF MU; Asociace učitelů klasických jazyků ALFA

Téma: Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky.
Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Pojďme si připomenout, že Řekové a Římané byli také milovníci podívaných všeho druhu: svátečních průvodů, opulentních divadelních představení, teatralizovaných sportovních utkání a mnohých dalších. I v běžném životě se obklopovali uměním, ať už to byly sochy a reliéfy, které zdobily fasády veřejných budov nebo fresky na stěnách soukromých vil. Tyto "obrazy" byly jedním z pramenů, z nichž čerpala příběhy antická literatura a také divadlo. Nemalou pozornost budeme věnovat i všem podobám vizuálního odkazu antiky v pozdější evropské kultuře až do současnosti.

Plakát ke stažení v jpg., podrobný program v pdf a anotace přednášek v pdf.

Praktické a organizační informace

Kdy:          1. 7. - 4. 7. 2017

Kde:           Filozofická fakulty MU Brno (Arna Nováka 1, Brno 602 00).
                  Budova B2, místnost B2.209 (B21.23). Mapa fakulty.
                  K místu konání se dostanete tramvají č. 3, 12, zastávka Grohova.

Školné:      500,- Kč pracující
                  200,- Kč studenti a důchodci

Školné lze hradit pouze bankovním převodem, a to nejpozději do 14. června 2017 na účet: 11339990/5500, variabilní symbol: 717001, zpráva pro příjemce: jméno účastníka kurzu.

Přihláška:  Závazná přihláška na Letní školu ve formátu pdf je ke stažení zde. Vyplněnou přihlášku zasílejte do 31. 5. 2017 na e-mailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Návod na vyplnění přihlášky:

  • Uložit přihlášku do PC
  • Zobrazit v přihlášce panel nástrojů Adobe Acrobat Reader DC (ctrl + h)
  • Kliknout na Vyplnit a podepsat (ikonka s tužkou)
  • Ve starších verzích softwaru vyhledat ikonu Nástroje a následně ikonu Text


Ubytování:
Pokud máte zájem o ubytování na kolejích Masarykovy univerzity (Koleje bří Žůrků v Komárově, bří Žůrků 591/5, 617 00 Brno), uveďte tuto informaci do emailu s přihláškou. Pokoje jsou dvoulůžkové a bohužel není v kapacitách KKS ovlivnit rozdělení účastníků LŠ v rámci jednotlivých pokojů. Ubytování (200 Kč/noc) si hradí každý účastník sám.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2017 bude účtován storno poplatek 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 28. 6. 2017 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.