Mgr. Marta Vaculínová Ph.D.

Foto pracovníka Marta Vaculínová

vaculinova@ics.cas.cz
+420 234 612 322

Oddělení novolatinských studií
vědecká pracovnice
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

novolatinská literatura, zejména poezie; korespondence, dějiny vzdělanosti, památníky a knihovny intelektuálů


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu

researchgate.net

 


Studium

1995–2000: Ph.D. – Filozofická fakulta MU, klasická filologie, disertace: Milostná a přírodní lyrika Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic

1988–1995: Filozofická fakulta UK, obor čeština – latina, 1989 změna studijní kombinace na latina - pomocné vědy historické, diplomová práce: Milostná lyrika Pavla z Jizbice


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2017: vědecká pracovnice KKS FLÚ

od 2016: Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR v Praze, vědecký asistent v novolatinském oddělení

1996 – 2016: vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků KNM

1995–1996: Knihovna Národního muzea, kurátorka rukopisné sbírky

1995: Okresní archiv Praha - západ, odborná archivářka


Granty

členka týmu projektu GA ČR "Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích", GA ČR 22-00477S (hlavní řešitel PhDr. Josef Förster, Ph.D.), 2022-2024.

členka týmu projektu GA ČR "Podoby humanismu v literatuře Českých zemí II", GA ČR 22-03419S (hlavní řešitelka PhDr. Lucie Storchová Ph.D.), 2022-2024.

členka týmu mobilitního projektu s Estonskem "Literary Representation of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe" (řešitelka Lucie Storchová), 2021-2023.

členka týmu projektu GA ČR "Basilejská univerzita a české země (1460–1630)", GA ČR 21-00227S, (hlavní řešitel prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.), 2021-2023.

hlavní řešitelka projektu GA ČR "Europa humanistica II.: čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století", 2019-2021.

spolupráce na grantu GA ČR "Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529-1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem", 2017-2019 (hlavní řešitelka Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.)

členka týmu projektu GA ČR „Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)“, 2016-2018 (hlavní řešitelka PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.)

členka týmu při řešení projektu aplikovaného výzkumu NAKI „PROVENIO - výzkum vlastnických proveniencí v Knihovně Národního muzea“, 2012-2015 (hlavní řešitelka PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D.).

členka týmu při řešení grantu AV ČR „Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského“ (hlavní řešitel Mgr. Ivo Purš, Ústav pro dějiny umění), AV ČR, 1QS800330501, 2005-2008.

členka týmu NM s tématem: „Souborné vydání básnického díla Pavla z Jizbice“, součást výzkumného záměru HM „Osobnosti české vědy a kultury“ (hlavní řešitel PhDr. Věra Přenosilová), 2005-2009, MK ČR, MK00002327202, 2006-2011.

odpovědná řešitelka záměru VaV MK ČR „Soupis středověkých rukopisů KNM z dodatků“ (s M. Dragounem), 2006-2011, MK ČR, DE06P04OMG010, 2006-2011. Ukončeno publikací typu B.

odpovědná řešitelka grantu GA ČR GA405/03/1068 „Souborné vydání básnického díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic“, výsledek projektu V (vynikající), ukončen monografií Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz: Opera poetica. Ed. M. Vaculínová, Bibliotheca Teubneriana, K. G. Saur Verlag, München – Leipzig 2006 - výsledek typu B.

odpovědná řešitelka interního výzkumného záměru NM Zpracování rukopisů a rukopisných zlomků KNM z dodatků, 2012-2013.


Zahraniční stáže

1995 – 1 semestr, Universität Konstanz

Kratší studijní pobyty v HAB Wolfenbüttel, průběžně


Pedagogická činnost

Úvod do neolatinistiky: podíl na kolektivním semináři, Filosofická fakulta UK, ÚŘLS; zimní semestr 2022-2023

Obraz města v latinské literatuře raného novověku (seminář); Filosofická fakulta UK, ÚŘLS; zimní semestr 2015/2016

Humanistická poezie (seminář); Filosofická fakulta UK, ÚŘLS; zimní semestr 2010/2011

Humanistická poezie (seminář); Filosofická fakulta UK, ÚŘLS; zimní semestr 2009/2010


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Výběr: 

2021    Tours (online), Parler avec les mots d’autrui, 1. – 2. 7. 2021, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance Tours, příspěvek: „Editions and Translations of Ancient Classics in the Czech Lands at the Turn of the 16th Century. Some Remarks on the New Volume of the Bohemia and Moravia Series."

2018   Albacete, 17th International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, příspěvek: „Christus, natura, Apollo. Personal Mottos of Humanists from the Czech Lands".

2017   Nürnberg, konference Stadt und die Reformation - Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618), příspěvek: „Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts".

2013 Zürich, Institut für schweizerische Reformationsgeschichte, konference Humanistisches Wissenstransfer zwischen der Schweiz und Ostmitteleuropa, příspěvek: „Antonín Truhlář und seine Sammlung von Geleniana“.

2009 Bratislava, Historický ústav SAV a Institut für schweizerische Reformationsgeschichte, Zürich, konference „Der Weg des Buches“, příspěvek „Das Buch als Geschenk. Böhmischer Dichter Paulus a Gisbice und seine Bibliothek“.

2009 konference IANLS Uppsala, příspěvek „Gustav Adolf, the King of Sweden, in the Latin Poetry of Czech Humanists“.

2008 Stockholm, Livrustkammaren/Royal Armoury, konference War-Booty. A Common European Cultural Heritage, příspěvek „Bohemica in Sweden and the National Museum Library in Prague“.

2006 konference IANLS Budapešť, příspěvek „Humanistische Dichter Böhmens und ihre Presenz in den gedruckten nicht-bohemikale Anthologien des 16. – 17. Jahrhuderts“.


Členství v edičních radách

redakční rada Studií o rukopisech (členka od 2010)

redakční rada časopisu Knihy a dějiny (členka od 2010)

redakční rada Sborníku NM- řada C - Literární historie (členka 2008–2016)


Členství v oborových radách

od 2019: hodnotitelka TA ČR

od 2019: oponentka TA ČR

2014–2017: členka hodnotícího panelu OVHP (SHVa)

od 2012-2020: členka akreditační komise Masarykova ústavu a archivu AV

2009–2012: členka hodnotícího panelu GA ČR

2009-2013: členka vědecké rady Národního muzea

2005–2007: členka 9. oborové komise GAV


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

2003- dodnes: členka International Association for Neo-Latin Studies