Dr. Martin Svatoš emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR

30/1 2024. Dekret o udělení čestného titulu za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru převzal dr. Martin Svatoš, dlouholetý pracovník Oddělení novolatinských studií.  Více zde.