Oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše a předání gratulačního sborníku jubilantovi

7/10 2020. Ve středu 23. září proběhla ve dvoraně KKS oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše (které oslavil na konci května tohoto roku), spojená s předáním gratulačního sborníku. Několik fotografií z oslavy je umístěno v sekci akce. Sborník s názvem Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš připravil k vydání Ondřej Podavka a vydalo jej nakladatelství Filosofia. Obsah k nahlédnutí zde.