prof. PhDr. Jan Bazant CSc.

Foto pracovníka Jan Bazant

bazant@ics.cas.cz, janjakubbazant@gmail.com
+420 234 612 311

Oddělení antické kultury a její recepce
vedoucí vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

dějiny umění, klasická archeologie, antické tradice


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu
researchgate


Studium

2005 profesor pro obor archeologie na FFUK

1995 habilitován jako docent na FFUK, habilitační práce: Antický portrét

1973 rigorózní zkoušky, titul PhDr udělen FFUK pro obor věd o umění 

1972 ukončil studium dějin umění a klasické archeologie na FFUK, diplomní práce: Attické červenofigurové vázy ve sbírce UK


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1973 - Ústav pro klasická studia AVČR, odborný, nyní vědecký pracovník


Granty

2009-2013: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antická inspirace v českém barokním umění"

2001-2005: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antika v českém umění II. Antika v českém renesančním umění "

1996-1998: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antika v českém umění" 

1993-1995: The Research Support Scheme. The Central European University „Classical Inspiration in Czech Art and Architecture“

1991-1994: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Dějiny chápání a interpretace antického umění"


Zahraniční stáže

2001, červen: Velká Británie, Londýn, British Academy, stipendium

1997, červen: Velká Británie, Londýn, British Academy, stipendium

1996, duben-květen: Rakousko, Vídeň, Österreichische Akademie, stipendium

1982, květen: Fondation Hardt, Geneve, stipendium


Pedagogická činnost

Katedra klasické archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, externí člen

Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, externí člen

Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, externí člen

 


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Akademie der Wissenschaften, Berlin (Německo), Bulgarian Academy of Sciences (Nesebar, Bulharsko), CNRS Paris (Francie), Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC, Ouro Preto, Brazílie),  Istituto papirologico G. Vitelli (Firenze, Itálie), Österreichische Akademie der Wissenschaften (Rakousko), Rumanian Academy of Sciences (Bucharest, Rumunsko), Swedish Institute of Classical Studies in Rome (Itálie),  Università di Firenze (Itálie), Université de Lausanne (Switzerland),Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg (Německo), Universidade de Sao Paulo (Brazilie)

"Ancient Gems on the Imperial Crown of Charles IV. (1349)" in: ANCIENT COMMUNITIES AND THEIR ELITES FROM THE BRONZE AGE TOLATE ANTIQUITY (CENTRAL EUROPE – MEDITERRANEAN – BLACK SEA), Trnavská univerzita v Trnavě, 8.10.2017


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

"Lanna und antike Mythologie  - Ikonografische Analyse den Wandgemälden von H. Gärtner" in: Lanna et Lanna. Interdisziplinäre wissenschaftliche Konferenz, Villa Lanna, Praha 1.6.2021

„Návrat démona. Recepce Venuše v raném novověku“ in: Peregrinare – scribere – docere. Setkání k poctě Janě Kepartové, Pedagogická fakulta UK, 11.6, 2021

"Aphrodite among Christians. Representation of the naked goddess in late antiquity" in: International Postgraduate Conference (Perspectives of Classical Archaeology) 2019. Visual culture in the classical world 17.12.2019

"Renaissance Villas in Prague as Imperial Attributes: from Ambition to Achievement", in: Archduke Ferdinand II (1529-1595) and his Cultural Patronage between Prague and Innsbruck, Academic Conference Center, Praha, 22. 2. 2018

„Jak byla vynalezena Venuše,“ in: Hradecké klasické rozhovory 2016, Hradec Králové 29. 6. 2016


Popularizační činnost

Koncepce výstavy „Afrodita dnes“ pořádané Akademií věd České republiky a Spolkem grafických umělců Hollar ve výstavní síni „Věda a umění“ v hlavní budově Akademie věd, Nárédní 3, ve dnech 3.9.-22.10.2021.

„Rezidence rodu Lannů – mluvící architektura“ in: Dny evropského kulturního dědictví (České Budějovice klasicistní) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 12.9.2020

Vystoupení v rakouské televizi v dokumentárním pořadu "Adalbert Lanna. Ztracená sláva" (ORF 27.10.2019, 18:26: Adalbert Lanna. Der verlorene Ruhm).

"Antická mytologie v českém umění," Slánská akademie volného času, Dny italské kultury ve Slaném, Slaný, 7.4. 2018 

"Karel IV. pod ochranou Medusy," Karolinum, Vlastenecký sál, 2.11. 2017

"Masarykův Pražský hrad a císařský palác na Palatinu," exkurze 2.11. 2017

"Perseus a Medusa dnes,"Národní Muzeum v Praze, Cyklus přednášek věnovaných antickému starověku, 7.11.2017


Členství v edičních radách

Eirene. Studia Graeca et Latina

Studia Hercynia. Journal of the Institute of Classical Archaeology Charles University in Prague


Členství v oborových radách

Katedra klasické archeologie Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Katedra divadelní vědy Filozofická fakulta Univerzity Karlovy


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

2021 Člen poradního sboru oddělení pravěku a antického starověku Historického muzea Národního muzea

2021 Člen Komise pro obhajoby DSc. disertací v oboru Klasická studia AV ČR

2017 - současnost, člen expertního panelu 1 SHVa (Společenské, humanitní a umělecké vědy) Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky

2012 - 2017, člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR

1989 – 1999 Mezinárodní vědecká rada Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, zástupce České republiky

1973 - současnost, Český výbor pro vydávání Corpus Vasorum Antiquorum, člen


Ocenění odbornou komunitou

2018, Cena předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

2018, Hlavní cena v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce jubilejního 10. ročníku Cen nakladatelství Academia v roce 2018, za publikaci "Perseus & Medusa.  Zobrazení mýtu od počátku do dneška”, Academia 2017, byla nakladatelstvím oceněna jako nejlepší vědecká kniha roku 2018

2005, únor-květen: Maďarsko, Budapest, Collegium Budapest. Institute for Advanced Studies, Senior Fellow

2004, březen: Velká Británie, Londýn, The Warburg Institute, Senior Research Fellowship

2003, červen: Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris, hostující profesor

1994, duben-červen: The American Academy in Rome (The Mellon East-Central European Visiting Scholars Program), Visiting Member

1990, červen: Thyssen-Stifftung Grant, Universität München, hostující profesor

1990, červen: The British Academy, Oxford, hostující profesor

1986, září: Ecole francaise d’archeologie, Athens, hostující člen


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Antika v českém umění, příprava online obrazově-textové databáze

Zobrazení antických mýtů od počátku do dneška, příprava série publikací