Cena za popularizaci Filosofického ústavu za rok 2021 prof. Janu Bažantovi

1/12 2021. Jednu ze tří Cen za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR za rok 2021 udělil jeho ředitel prof. Janu Bažantovi z Odd. antické kultury a její recepce KKS. Oceněna byla zejména výstava Afrodita dnes, kterou prof. Bažant uspořádal v září/říjnu 2021 v hlavní budově AV ČR, stejnojmenný doprovodný katalog, jehož byl vydavatelem, a řada jeho dalších popularizačních vystoupení.