Documenta latinitatis Bohemorum

20/5 2024. Do databáze Documenta latinitatis Bohemorum, nabízející spolehlivé vyhledávání v několika vybraných latinských textech bohemikální provenience, snadné stahování fulltextů a rychlé konzultování relevantních slovníků, byl přidán text kroniky Bartoška z Drahonic. Další texty budou přibývat v průběhu roku.