Právě vyšlo: Jan Bažant, Children on Choes

8/7 2024. V heidelberském univerzitním nakladatelství Propylaeum vyšla kniha prof. Jana Bažanta z Odd. antické kultury a její recepce Children on Choes. Autor se v ní věnuje zobrazení dětí na athénských choes 5. a 4. století př. n. l. Kniha je volně ke stažení.