Mgr. Kateřina Vršecká Ph.D.

Foto pracovníka Kateřina Vršecká

vrsecka@ics.cas.cz, kvizova@email.cz
+420 234 612 327

Oddělení středolatinské lexikografie
vědecký asistent
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Středolatinská lexikografie a slovní zásoba středověké latiny
  • Divadelní terminologie středověkých Čech
  • Středověké české  drama a divadlo v kontextu evropského divadla středověku
  • Forma, tvar a scénická poznámka středověkého liturgického a náboženského dramatu

Studium

2012-2015/16: externí doktorské studium - Filosofická fakulta MU Brno. Obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (navazující na předchozí nedokončené studium přerušené v r. 2006 mateřskou dovolenou). Titul: PhD. Disertační práce: Scénická poznámka středověkého náboženského dramatu, školitel: Prof. Phdr. Eva Stehlíková.

1995-2001 - Filosofická fakulta MU Brno. Obor: divadelní věda. Titul: Mgr. Závěrečná diplomová práce: Specifikace postav latinského velikonočního dramatu prostřednictvím rubrik, školitel: Prof. Phdr. Eva Stehlíková.

1993-1999 - Filosofická fakulta MU Brno. Obor: latinský jazyka a literatura. Titul: Mgr. Závěrečná oborová práce: Bilingvismus v česko-latinských hrách tří Marií, školitel: Prof. Jana Nechutová

1993-1995 Filosofická fakulta MU Brno. Obor: anglický jazyk a literatura (studium nedokončeno - přestup na jiný obor)

1989-1993 – Gymnázium Nad Alejí, Praha 6


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od r. 2003 dosud: Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR, Oddělení středolatinské lexikografie  (2006-2012: mateřská dovolená)

2000-2003: Ústav pro klasická studia AV ČR

2000-2001: externí lektor angličtiny, jazyková škola TC Jam Praha

1995-2000: externí lektor angličtiny, jazyková škola English Workshop, Brno 

1995-1996: Divadlo Husa na provázku Brno, pokladna (kult. referent)


Zahraniční stáže

krátkodobé badatelské pobyty: Warburg Institute v Londýně (2001,2002,2003), Universitätsbibliothek Konstanz (2004), Universitätsbibliothek Freiburg (2005).


Pedagogická činnost

květen 2022: Filosofická fakulta UK Praha, Katedra ÚŘLS, jednorázová přednáška: Text a rubrika středověkého liturgického dramatu - v rámci přednáškového cyklu Úvod do medievistických disciplín

11.4. 2018: Filosofická fakulta UK Praha, Katedra ÚŘLS, jednorázová přednáška: Text a rubrika středověkého liturgického dramatuv rámci přednáškového cyklu Úvod do medievistických disciplín

4.4. 2016: Filosofická fakulta MU Brno, Katedra divadelních studií, jednorázová přednáška Scénická poznámka středověkého dramatu - v rámci přednáškového cyklu Horizonty teatrologie

Letní semestr 2011: Filosofická fakulta UK, Katedra divadelní vědy: Středověké liturgické a náboženské drama

Letní semestr 2010: Filosofická fakulta UK, Katedra divadelní vědy: České středověké divadlo 

Letní semestr 2003: Filosofická fakulta MU Brno, Katedra divadelní vědy: České středověké divadlo


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

19.7. 2002: mezinárodní konference17th Triennal colloquium of the Société Internationale pour l´etude du Théâtre Médiéval, FF UK Prague, přednáška: St. Vitus Passion Play: The Oldest Fragment of a Passion Play from Bohemia in the context of Medieval Passion Drama of Central Europe.

 

3.12. 2005: mezinárodní konference Staging of Classical Drama around 2000, Villa Lanna, Praha, přednáška Two attempts at the Oresteia on the contemporary Czech Stage. 

30.4. 2004: mezinárodní konference Europe and Antiquity. Tradition and Intertextuality, Villa Lanna, Praha, přednáška: Classical Latin Theatre Terms in Medieval Latin from Dictionaries and Glossaries of Bohemia. 

27.6. 2002: mezinárodní konference Oxford University -Egham Meeting of Cultures in modern performance of Greek Theatre, přednáška: Productions of Greek Drama in Totalitarian Czechoslovakia.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

22.1. 2018: konference Oddech a zahálka, Centrum pro studium středověku FF UK, přednáška: Ludus, otium, inertia … aneb zábava, oddech a zahálka z pohledu středolatinské lexikografie

6.6. 2017:  Staročeský dýchánek, Ústav pro českou literaturu AV ČR, přednáška: Rubrika a text liturgického divadla středověkých Čech: mezi liturgickým ordo, scénářem a (para)dramatem.  

24.1. 2017:  konference Středověká komika a vážnost, Centrum pro studium středověku FF UK, přednáška: Smích a burleska v náboženském dramatu středověkých Čech

15. 3. 2016:  Lexikographische Matinee - přednáškové dopoledne pořádané Slovníkem středověké latiny pro učitele a studenty university v Rostocku, přednáška: Classical Latin Theatrical Terms, their Transition and Use in Medieval Latin of Bohemia

10.11. 2010: Symposium na počest Evy Stehlíkové: A toho lva mi dejte taky, Villa Lanna, Praha, přednáška: Dramatický versus scénický prostor v českém středověkém dramatu a jeho rubrikách. 


Popularizační činnost

1.7. 2019: Letní škola klasických studií, Kutná Hora, přednáška: Po stopách zvířat ve středověkém náboženském divadle.

23.11.2017: Den latiny, Ústav řeckých a latinských studií FF UK, přednáška: Herci a baviči ve středověku.

2.11.2016: Týden vědy a techniky AV ČR (Den otevřených dveří KKS), přednáška: Náboženské drama českého středověku: od liturgie k divadlu, od obřadu k frašce.

3. 7. 2016: Letní škola klasických studií, zámek Třešť (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR), přednáška: Drama a divadlo za Karla IV. ve světle latinských bohemikálních pramenů

2.7. 2006: Letní škola klasických studií (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR),  FF MU Brno, přednáška: Velikonoční slavnosti a hry ve svatojiřském klášteře. 

11.3.2006: Králevohradecká diecéze: cyklus Bible - stůl Božího slova, přednáška: Liturgické drama: velikonoční hry


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • Slovník středověké latiny v českých zemích (hesla)
  • divadelní a herecká terminologie středověkých Čech
  • zákazy divadla a her v  kontextu církevních pramenů českého středověku
  • scénická poznámka středověkého liturgického a náboženského dramatu - příprava publikace