PhDr. Petr Kitzler Ph.D., DSc. - bibliografie

bibliografie (pdf)

Vydané knihy / Books published

 

 • Tertullianus, Mučedníkům, úvod, český překlad a poznámky. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYMENH 2019 (Edice Oikúmené, Malá řada, 24), 56 s. ISBN 978-80-7298-372-8.
Recenze:
1. Martin Bažil, in: Revue des études augustiniennes et patristiques, 66, 2020, 388.

 • Duše a tělo u Tertulliana. Dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYMENH 2018 (Edice Oikúmené, 198), 123 s. ISBN 978-80-7298-346-9.
Recenze:
1. Martin Bažil, in: Revue des études augustiniennes et patristiques, 66, 2020, 414.
2. Jiří Pavlík, in: Listy filologické, 144, 2021, 513-515.
 • From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin - München - Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9. více informací; preview na google books
Recenze:
1. Anthony Dupont, in: Tijdschrift voor Theologie 55, No. 3, 2015, 302-303, on-line.
2. Jan M. Kozlowski, in: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, 365-369, on-line.
3. Jiří Pavlík, in: Listy filologické 138, 2015, 380-382, on-line.
4. Judith Lieu, in: Journal of Ecclesiastical History 67, 2016, 378, on-line.
5. Brian W. Shelton, in: Journal of Theological Studies 67, 2016, 308-310, on-line.
6. Thomas J. Heffernan, in: Journal of Early Christian Studies 24, 2016, 458-460, on-line.
7. Matthieu Cassin, in: Revue des sciences philosophiques et theologiques 100, 2016, 466-469.
8. Jane McLarty, in: Bryn Mawr Classical Review 2017.01.05, on-line.
9. Klazina Staat, in: Vigiliae Christianae 71, 2017, 105-110, on-line.
10. Marco Formisano, in: Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesammte klassische Altertumswissenschaft 89, 2017, 373-375, on-line.
11. François Dolbeau, in: Revue des études augustiniennes et patristiques 62, 2016, 397-399.

 • Tertullianus, O Kristově těle - De carne Christi (latinsko-české vydání). Úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Petr Kitzler. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH 2015 (Knihovna raně křesťanské tradice, XVII), 200 s. ISBN 978-80-7298-205-9.
Recenze:
Jiří Žůrek, in: Listy filologické 138, 2015, 382-385.
Martin Bažil, in: Revue d'Études Augustiniennes et Patristiques 65, 2019, 380-381.


 • Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací. 1. vyd. Praha: Filosofia 2012, 232 s. ISBN 978-80-7007-380-3.
Recenze:
1. Iva Adámková, in: Iliteratura, graecolatina/litterae antiquae, 22. 1. 2013, on-line.
2. Pavel Spunar, in: Listy filologické 136, 2013, 299-302, on-line.
3. Eva Stehlíková, in: Listy filologické 136, 2013, 302-304.
4. Jiří Žůrek, in: Filosofický časopis 61, 2013, č. 3, 453-456, on-line.
5. Martin Bažil, in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 59, 2013, 415-416.
6. Jiří Šubrt, in: Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 56/2, 2014, 119-123.
7. Martin Bažil, in: Graecolatina Pragensia XXV (AUC Philologica, 2), 2015, 159-160, on-line.


 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2011, 400 str. ISBN 978-80-7429-187-6 (uspořádání a celková redakce antologie, uspořádání obrazové přílohy, ediční poznámka a anglické shrhnutí; překlady: Akta Šebestiánova, s. 189-239; Umučení Donata z Advocaty, s. 241-256; Umučení Marcula, s. 257-277, s. I. Adámkovou; Umučení Izáka a Maximiana, s. 279-299).
Recenze:
1. Eva Stehlíková, in: Iliteratura, graecolatina / litterae antiquae, 15. 7. 2012, on-line
2. Pavel Spunar, in: Listy filologické 135, 2012, 449-452
3. Robert Godding, in: Analecta Bollandiana 131, 2013, 198-199
4. Eva Stehlíková, in: Wiener Studien 126, 2013, 301-303
5. Daniel Škoviera, in: Historický časopis 61, 2013, č. 2, 408-409


