Panelová výstava o Adamu Zalužanském ze Zalužan

25/6 2024. Dne 22. 6. byla v Mnichově Hradišti zahájena panelová výstava o raně novověkém botanikovi a lékaři Adamu Zalužanském ze Zalužan. Na přípravě výstavy, která vznikla ve spolupráci Městského muzea a Botanického, Historického a Filosofického ústavu AV ČR, se podílela Marta Vaculínová z Odd. novolatinských studií.