Právě vyšlo: Tertullianus - O duši

20/12 2023. V těchto dnech vychází v ediční řadě "Knihovna raně křesťanské tradice" nakladatelství OIKOYMENH při Filosofickém ústavu AV ČR česko-latinské vydání spisu Tertulliana z Kartága O duši (De anima), které připravil Petr Kitzler.

Tertullianův pozoruhodný spis, sepsaný kolem r. 210 po Kr. a rozkročený mezi literaturou, filosofií, teologií a lékařstvím, je nejen polemikou s pohanskými koncepcemi lidské duše, mezi nimiž je značná pozornost věnována zejména Platónově učení, ale rovněž v návaznosti na stoickou filosofii formuluje vlastní koncepci "tělesné duše" (corporalitas animae), která je v posledku "odnoží" (tradux) duše Adamovy a předává se při pohlavním styku z rodičů na jejich potomky. Více info zde.