prof. PhDr. Pavel Spunar CSc.

Foto pracovníka Pavel Spunar

spunar@ics.cas.cz
+420 234 612 321

Oddělení novolatinských studií
emeritní vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

dějiny středověké kultury; literární medievistika; paleografie; kodikologie


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)


Studium

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze-Bubenči (1947) studoval na FF UK hudební vědu, dějiny výtvarných umění, pomocné vědy historické a filozofii. Současně absolvoval Knihovnické kurzy na FF a r. 1949 složil druhou státní zkoušku. Studia ukončil doktorátem filozofie (1952) po předložení dizertační práce Česká bastarda. Krátce byl zaměstnán (1952) v Památníku národního písemnictví, ale od 1. 1. 1953 pracoval v ČSAV. Nejprve působil v Kabinetu filologické dokumentace, později (po zatčení B. Ryby a převodu pracoviště) od r. 1954 v Ústavu pro českou literaturu a konečně (od 1. 1. 1962) v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská, od r. 1990 Ústavu pro klasická studia AV ČR, dnes Kabinetu pro klasická studia FlÚ AV ČR. R. 1967 získal hodnost kandidáta věd (Nová fakta a úvahy o genezi Kodexu vyšehradského a rukopisů s ním souvisících). Po r. 1989 začal přednášet na vysokých školách, 1992 byl habilitován pro obor dějiny a teorie kultury na FF MU v Brně a tamtéž byl 1995 jmenován profesorem. R. 1996 byl zvolen členem Učené společnosti ČR. Je členem několika mezinárodních vědeckých společností, např. Comité internationale de paléographie latine (Paris), Comité international du vocabulaire des institutions et de la Communication intellectuelle au Moyen Age (Den Haag) a Union académique internationale (Bruxelles).

Jeho odborná bibliografie čítá přes 800 položek.