 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2009, 400 str. ISBN 978-80-7021-989-8 (uspořádání a celková redakce antologie, předmluva, ediční poznámka, rejstříky, obrazová příloha; překlady: Akta mučedníků ze Scilli, s. 115-122; Umučení svatých Perpetuy a Felicity - Akta Perpetuina A, s. 137-173; Akta Acaciova, s. 201-212; Akta Maximova, s. 213-218; Pontius, Život Cyprianův, s. 231-256, s I. Adámkovou;  Umučení svatých Mariana a Jakuba, s. 257-272; Umučení svatých Montana a Lucia, s. 273-291).
Recenze:
1. Eva Stehlíková, Iliteratura, Litterae antiquae / graecolatina, 7. 1. 2010, on-line
2. Jiří Žůrek, Iliteratura, Litterae antiquae / graecolatina, 11. 1. 2010, on-line
3. Helena Panczová, Teologický časopis (Trnava) 1, 2010, 145-148, on-line
4. Pavel Spunar, Listy filologické 133, 2010, 222-225
5. Jana Nechutová, Listy filologické 133, 2010, 225-228
6. David Vopřada, Salve 1, 2010, 123-126, on-line
7. Eva Stehlíková, Wiener Studien (Wien) 123, 2010, 286-288
8. Jiří Žůrek, Sanctorum. Rivista dell’Associazione per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Roma) 7, 2010, 227-232
9. Jarmila Bednaříková, Graeco-latina Brunensia 15, 2010, 149-150, on-line
10. Daniel Škoviera, Historický časopis (Bratislava) 58, 4, 2010, 755-756
11. Martin Bažil, Revue d´études augustiniennes et patristiques (Paris) 56, 2010, 294-295
12. David Vopřada, Augustinianum (Roma) 51, 2011, 275-278
13. Růžena Dostálová, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011
14. Jan Burian, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2, 2011, č. 1, 116-117, on-line
15. Robert Godding, Analecta Bollandiana (Bruxelles) 131, 2013, 198-199


 • Tertullianus - O hrách (De spectaculis). 1. vyd. Praha: OIKOYMENH 2004, 279 s. Knihovna raně křesťanské tradice, II. (úvodní studie, překlad, komentář, výběrová bibliografie). ISBN 80-7298-100-5.
Recenze a ohlasy:
1. Jozef Figiel, in: Vox Patrum (Lublin, Polska) 24, 46–47, 2004, 664–669
2. Eva Stehlíková, in: Listy filologické 128, 2005, 204–206
3. Martin Bažil, in: Revue d’etudes augustiniennes et patristiques 52, 2006, 435-436
4. Markéta Koronthályová, in: Auriga – ZJKF 48, 2006, 118–125
5. Daniel Škoviera, in: Sambucus II, 2007, 245-248
6. Jana Nechutová, in: Host 10, 2004, 56–57, on-line
7. Alena Sarkissian, in: Divadelní revue 1, 2005, 70
8. Jan Děkanovský, in: Orientace Lidové Noviny 4. 12. 2004
9. Jan Vučka, in: Perspektivy Katolický týdeník 16, 2005, III
10. Leslaw Lesyk, in: Rocznikni teologiczne, 62, 2015, 253Editované knihy / Books edited

 

 • J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, to jest malá knížka studií ku cti slovutného pana Dra Martina Svatoše, philomusa, znalce písemnictví českého & latinského doby pobělohorské, především pak spisků bratří Tovaryšstva Ježíšova neboli jesuitů, rovněž historie doby novější etc. etc., složená od jeho kolegů & přátel u příležitosti jeho jubilea & připravená k vydání na světlo Boží péčí Josef Förstera, Petra Kitzlera, Václava Petrboka & Hany Svatošové, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, 507 str. ISBN 978-80-260-0542-1 (redakce sborníku s J. Försterem, V. Petrbokem a H. Svatošovou; odpovědný redaktor).

 • V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová (eds.), Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristikcými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-5. listopadu 2008). Brno: CDK 2009, 212 s. ISBN 978-80-7325-190-1 (redakce sborníku s Vítem Huškem a Janou Plátovou).

 • E. Juríková – J. Kepartová – P. Kitzler (eds.), Latina v církevním a světském školství. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. 2009, 279 s. (CD-Rom). ISBN 978-80-254-4080-3 (redakce publikace s J. Kepartovou a E. Juríkovou).

 • Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, 406 s. ISBN 978-80-254-1863-5 (redakce sborníku se Z. Silagiovou a H. Šedinovou).

 • P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, 448 s. ISBN 978-80-86349-32-9 (redakce sborníku).

 • Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Praha: Filosofia 2007, 360 s. ISBN 978-80-7007-255-4 (redakce sborníku se Z. Silagiovou a H. Šedinovou).Odborné studie publikované v zahraničí / Studies published in foreign journals and books

 

 • "Traducianism", in: Paul J. J. van Geest - Bert Jan Lietaert Peerbolte - David Hunter (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. Leiden: Brill 2019, on-line. <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00003514>

 • "Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Tradition, Authority, and  Rewriting of Martyrdom", in: Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Cannonical Texts. Berlin - Boston: Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, 27) 2016, s. 91-114. ISBN 978-3-11-037694-4. více informací
 • "Tertullian", in: Lenka Karfíková - Vít Hušek - Ladislav Chvátal (Hrsg.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau - Basel - Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 265-281. ISBN 978-3-451-00708-8.

