Mgr. Pavel Nývlt Ph.D.

Foto pracovníka Pavel Nývlt

nyvlt@ics.cas.cz
+420 234 612 324

Oddělení středolatinské lexikografie
vědecký asistent
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

 • Slovní zásoba středověké latiny
 • Středověká latinská historiografie české provenience
 • Antická historiografie, především Thúkýdidés
 • Antické řečnictví, především Lýsiás
 • Dějiny klasických studií

 


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

Academia.edu


Studium

2011-2015: doktorské studium: Filosofická fakulta University Karlovy (studijní program Historie, obor Dějiny antického starověku), zakončeno obhajobou disertační práce Oligarchie čtyř set v Athénách roku 411 př.n.l.

2005-2011: magisterské studium: Filosofická fakulta Unievrsity Karlovy (studijní program Filologie, obor Latina-Řečtina), zakončeno obhajobou diplomové práce Lýsiova řeč proti Eratosthenovi: Překlad, komentář a úvodní studie.


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2010: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.


Granty

2013-2015: účast na grantovém projektu MŠMT LD 13043 "Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích"


Zahraniční stáže

2015: krátkodobý studijní pobyt v Universitätsbibliothek der LMU München

2014: krátkodobý studijní pobyt v Universitätsbibliothek der LMU München

2012: krátkodobý studijní pobyt v Bodleian Library, Oxford


Pedagogická činnost

Přednášky a vedení semináře na ÚŘLS FF UK:

 • "Dějiny starověkého Řecka - vybrané problémy", letní semestr 2023
 • "Lýsiás - Interpretační seminář", letní semestr 2023

Vedení semináře na ÚKS FF MU:

 • "Thúkýdidovo dílo a jeho recepce v průběhu věků", zimní semestr 2019/2020

Jednotlivé přednášky v rámci výuky medievistiky a starověkých dějin na ÚŘLS FF UK a ÚKS FF MU:

 • "Vybrané kapitoly z dějin starověku", letní semestr 2021/2022 (MU)
 • "Pražská medievistika", zimní semestr 2021/2022 (UK)
 • "Digital Humanities v medievistice", letní semestr 2017/2018 (MU)
 • "Úvod do medievistických disciplín a témat", zimní semestr 2015/2016, 2017/2018 a 2019/2020 (UK)
 • "Slovní zásoba středověké latiny", zimní semestr 2014/2015 (UK)
 • "Lexikografický seminář", zimní semestr 2013/2014 (UK)
 • "Latinská lexikografie", zimní semestr 2012/2013 (UK)

Přednáška "Introduction to Medieval Dictionaries" v rámci cyklu přednášek pro studenty a profesory Univerzity v Roztoku Lexikographische Matinee (březen 2016)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

13. 6. 2019, München, Lexicographer: History of a Profession from Antiquity to the Present, přednáška „Odillum, clavator, manio, liciricium: originality in Czech Medieval Lexicography“
17.-21. 9. 2017, Wien, Medialatinitas 2017: International Medieval Latin Congress, přednáška "On the Language of Documents Cited by Thucydides and Laurentius of Březová"
22.-23. 6. 2017, Trnava, Hľadanie počiatkuov: štúdium staroveku na našich univerzitách, přednáška "Jak interpretovat rozpory v Thúkýdidově díle?"
27.-29. 8. 2014, Szeged, Sapiens ubique civis II, přednáška „Was Alcibiades an Informant of Thucydides?"
16.-18. 11. 2012, Oxford, Europaeum Classcis Colloquium, přednáška „Leadership from Behind the Curtain: The Case of Antiphon"
21.-22. 10. 2011, Helsinki, Europaeum Classics Colloquium, přednáška „Theramenes and hetaeries: Both Friends and Enemies“


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

22.-24. 11. 2023, Praha, Ancient History and Ancient Historians: Dis Manibus Pavel Oliva, přednáška "Pavel Oliva’s Translations"
22.-23. 6. 2023, Brno, Svět starověkých civilizací: konference na počest jubilea...Jarmily Bednaříkové, přednáška "Isidor, Sisebut a vizigótská protižidovská legislativa"
1.-3.12. 2022, Brno, Editing Reconsidered: Editors, Users and Curators of Medieval Sources in 21st Century, přednáška "The Use of Critical Editions in the Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum"
22.-24. 9. 2022, Praha, Medialatinitas IX: Nostalgia in/and the Middle Ages, přednáška "Looking for Nostalgia in Hussite Chronicles"
20. 10. 2021, Kostelec nad Černými lesy, Mezioborové kolokvium "Historický text a jeho interpretace", přednáška "Klaret de arte"
1.-2. 11. 2019, Praha, Roma aurea: Structures of Historical Narrative, přednáška "Livy and Thucydides on the Siege of Syracuse"
11. 10. 2019, Kostelec nad Černými lesy, Diachronní setkání "Týnec", přednáška "Středolatinská elektronická anabáze"
8. 2. 2019, Praha, Aristotelská tradice politického myšlení, přednáška "Thúkýdidés a Aristotelova Politika"
13. 9. 2018, Praha, Česká diachronní lexikografie 1968-2018. 50 let Staročeského slovníku, přednáška "Staročeský slovník ve Slovníku středověké latiny"
26. 4. 2018, Praha, Staroslověnština v digitálním věku, přednáška (spolu s J. Ctiborem) "Digitalizace Slovníku středověké latiny v českých zemích"
8.-10. 11. 2017, Týnec nad Sázavou, Diachronní setkání Týnec, přednáška "Latinské a české dokumenty v Husitské kronice Vavřince z Březové"
9.-11. 11. 2016, Týnec nad Sázavou, Diachronní setkání Týnec, přednáška "Huba, nebo houba? Výklad jedné klaretovské dvojice"
13.-16. 11. 2012, Brno, Laetae segetes III, přednáška "Killing of Eratosthenes Between Reality and Mime. Or, Was Lysias 1 Really Pronounced?"


Popularizační činnost

Letní škola klasických studií:

2023: přednáška "Lýsiova řeč o pařezu posvátného olivovníku"

2022: seminář "Úpadek athénské veřejné řeči podle Thúkýdida"

2021: seminář "Aristofanés o lidu a demokracii"

2019: dílna "Příroda ve Slovníku středověké latiny v českých zemích"

2018: dílna "Stát u Jana Husa, Jana Žižky a Otakara Vávry"

2013: seminář "Dekret o odsouzení řečníka Antifónta"

2012: seminář "Divadlo na athénských soudech a soudy na athénském divadle"

Letní škola medievistických studií:

2017: seminář "Jak správně používat slovník k sekání latiny"

Den latiny FF UK

2022/2: seminář "Dva komiksové obrazy klasické Sparty"

2022/1: seminář "Thúkýdidés v americké kulturní válce"

2018: seminář "Propaganda u Caesara"

Den latiny Akademického gymnasia Štěpánská

2017: seminář "Propaganda u Caesara"

Filosofická kavárna

2018: diskuse "Slovník jako interpretace"


Členství v oborových radách

od 2023: FF MU, Dějiny starověku (Ph.D. stupeň)


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Internationale Thesaurus-Kommission (zástupce FlÚ AV ČR)

Jednota klasických filologů (člen)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

 • Slovník středověké latiny v českých zemích