Třetí místo v soutěži Slovník roku

5/6 2024. Kniha Portréty předbělohorských intelektuálů autorek M. Vaculínové (odd. novolatinských studií), M. Šárovcové a A. Nachtmannové, kterou vydalo nakladatelství Academia (2022), získala třetí místo v soutěži Slovník roku 2022–2023. Cenu vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů a slavnostní vyhlášení proběhlo na veletrhu Svět knihy.