 • "Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology", in: Jerome Lagouanère - Sabine Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique. Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, pp. 43-62. ISBN 978-2-503-55578-2.

 • "Tertullian's Use of Substantia in De carne Christi", in: Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), 142, No. 4, 2014, s. 505-511.

 • "Tertullian and Ancient Embryology in De carne Christi 4,1 and 19,3-4", in: Zeitschrift für antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity (Berlin: Walter de Gruyter), 18, 2014, No. 2, s. 204-209.

 • "Viri mirantur facilius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of the Ancient Church (Tertullian, acta martyrum, and Augustine)", in: Marília P. Futre Pinheiro - Judith Perkins - Richard Pervo (eds.), The Ancient Novel and Early Christian and Jewish Narrative: Fictional Intersections, Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library 2012 (Ancient Narrative Supplementum, 16), s. 189-201.  ISBN 9789491431210.

 • "'Habeo cubiculum holovitreum': A Note on the Interpretation and Genealogy of Two Astrological Passages in the Acta Sebastiani martyris", in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (London: The Warburg Institute) 73, 2010, s. 327-334. ISBN 978-0-85481-151-9.

 • "Ex uno homine tota haec animarum redundantia. Ursprung, Entstehung und Weitergabe der individuellen Seele nach Tertullian", in: Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language (Leiden: Brill), 64, 2010, s. 353-381.

 • "Christian Atheism, Political Disloyalty, and State Power in the Apologeticum. Some Aspects of Tertullian´s 'Political Theology'", in: Vetera Christianorum (Bari: Edipuglia) 46, 2, 2010, s. 245-259.

 • "Nihil enim anima si non corpus. Tertullian und die Körperlichkeit der Seele", in: Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition (Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften), 122, 2009, s. 145-169.

 • "Am Rande der Textkritik von Tertullians Schrift De spectaculis", in: Exemplaria Classica: revista de filología clásica (Huelva: Universidad de Huelva) 9, 2005, s. 101-111.

 

Domácí odborné studie a články / Studies published in domestic journals and books

 

 • "Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie", in: J. Černá - B. Kocánová - P. Nývlt (eds.), Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová, Praha: Filosofia 2019, s. 55-70. ISBN 978-80-707-562-3.

 • "Singularis contra pestem patronus. Několik poznámek ke kultu a ikonografii svatého Šebestiána jakožto ochránce před morem v pozdní antice a raném středověku", in: J. Förster - P. Kitzler - V. Petrbok - H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, s. 373-387. ISBN 78-80-260-0542-1.

 • "Astrologie a Acta Sebastiani. Pokus o interpretaci a genealogii", in: P. Šípová - M. Spívalová - J. Jiřík (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2011, s. 131-141. ISBN 978-80-260-0126-3.

 • "Tertullianus. Mezi Romanitas a  Christianitas", in: V. Herold - I. Müller - A. Havlíček (eds.), Dějiny politického myšlení, II/1: Politické myšelní raného křesťanství a středověku, Praha: OIKOYMENH 2011, s. 50-73. ISBN 978-80-7298-169-4.

 • "Vis divinae gratiae, potentior utique natura. Tertullianovo pojetí Boží milosti", in: L. Karfíková - J. A. Dus (eds.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn 2011, s. 77-105. ISBN 978-80-86498-41-6.

 • "Eine bisher unberücksichtigte Ausgabe von Tertullians De patientia (Prag 1676)", in: Listy filologické 131, 2008, s. 495-501.

 • "Duae gemmae in ecclesia refulserunt. Pseudo-Augustinovy homilie na svátek svaté Perpetuy a Felicity", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, s. 126-140. ISBN 978-80-254-1863-5.

 • "Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Between Tradition and Innovation", in: Listy filologické 130, 2007, s. 1-19.

 • "Acta Acacii aneb podvratná moc smíchu", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha: Filosofia 2007, s. 51-62. ISBN 978-80-7007-255-4.

 • "Montanismus a Passio Perpetuae. Staré otázky, nové odpovědi? Poznámky ke knize Rexe D. Butlera", in: Listy filologické 130, 2007, s. 360-372.

 • "Starořecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech", in: P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, s. 359-369. ISBN 978-80-86349-32-9.

 • "Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací", in: R. Kožiak - J. Nemeš (eds.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, I, Bratislava: Chronos 2006, s. 27-37. ISBN 80-89027-19-9. on-line

 • "Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis (Sermones 280-282)", in: H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda (eds.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě J. Nechutové, Brno: Matice moravská 2006, s. 89-98. ISBN 80-86488-35-7.

