Nahrávka skladeb ze sbírky Charlese Luythona Popularis anni iubilus

15/11 2023. 7. října provedl pěvecký soubor Dyškanti skladby ze sbírky Charlese Luythona Popularis anni iubilus s komentářem Marty Vaculínové, Petra Daňka a Martina Horyny o humanistickém básníku Jiřím Bartholdu Pontanovi z Braitenberka (1550–1614) a jeho textech pro hudebníky rudolfinského období. Tato akce byla jedním z výstupů řešeného projektu Strategie AV 21. Nahrávku si můžete poslechnout zde.