Právě vyšlo: Jan Bažant - Roman Prahl, Antika po česku. Odezvy v umění 19. a 20. stol.

31/3 2022. V těchto dnech vychází publikace prof. Jana Bažanta (Odd. antické kultury a její recepce) a prof. Romana Prahla Antika po česku. Odezvy v umění 19. a 20. stol., která v patnácti kapitolách mapuje osvojování podnětů starého Řecka a Říma v českém novodobém umění, přičemž zahrnuje obory od sochařství po fotografii, okrajově i užité umění a architekturu. Více zde.