 • "Perpetua develata? Poznámky ke knize P. Habermehla o Passio Perpetuae a k Passio Perpetuae obecně", in: Listy filologické 129, 2006, s. 422-430.

 • "Latinská a řecká literatura antiky a středověku v český překladech za rok 2005", in: E. Schleissová (ed.), Literatura v Evropě 05, Praha: Gutenberg 2006, s. 149-155.

 • "Nietzsche a klasická filologie", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 138-151. ISBN 80-7298-126-9.

 • "Řecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech", in: H. Zahradníčková (ed.), Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg 2005, s. 245-249. ISBN 80-86349-20-9.

 • "'Ecclesiae hominem non fuisse'? Tertullianus a jeho nový portrét", in: Teologická reflexe 2, 2004, s. 199-209.

 • "Some Comments on the Czech Tertullian Scholarship", in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická, N 8, 2003, s. 47-51.

 • "Q. S. F. Tertullianus - Povzbuzení mučedníkům (Ad martyras)", in: Teologický sborník 4, 2002, s. 55-62.
 • "Umučení svaté Perpetuy a Felicity. Passio SS. Perpetuae et Felicitatis", in: Teologický sborník 2, 2002, s. 75-83.Bibliografie / Bibliographies

 

 • "Bibliografie Jana Bažanta 1974-2019", in: E. Poláčková - J. Čechvala - D. Čadková - A. Sarkissian (eds.), Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: Filosofia 2020, s. 27-51.

 • "Bibliografie Evy Stehlíkové za léta 2010-2019", in: Listy filologické 142, 2019, s. 485-495.

 • "Select Bibliography of Pavel Oliva", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, s. 11-15.

 • "Selected Bibliography of Jan Bažant (1974-2012)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 48, 2012, s. 9-20.

 • "Soupis prací Martina Svatoše 1980-2011", in: J. Förster - P. Kitzler - V. Petrbok - H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, s. 9-29 (s H. Svatošovou).

 • "Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: L. Canfora, Dějiny řecké literatury, 3. dopl. a revid. vydání, přel. D. Bartoňková a kolektiv, Praha: KLP 2009, s. 759-812 (s T. Vykypělovou a N. Jaškovou). ISBN 978-80-86791-71-5.

 • "Výběrová bibliografie českých (a slovenských) raně křesťanských autorů", in: I. Hazlett (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno: CDK 2009, s. 284-292. ISBN 978-80-7325-159-8.

 • "Bibliografie Pavla Spunara za léta 1951-2007", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, s. 11-62. ISBN 978-80-254-1863-5.

 • "Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: G. B. Conte, Dějiny římské literatury, přel. D. Bartoňková a kol., druhé, revidované a doplněné vydání, Praha: KLP 2008, s. 705-738. ISBN 978-80-86791-57-9.

 • "Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. 2. vyd. Praha: KLP 2004, s. 757-807. ISBN 80-86791-10-6 (společně s T. Vykypělovou).

 • "Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: G. B. Conte, Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP 2003, s. 702-732. ISBN 80-85917-87-4 (společně s T. Vykypělovou).Recenze / Reviews

 

 • Chronica Tertullianea et Cyprianea 2020, No. 4 (rf. Daniel H. Williams, Defending and Defining the Faith. An Introduction to Early Christian Apologetic Literature, New York: Oxford University Press, 2020), in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 67, No. 2, 2021, s. 352.

 • Chronica Tertullianea et Cyprianea 2020, No. 5 (rf. Matthew Knell, "Tertullian", in: Sin, Grace and Free Will: a Historical Survey of Christian Thought, vol. 1. The Apostolic Fathers to Augustine, Cambridge, UK : James Clarke & Co, 2017, p. 47-69), in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 67, No. 2, 2021, s. 353.

 • Chronica Tertullianea et Cyprianea 2020, No. 25 (rf. Anni Maria Laato, "Tertullian and the Deacons", in: Deacons and Diakonia in Early Christianity: the First Two Centuries, edited by Bart J. Koet, Edwina Murphy, and Esko Ryökäs, Tübingen : Mohr Siebeck, 2018, pp. 245-253), in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 67, No. 2, 2021, s. 367.

 • Chronica Tertullianea et Cyprianea 2020, No. 49 (rf. Maria Dell’Isola, “'Fasts Will Merit From God the Recognition of Mysteries' (Tert. ieiun. 7, 6): On the Relationship Between Fasting and Prophecy in Early Christianity", in: Adamantius, 25, 2019, pp. 436-444), in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 67, No. 2, 2021, s. 381-382.

