Mgr. David Cielontko Ph.D.

Foto pracovníka David Cielontko

cielontko@ics.cas.cz
+420 234 612 319

Oddělení biblických studií
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • novozákonní biblistika a historický Ježíš
  • raně židovská literatura 
  • apokalyptika
  • recepce raného judaismu v raném křesťanství 
  • aplikace teorie kolektivní paměti v kontextu studia judaismu a křesťanství

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2015 – 2020: postgraduální studium (Ph.D.): Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce: "Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových", školitel: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Dr.h.c. / doc. Jiří Mrázek, Th.D.

2013 – 2015 magisterské studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor evangelická teologie (Mgr.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2020  dosud: Evangelická teologická fakulta UK

2019  dosud: Kabinet pro klasická studia FLU AV ČR

 


Granty

2020 – 2022, spoluřešitel grantu "Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů" (hlavní řešitel: dr. Jan Rückl) PRIMUS/20/HUM/10

2019 – 2021, účast v grantu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství" (hl. řešitel: doc. Jiří Hoblík) GAČR 19-02741S

2017, účast v grantu "Donatio Universitatis Carolinae – Biblical Roots of Christian Culture" (hl. řešitel: Prof. Petr Pokorný) Donatio 280101

2016 – 2018, hlavní řešitel grantu "Sociální realita Podobenství Henochovych" GAUK 728516, ETF UK.


Zahraniční stáže

kratší badatelské pobyty (1–4 týdny): Oxford (2015), Tübingen (2016, 2017, 2018), Heidelberg (2017), Leuven (2018, 2019), Řím (2019).

30. září – 6. řijna 2019: účast na Hiob Ludolf Centre Summer School in Ethiopian and Eritrean Manuscript Studies, Addis Ababa (Ethiopia) organizované Univerzitami v Hamburku a Addis Ababa 

jaro 2019: Účast na archeologických vykopávkách v lokalitě Tel Moza (Izrael) organizované Univerzitou v Tel Avivu a Israel Antiquities Authority.

říjen 2017 – prosinec 2017: tříměsíční studijní pobyt (program AKTION) na Universität Wien (Rakousko), Institut für Judaistik, školitel: Prof. Dr. Armin Lange.

říjen 2016 – únor 2017: semestrální studijní pobyt (Erasmus+) na Katholieke Universiteit Leuven (Belgie), Research Unit Biblical Studies, školitel: Prof. Dr. Eibert Tigchelaar.

léto 2015: Účast na archeologických vykopávkách 'The Lautenschläger Azekah Excavation Project' organizované Univerzitou v Tel Avivu a Univerzitou v Heidelbergu v lokalitě Tel Azeka (Izrael).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

5. 8. 2021: Wuppertal, Německo: přednáška: "The Origin of the Lake of Fire in Rev 19–21", přednesena na konferenci The Annual Conference of the European Association of Biblical Studies (2. 8. – 5. 8. 2021).

7. – 9. 9. 2017: Bratislava, Slovensko: přednáška: "Astrologické predstavy Bardesána z Edessy a ich využitie pre porozumenie Podobenstvám Henochovým", přednesena na konferenci In Pluribus Unitas 2017.

17. 5. 2016: Tel Aviv, Izrael: přednáška: "Two Faces of Manasseh: Double Reception of Manasseh in the Literature of Early Judaism", přednesena na konferenci The Annual Colloquium of Tel Aviv University and Charles University 'Judah in the 7th Century BCE and the Assyrian Empire'.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2. – 5. 9. 2021: Praha, přednáška "Human, all too Human. Should we ask “what would Jesus do” after reading the Infancy Gospel of Thomas?" přednesena v rámci konference The Process of Maturing: Human Childhood and Adulthood in a Theological Perspective

17. 5. 2021: Praha, přednáška: "What Can Afterlife Beliefs Tell us about Human Nature?" přednesena v rámci mezinárodního semináře UNCE Theological Anthropology in Ecumenical Perspective s tématem "Understanding of Being Human Through Encountering the Limits".

5. 11. 2020: Praha, KKS FLÚ AV ČR: přednáška: "Ježíš jako divotvůrce optikou kolektivní paměti", přednesena na konferenci Teorie kolektivní paměti v kontextu biblistiky a studia raného křesťanství.

12. – 13. 9. 2019: Praha: přednáška: "These are the Secrets of that Oath: The Cosmology of the Parables of Enoch", přednesena na konferenci Hellenism Early Judaism and Early Christianity. Transmission and Transformations of Ideas.

16. – 17. 5. 2019: Praha: přednáška: "Eleazar Remembered: The Death and Afterlife of the Maccabean Martyr" přednesena na konferenci Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Early Judaism and Christianity

24. – 27. 4. 2019: Praha, ETF UK: přednáška: "Insights from the Parables of Enoch" přednesena na konferenci XXVII. Colloquium Biblicum, Thema: 'Apokalyptik'.

19. – 22. 4. 2017: Praha, ETF UK: přednáška: "The Story of the Daugthers of Men in the Book of Watchers and its Reception" přednesena na konferenci XXV. Colloquium Biblicum, Thema: 'Biblische Frauengestalten.

23. – 24. 2. 2017: Praha, ETF UK: přednáška "Židovská astrologie a Podobenství Henochova" přednesena na mezinárodní konferenci doktorandů biblických oborů.

20. – 23. 10. 2016: Praha, HTF UK: přednáška: "Henochický judaismus v kritické reflexi" přednesena na konferenci In Pluribus Unitas 2017.

28. 4. 2016: Praha, KTF UK: přednáška: "The Enochic Myth in the Letter of Jude" přednesena na konferenci Staré a Nové. Staré jako východisko či překážka?.


Popularizační činnost

Rozhovor v interdisciplinárním vzdělávacím podcastu Pravidelná dávka na téma "Ježíš a jeho židovský kontext" (21.9.2021)

Přednáška v cyklu Židé a starověký Přední východ v Židovském muzeu Praha na téma: "Henochovská literatura jako svědek judaismu řecko-římské doby" (24.3.2021)


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Society of Biblical Literature (od 2016)

European Association of Biblical Studies (od 2017) - volený člen řídící "Committee" (2021 – 2024)


Ocenění odbornou komunitou

Cena děkana ETF UK 2020 za dizertační práci "Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových"