Zemřel profesor Pavel Oliva (23. 11. 1923 - 5. 3. 2021)

6/3 2021. V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva (nar. 23. 11. 1923 jako Pavel Ohrenstein), doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze, dlouholetý pracovník dnešního KKS FLÚ. 

Značnou část svého profesního života spojil Pavel Oliva s dnešní Akademií věd ČR, nejprve s Historickým ústavem a pak zejména s někdejším Kabinetem pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, dnešním Kabinetem pro klasická studia FLÚ AV ČR, s nímž zůstával až do posledních měsíců svého života v pravidelném kontaktu, mimo jiné i prostřednictvím odborného časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina, který v 60. letech 20. stol. pomáhal zakládat (více o tom zde) a k jehož chodu aktivně přispíval bezmála až do své smrti. Pavel Oliva, jenž za druhé světové války přežil hrůzy holokaustu, které zachytil v některých svých biografických knihách (zejm. Holokaust mé rodiny a Dialogy s Pavlem Olivou), byl autorem více než 20 odborných monografií o antickém Řecku a Římu přeložených do řady světových jazyků a jeho kompletní odborná bibliografie čítá více než 1200 položek. Do češtiny přeložil pro legendární „Antickou knihovnu“ mj. Démosthenovy Řeči na sněmu, některé spisy Plútarchovy, Aristotelovu Athénskou ústavu a především kompletní historické dílo Polybiovo. S Pavlem Olivou odchází určující postava celé jedné vědecké generace; byl mimořádnou osobností, jež byla živoucím důkazem toho, že houževnatost, pracovitost a píle dokáží úspěšně vzdorovat osudu i času – a stejně jako antické civilizace nebude nikdy zapomenuta. Ohlédnutí za odbornou dráhou prof. Pavla Olivy z pera Jana Bažanta z Odd. antické kultury a její recepce (laudatio u příležitosti udělení medaile F. Palackého AV ČR za zásluhy v historických vědách v roce 2015) zde.