 • "The Passio Perpetuae in the Labyrinth of Ancient and Modern Literature. Rf. L. Stephanie Cobb (ed.), The Passion of Perpetua and Felicity  in Late Antiquity. With Translations by Andrew S. Jacobs and L. Stephanie Cobb. Oakland (Ca.), University of California Press 2021", in: Eirene. Studia Graeca et Latina, 57, 2021, pp. 394-399.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 8 (rf. Tertulián, O modlitbě. Úvodní studie a komentář David Vopřada. Překlad z latiny Pavel Koronthály – David Vopřada, Praha: Krystal OP, 2019)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 388–389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 47 (rf. Mareen Barthel, Die Traum- und Visionsdarstellungen in der christlichen lateinischen Literatur der Antike und die pagane Tradition. Eine philologische Untersuchung zu den Traumtheorien und Traum- bzw. Visionsberichten bei Tertullian, Laktanz, Ambrosius und Augustinus, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 412–413.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 56 (rf. Andrea Villani, "Von den inferi bis zur clavis paradisi. Jenseitsbilder bei Tertullian", in: Reading the Way to the Netherworld. Education and the Representations of the Beyond in Later Antiquity, ed. Anna Lefteratou, Ilinca Tanaseanu-Döbler, Gabriele Ryser, Konstantinos Stamatopoulos, Göttingen – Bristol: CT Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, p. 383-399)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 416–417.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 59 (rf. Mark A. Frisius,  "Sequestered in Christ : Deification in Tertullian", in: Deification in the Latin Patristic Tradition, ed. Jared Ortiz, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2019, p. 54-74)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 418–419.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 60 (rf. Roberto Alciati, “ 'God Is Never Anything Other Than Society' : A Materialist Interpretation of Tertullian’s Theodicy in De Praescriptione Haereticorum", in: Annali di storia dell’esegesi, 36, 2019 (= Materialist Approaches to Early Christian Research, ed. Emiliano R. Urciuoli), p. 117-137)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 419–420.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 12 (rf. David E. Wilhite, "Tertullian", in: Ancient African Christianity: an Introduction to a Unique Context and Tradition. New York: Routledge, 2017, pp. 108-135)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 387.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 14 (rf. Christoph Markschies, "Tertullian", in: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike. München: C. H. Beck, 2016, pp. 106-108)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 388-389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 15 (rf. Christoph Markschies, "Über die Seele", in: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike. München: C. H. Beck, 2016, pp. 156-159)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 62 (rf. Taylor G. Petrey, "Flesh and Female: Tertullian of Carthage", in: Resurrecting Parts: Early Christians on Desire, Reproduction, and Sexual Difference. London: Routledge, 2016, pp. 86-102)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 416-417.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 78 (rf. Jesse Keskiaho, "Late Antique or Early Medieval Annotation to Augustine’s De Genesi ad Litteram - Novara, Biblioteca Capitolare, LXXXIII, and Paris, BNF, lat. 1804", in: Studi Medievali, 3a serie, 59, 2018, pp. 189-213)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 429.

 • (rec.) "D. L. Eastman, The Ancient Martyrdom Accounts of Peter and Paul. Translated with an Introduction. Atlanta: SBL Press 2015", in: Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte Altertumswissenschaft, 91, 2019, s. 174-176.

 • (rec.) "H. Panczová (ed.), Patristická literatúra a európska kultúra. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislave. Bratislava - Trnava 2008", in: Listy filologické 133, 2010, s. 188-191.

 • (rec.), "B. Kytzler (Hrsg.), Platon zum Vergnügen. "Ich komme aus dem Staunen nicht heraus", Stuttgart 2009", in: Listy filologické 133, 2010, s. 433.

 • (rec.), "L. Stephanie Cobb, Dying to Be Men. Gender and Language in Early Christian Martyr Texts, New York 2008", in: Listy filologické 133, 2010, s. 441-446.

 • (rec.), "Pavel Spunar, Vlny vzpomínek, Praha 2010", in: Iliteratura, graecolatina / litterae antiquae, on-line, 13. 4. 2010.

 • (rec.), "W. Farina, Perpetua of Carthage. Portrait of a Third-Century Martyr, Jefferson (NC) - London 2009", in: Listy filologické 133, 2010, s. 191-192.

 • (rec.), "J. E. Salisbury, The Blood of Martyrs. Unintended Consequences of Ancient Violence. London - NY 2004", in: Listy filologické 132, 2009, s. 418-421 (elektronická verze, in: Iliteratura, litterae antiquae, 28. 4. 2009, on-line).

 • (rec.), "The Oxford Handbook of Early Christian Studies, (edd.) S. Ashbrook Harvey – D. G. Hunter. Oxford 2008", in: Listy filologické 132, 2009, s. 411-415.

 • (rec.) "J. Nováková, Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1948-1961), in: Iliteratura, litterae antiquae, 26. 9. 2009, on-line.

 • (rec.), "Plútarchos, Proč už Pythie nevěští ve verších, přel. R. Chlup, Praha: OIKOYMENH 2006", in: Listy filologické 131, 2008, s. 285-287 (elektronická verze in: Iliteratura, litterae antiquae, 2007, 17. 1., on-line).

 • (rec.), "Helena Panczová (ed.), O nepravej ženskej kráse (Tertullianus, Cyprianus, Řehož z Nazianzu), Bratislava - Trnava 2007", in: Listy filologické 131, 2008, s. 304-308.

 • (rec.), "David E. Wilhite, Tertullian the African. An Anthropological Reading of Tertullian’s Context and Identities, Berlin - New York 2007", in: Listy filologické 131, 2008, s. 299-304.

 • (rec.), "M. Formisano (a cura di), La Passione di Perpetua e Felicita, Milano 2008", in: Listy filologické 131, 2008, s. 550-551.

 • (rec.), "Renato Uglione, Tertulliano. Teologo e scrittore, Brescia 2002", in: Listy filologické 131, 2008, s. 548-550.

 • (rec.), "V. Hunink, Tertullian, De pallio. A Commentary, Amsterdam 2005; Tertullien, Le manteau (De pallio), éd. M. Turcan, Paris 2007 (Sources chrétiennes 513)", in: Listy filologické 131, 2008, s. 544-548.

 • "Evangelium podle Jidáše. Jidášovo evangelium, přel. Marek Dospěl, Praha 2006 (recenze)", in: Souvislosti 1, 2007, s. 291-294, on-line.

 • (rec.), "Aurelius Augustin, O boží obci, I-II, přel. J. Nováková, Praha 2007", in: Listy filologické 130, 2007, s. 407-408.

 • (rec.), "Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, usp. J. A. Dus, přel. J. Bartoň a další, Praha: Vyšehrad 2007", in: Teologická reflexe 1, 2007, s. 97-99, on-line.

 • (rec.), "Heinz Heinen (Hrsg.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei, Stuttgart 2006, CD-Rom Lieferung I", in: Listy filologické 130, 2007, s. 398-399.

 • (rec.), "Chr. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, přel. K. Rynešová, Praha: Vyšehrad 2005", in: Listy filologické 129, 2006, s. 203-207.

 • (rec.), "H. M. Zilling, Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers, Paderborn 2004", in: Listy filologické 129, 2006, s. 418-422, on-line.

 • (rec.), "H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců, Kostelní Vydří 2005", in: Teologie a společnost 3, 2006, s. 44-45.

 • "A review of P. Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity. His Reaction and Response to the Classical Tradition. Rochester, NY 2004", in: Bryn Mawr Classical Review (Bryn Mawr, Pennsylvania), 2005.11.01., on-line.

 • (rec.), "P. Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity. His Reaction and Response to the Classical Tradition, Rochester NY 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 457-462.

 • (rec.), "A. Bollinger - F. Trenkle, Nietzsche in Basel. Basel: Schwabe&Co. Ag Verlag 2000", in: Filosofický časopis 53, 4, 2005, s. 649-652.

 • (rec.), "Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Přel. Jana Nechutová, Praha: Vyšehrad 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 208-212.

 • (rec.), "G. D. Dunn, Tertullian, London - New York: Routledge 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 200-204.

 • (rec.), "Lactantius, O hneve Božom. De ira Dei. Alebo o existencii dobra a zla vo svete. Preklad T. F. Bajus. Michalovce 2005", in: Listy filologické 128, 2005, s. 407-410.

 • (rec)., "R. D. Sider (ed.), Christian and Pagan in the Roman Empire. The Witness of Tertullian, Washington D.C. 2001", in: Listy filologické 127, 2004, s. 442-446.

 • (rec.), "Jeroným, Legendy o poustevnících, překlad úvod a poznámky J. Šubrt, Praha: Oikúmené 2002", in: Teologická reflexe 1, 2004, s. 96-98.

 • (rec.), "Jeroným, Legendy o poustevnících. Vitae eremitarum. Překlad, úvod a poznámky Jiří Šubrt. Praha: Oikúmené 2002", in: Iliteratura, litterae antiquae, 2004, 4. 10., on-line.

 • (rec)., "K. Sallmann (Hrsg.), Die Lateinische Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117-284 n. Chr., München 1997 (HLL 4)", in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická, N 8, 2003, s. 130-131.

 • (rec.) "I. Lisový, - Z. Dvořák, Apologeticum. Z dějin křesťanské literatury (druhá pol. 2. - zač. 4. stol. po Kr.). České Budějovice 1998", in: Listy filologické 124, 2001, s. 187-189.Redakční práce / Editorial work

 

 • Klement Alexandrijský, Výpisky z Theodota, řecko-české vydání, úvod a překlad s komentářem Veronika Černušková. Praha: FLÚ - OIKOYMENH 2021 (Knihovna raně křesťanské tradice, XXX), 465 s. ISBN 978-80-7298-590-6 (odborná redakce spolu s Janou Plátovou).

 • Peter Brown, Augustin z Hipponu, přel. M. Pokorný. Praha: Argo 2020, 456 s. ISBN 978-80-257-3318-9 (odborná revize překladu).

 • Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX - Confessiones I-IX, latinsko-české vydání, úvod, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH 2019 (Knihovna raně křesťanské tradice, 24), 503 s. ISBN 978-80-7298-354-4 (odpovědný redaktor).

 • Lenka Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena. Praha: Vyšehrad 2018, 215 s. ISBN 978-80-7601-083-3 (odborné recenzování publikace).
 • Vít Hušek, Ambrosiaster a dějiny spásy. Praha: OIKOYMENH (Edice Oikúmené, 187) 2017, 151 s. ISBN 978-80-7298-233-2 (odborné recenzování publikace).

 • Jiří Šubrt (ed.) L. Caecilius Firmianus Lactantius, O smrti pronásledovatelů, přel. M. Kučová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2017, 119 s. ISBN 978-80-87895-97-9 (odborné recenzování publikace).
 • Lenka Karfíková, Filosofie Augustinova mládí. Tři studie. Praha: OIKOYMENH (Edice Oikúmené, 185) 2016, 152 s. ISBN 978-80-7298-218-9 (odpovědný redaktor).
 • Jakub Jirsa - Karel Thein - Jakub Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. Praha: Filosofia 2014, 380 s. ISBN 978-80-7007-426-8 (odpovědný redaktor).
 • Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše, latinsko-české vydání, úvod, překlad a komentář Lenka Karfíková. Praha: Oikoymenh 2013 (Knihovna raně křesťanské tradice, XV), 290 s. ISBN 978-80-7298-493-0 (odpovědný redaktor, sestavení rejstříku míst a pojmů).
 • Lenka Karfíková, Milost podle Theodora z Mopsuestie. Praha: OIKOYMENH 2012, 108 str. ISBN 978-80-7298-473-2 (odpovědný redaktor).
 • Friedrich Nietzsche, Rané texty o hudbě a řeči. Uspořádal a přeložil Robert Roreitner. Praha: OIKOYMENH 2011, 172 str. ISBN 978-80-7298-419-0 (revize překladu a odpovědný redaktor).
 • Matthaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini - Brigitské traktáty, latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Drahomíra Breedveld-Baránková, Praha: OIKOYMENH 2008 (Fontes Latini Bohemorum, VII), CLVI + 106 s. ISBN 978-80-7298-310-0 (redakce překladu společně se Z. Silagiovou).

 • Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra. Latinská edice, překlad, úvodní studie a komentář Hana Šedinová. Praha: OIKOYMENH 2008 (Knihovna středověké tradice, XVI ), 422 s. ISBN 978-80-7298-311-7 (revize překladu a redakce společně s Lucií Pultrovou).
 • Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris. Praha, OIKOYMENH 2007, 216 s. ISBN 978-80-7298-260-8 (odpovědný redaktor).

 • Jaroslav Daneš, Kapitoly z dějin politického myšlení starověkého Řecka a Říma. Hradec Králové: Gaudeamus 2007, 90 s. ISBN 978-80-7041-992-2 (odborné recenzování publikace).
 • Jeroným, Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad, poznámky Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH 2006, 310 s. ISBN 80-7298-156-0 (revize překladu a redakce).
 • David Rankin, Tertullianus a církev, přel. Tomáš Suchomel, Brno: CDK 2001, 244 s. ISBN 80-85959-95-X (odborná spolupráce, revize překladu, překlad latinských a řeckých textů).Překlady / Translations

 

 • Friedrich Nietzsche, My filologové. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: OIKOYMENH (Knihovna novověké tradice a současnosti, 97) 2018, 157 s. ISBN 978-80-7298-351-3 (překlad německého originálu s Pavlem Koubou).
 • Rüdiger Schmidt – Cord Spreckelsen, Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: Úvod do četby. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYEMNH 2017, 150 s. ISBN 978-80-7298-242-4 (překlad německého originálu).
 • Lesley  Adkins - Roy A. Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka. Praha: Slovart 2012, 464 s. ISBN 978-80-7391-579-7 (překlad anglického originálu s M. Havrdovou-Fathi).
 • Ian Hazlett (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno: CDK 2009, 319 s. ISBN 978-80-7325-159-8 (překlad anglického originálu).
 • Umberto Eco, Dějiny ošklivosti, přel. I. Adámková a kol. Praha: Argo 2007, s. 61, 67-68, 75-76, 233-234 (překlady výňatků z Augustina a Tertulliana).
 • Friedrich Nietzsche, "Homér a klasická filologie", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 7-23. ISBN 80-7298-126-9 (překlad německého originálu).

 • Friedrich Nietzsche, "Pět předmluv k pěti nenapsaným knihám", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 24-54. ISBN 80-7298-126-9 (překlad německého originálu).
 • K. Smolak, "Zápasy bohů v latinské milostné lyrice středověku a úvahy nad jednou alegorií Luky Giordana", in: J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. Brno: CDK 2004, s. 101-116. ISBN 80-7325-042-X (překlad německého originálu spolu s Romanem Kopřivou a Janou Nechutovou).
 • Karl Löwith, "Nietzschovo dovršení atheismu", in: Reflexe 23, 2002, s. 109-120 (překlad německého originálu).
 • Jürgen Serke, Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou. 1. vyd. Praha: Triáda 2001, 535 s. ISBN 80-86138-28-3 (překlad německého originálu společně s Veronikou Dudkovou, Michaelou Jacobsenovou a Věrou Koubovou).

 • Kurt Schäferdiek, "Křesťanská misie a expanze", in: Teologický sborník 4, 2001, s. 67-75 (překlad anglického originálu).

 • Jan Sokol, "Svědectví a izolace", in: P. Fiala - J. Hanuš (eds.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno: CDK 2001, s. 204-211. ISBN 80-85959-98-4 (překlad německého originálu).
 • Günter Wohlfart, "Nietzsche: Zrození tragédie", in: Reflexe 21, 2000, s. 107-121 (překlad německého originálu).Kratší zprávy, popularizace / Shorter notes, popularization

 

 • "In Memoriam Pavel Oliva (23. 11. 1923 – 5. 3. 2021)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 57, 2021, s. 9-10 (s J. Čechvalou).

 • "In Memoriam Jan Bouzek (17. 2. 1935 - 3. 11. 2020)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 56, 2020, s. 9 (s J. Čechvalou).

 • "In Memoriam Eva Stehlíková (1. 2. 1941 - 12. 8. 2019)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, s. 9 (s J. Čechvalou).

 • "Editors' Preface", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, s. 9 (s J. Čechvalou).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 137, 2014, s. 351-355 (s M. Homolkovou, O. Koupilem a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 136, 2013, s. 511-516 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 135, 2012, s. 421-426 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "O staré patině a inscenování Aristofana na Slovensku", in: Kød. Konrétne o divadle 6, 2012, č. 7, s. 12-13 (elektronická verze, in: Iliteratura, graecoalatina / litterae antiquae, on-line, 21. 6. 2012).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 134, 2011, s. 381-390 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 133, 2010, s. 409-418 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "Téma - Český biblický překlad a Bible pro 21. století: Úvodem", in: Listy filologické 133, 2010, s. 39-41 (s Janem A. Dusem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 132, 2009, s. 397-404 (s M. Homolkovou).

 • "Andělé a démoni: stručný průvodce Římem, aneb jakou roli hrají v životě dvě minuty. Ad: Andělé a démoni (Angels & Demons), režie Ron Howard, 138 min., premiéra v ČR 14.5. 2009", in: Iliteratura, books: GB, USA, Irsko, Austrálie, 29. 6. 2009, on-line.
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 131, 2008, s. 513-518 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "Viri mirantur facilius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of Ancient Church", in: M. P. Futre et alii (eds.), ICAN IV. Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. Lisboa: Edicoes Cosmos 2008, s. 220-221. ISBN 978-972-762-319-8 (konferenční abstrakt).

 • "Co právě překládám", in: Literární noviny, roč. 19, 38, 2008 (příloha Nové knihy), s. D.

 • "Berlínská konference Perpetua´s Passions", in: Listy filologické 130, 2007, s. 381-386.
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 130, 2007, str. 388-395 (s. M. Homolkovou, V. Petrbokem a M. Svatošem).

 • "Předmluva", in: P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, s. 5-6. ISBN 978-80-86349-32-9.

 • "Zpráva o webových stránkách časopisu Listy filologické", in: Listy filologické 130, 2007, s. 158.
 • "Iliteratura: nová možnost prezentace antické a středověké literatury na internetu", in: Auriga - ZJKF 48, 1-2, 2006, s. 96-98.
 • "Hieronymus Sofronius Eusebius, profil autora", in: Iliteratura, litterae antiquae, 4. 10. 2005, on-line.